โตเกียว ไป เซี่ยงไฮ้ โดย เที่ยวบิน

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานฮาเนดะ ถึง เซี่ยงไฮ้ โดย เที่ยวบิน

01:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
04:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 50นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
01:50
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
03:55
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 5นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
02:15
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
04:55
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 40นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
02:45
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
05:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 50นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
08:40
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
10:50
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
08:40
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
11:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 50นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
09:15
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
11:20
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 5นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
09:25
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
12:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 35นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#CA6706
10:05
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
12:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
10:05
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
12:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
11:35
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
13:45
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
13:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
15:50
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 20นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
13:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
16:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 35นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
13:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
16:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 35นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
14:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
17:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 35นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
14:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
16:50
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 20นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
14:35
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
16:45
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
18:10
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
20:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
18:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
21:10
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 40นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#CA6698
18:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
20:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 5นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
22:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
01:10
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 40นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#CA6672
22:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
00:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 5นาที
รับรหัสการจองทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานนาริตะ ถึง เซี่ยงไฮ้ โดย เที่ยวบิน

#CA158
08:55
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
11:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 35นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
08:55
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
11:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 40นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
09:30
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
12:00
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
09:35
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
12:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 45นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
09:40
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
12:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 50นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#CA6662
09:50
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
12:15
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
10:55
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
13:45
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 50นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
13:00
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
15:50
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 50นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
13:00
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
15:50
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 50นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
13:45
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
15:55
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 10นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
13:50
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
16:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 50นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
13:50
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
16:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 50นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#CA6658
14:00
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
16:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
14:00
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
16:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 40นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
14:20
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
16:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 15นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
14:45
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
17:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 50นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#CA930
14:55
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
17:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
14:55
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
17:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 40นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
16:55
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
19:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 40นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#CA6660
18:45
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
21:10
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 25นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
18:50
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
21:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 40นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
19:10
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
21:55
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 45นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
19:25
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
22:15
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 50นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
#CA920
19:30
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
22:00
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 30นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
19:30
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
22:10
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 40นาที
รับรหัสการจองทันที 
 
22:25
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
01:10
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
3ชั่วโมง 45นาที
รับรหัสการจองทันที 
 

เวลา โตเกียว ถึง เซี่ยงไฮ้

เวลา โตเกียว ถึง เซี่ยงไฮ้
Transport NameRoute Timeราคา
Shanghai Airlines Economy #FM83601:30 – 04:20¥ 48,739
All Nippon Airways Economy #NH975802:15 – 04:55¥ 47,279
China Eastern Airlines Economy #MU57608:40 – 10:50¥ 112,040
Air China Economy #CA670610:05 – 12:15¥ 144,920
Shanghai Airlines Economy #FM81613:30 – 15:50¥ 134,983
China Eastern Airlines Economy #MU53814:30 – 17:05¥ 81,876
Japan Airlines Economy #JL8514:35 – 16:45¥ 47,785
All Nippon Airways Economy #NH95914:00 – 16:40¥ 46,882
China Southern Airlines Economy #CZ831014:20 – 16:35¥ 20,354
China Eastern Airlines Economy #MU52216:55 – 19:35¥ 43,042
China Eastern Airlines Economy #MU54018:10 – 20:20¥ 112,040
All Nippon Airways Economy #NH96722:30 – 01:10¥ 47,279

เส้นทางยอดนิยมใน ญี่ปุ่น

เดินทางจาก โตเกียว ไป เซี่ยงไฮ้อย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก โตเกียว ไป เซี่ยงไฮ้, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก โตเกียว ไกลจาก เซี่ยงไฮ้ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก โตเกียว ไป เซี่ยงไฮ้ เป็นระยะทาง 1696 ไมล์ส (2728 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 1305 ไมล์ส (2099 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก โตเกียว ไป เซี่ยงไฮ้ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก โตเกียว ไป เซี่ยงไฮ้ ใช้เวลา 4 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก โตเกียว ไป เซี่ยงไฮ้ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก โตเกียว ไป เซี่ยงไฮ้ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย JPY 11,285 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก โตเกียว ไป เซี่ยงไฮ้ กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก โตเกียว ไป เซี่ยงไฮ้ ให้บริการ 46 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง โตเกียว และ เซี่ยงไฮ้ โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก โตเกียว ไป เซี่ยงไฮ้ มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก โตเกียว ไปยัง เซี่ยงไฮ้
    Air China, All Nippon Airways, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Japan Airlines, Jetstar Japan, Juneyao Airlines, Peach Airlines, Shanghai Airlines.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก โตเกียว ไป เซี่ยงไฮ้ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 529 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก โตเกียว ไป เซี่ยงไฮ้ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.