จาก ตูร์ (ฝรั่งเศส)

ออสเตรีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ฮังการี

ไอร์แลนด์

ลักเซมเบิร์ก

เซอร์เบีย

ตูนิเซีย

อเมริกา

เวเนซุเอลา