จาก ทรีเอสต์ (อิตาลี)

บัลแกเรีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

อิตาลี

สโลวาเกีย

สเปน

อังกฤษ