จาก ตอสกานา (อิตาลี)

แอลเบเนีย

ออสเตรีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

เดนมาร์ก

ฟินแลนด์

ฮังการี

ไอร์แลนด์

มอลตา

โมร็อกโก

โปรตุเกส

โรมาเนีย

สวีเดน

สวิตเซอร์แลนด์