50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Hamamatsucho Station ถึง Nagoya โดย รถบัส

12:00
Hamamatsucho Station, Tokyo
18:30
Sasashima Raibu, Nagoya
6ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:00
Hamamatsucho Station, Tokyo
18:30
Sasashima Raibu, Nagoya
6ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Ikebukuro Sunshine Terminal ถึง Nagoya โดย รถบัส

00:10
Ikebukuro Sunshine Terminal, Tokyo
06:20
Nagoya Sasashima Live
6ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
00:40
Ikebukuro Sunshine Terminal, Tokyo
07:35
Nagoya Station Taiko doriguchi
6ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:45
Ikebukuro Sunshine Terminal, Tokyo
05:10
Nagoya Sasashima Live
7ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:30
Ikebukuro Sunshine Terminal, Tokyo
05:40
Nagoya Sasashima Live
6ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:40
Ikebukuro Sunshine Terminal, Tokyo
06:10
Nagoya Station Taiko doriguchi
6ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Marunouchi Kajibashi Parking ถึง Nagoya โดย รถบัส

00:00
Marunouchi Kajibashi Parking, Tokyo
06:00
Kanayama North Exit, Nagoya
6ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
00:20
Marunouchi Kajibashi Parking, Tokyo
05:50
Nagoya Sasashima Live
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Osaki Station West Gate ถึง Nagoya โดย รถบัส

00:00
Osaki Station West Gate, Tokyo
06:00
Nagoya Station Taiko doriguchi
6ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที

จาก Shinjuku Expressway Terminal ถึง Nagoya โดย รถบัส

00:00
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
05:30
Sasashima Raibu, Nagoya
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
00:15
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
06:10
Nagoya Station Taiko doriguchi
5ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
00:45
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
06:40
Nagoya VIP Lounge Bus Stop
5ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
00:45
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
06:20
Nagoya Sasashima Live
5ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
13:00
Sasashima Raibu, Nagoya
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
13:00
Sasashima Raibu, Nagoya
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
13:00
Sasashima Raibu, Nagoya
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
13:30
Sasashima Raibu, Nagoya
6ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
07:30
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
12:40
Kinjo Futo, Nagoya
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
07:30
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
12:40
Kinjo Futo, Nagoya
5ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:00
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
13:20
Nagoya Sasashima Live
5ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:40
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
14:25
Sasashima Raibu, Nagoya
5ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:40
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
14:25
Sasashima Raibu, Nagoya
5ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:40
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
14:25
Sasashima Raibu, Nagoya
5ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:40
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
14:25
Sasashima Raibu, Nagoya
5ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
15:30
Nagoya Station Taiko doriguchi
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:00
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
15:30
Nagoya Station Taiko doriguchi
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
11:30
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
17:00
Sasashima Raibu, Nagoya
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
18:30
Sasashima Raibu, Nagoya
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:00
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
18:30
Sasashima Raibu, Nagoya
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:00
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
19:30
Nagoya Station Taiko doriguchi
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
14:00
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
19:30
Nagoya Station Taiko doriguchi
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:20
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
22:05
Nagoya Station Taiko doriguchi
5ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:20
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
22:05
Nagoya Station Taiko doriguchi
5ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:20
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
22:05
Nagoya Station Taiko doriguchi
5ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:20
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
22:05
Nagoya Station Taiko doriguchi
5ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:50
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
22:20
Nagoya Station Taiko doriguchi
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:50
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
22:20
Nagoya Station Taiko doriguchi
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:50
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
22:20
Nagoya Station Taiko doriguchi
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
16:50
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
22:20
Nagoya Station Taiko doriguchi
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:20
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
23:05
Sasashima Raibu, Nagoya
5ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:20
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
23:05
Sasashima Raibu, Nagoya
5ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:20
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
23:05
Sasashima Raibu, Nagoya
5ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:20
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
23:05
Sasashima Raibu, Nagoya
5ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:50
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
23:20
Nagoya Station Taiko doriguchi
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:50
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
23:20
Nagoya Station Taiko doriguchi
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:50
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
23:20
Nagoya Station Taiko doriguchi
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
17:50
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
23:20
Nagoya Station Taiko doriguchi
5ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:45
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
05:20
Nagoya Sasashima Live
6ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:45
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
05:10
Nagoya Sasashima Live
6ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
23:45
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
05:10
Nagoya Sasashima Live
5ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Shinjuku Expressway Terminal ถึง Aichi โดย รถบัส

00:45
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
07:05
Kanayama Masaki, Aichi
6ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
00:45
Shinjuku Expressway Terminal, Tokyo
06:55
Kanayama Masaki, Aichi
6ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Tokyo ถึง Nagoya โดย รถบัส

00:15
Tokyo
06:25
Nagoya VIP Lounge Bus Stop
6ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:30
Tokyo
06:10
Nagoya VIP Lounge Bus Stop
7ชั่วโมง 40นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Tokyo ถึง Aichi โดย รถบัส

00:15
Tokyo
06:40
Kanayama Masaki, Aichi
6ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
00:15
Tokyo
06:50
Kanayama Masaki, Aichi
6ชั่วโมง 35นาที
 รับรหัสการจองทันที
22:30
Tokyo
06:35
Kanayama Masaki, Aichi
8ชั่วโมง 5นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก Tokyo ถึง Nagoya โดย รถไฟ

06:00
Tokyo
07:40
Nagoya
1ชั่วโมง 40นาที
07:00
Tokyo
08:40
Nagoya
1ชั่วโมง 40นาที
08:00
Tokyo
09:40
Nagoya
1ชั่วโมง 40นาที
09:00
Tokyo
10:40
Nagoya
1ชั่วโมง 40นาที
10:00
Tokyo
11:40
Nagoya
1ชั่วโมง 40นาที
11:00
Tokyo
12:40
Nagoya
1ชั่วโมง 40นาที
12:00
Tokyo
13:40
Nagoya
1ชั่วโมง 40นาที
13:00
Tokyo
14:40
Nagoya
1ชั่วโมง 40นาที
14:00
Tokyo
15:40
Nagoya
1ชั่วโมง 40นาที
15:00
Tokyo
16:40
Nagoya
1ชั่วโมง 40นาที
16:00
Tokyo
17:40
Nagoya
1ชั่วโมง 40นาที
17:00
Tokyo
18:40
Nagoya
1ชั่วโมง 40นาที
18:00
Tokyo
19:40
Nagoya
1ชั่วโมง 40นาที
19:00
Tokyo
20:40
Nagoya
1ชั่วโมง 40นาที
20:00
Tokyo
21:40
Nagoya
1ชั่วโมง 40นาที
21:00
Tokyo
22:40
Nagoya
1ชั่วโมง 40นาที
22:00
Tokyo
23:40
Nagoya
1ชั่วโมง 40นาที

จาก Haneda Airport ถึง Nagoya โดย เที่ยวบิน

08:15
HND Haneda Airport, Tokyo
09:15
NGO Central Japan Airport, Nagoya
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
 
17:45
HND Haneda Airport, Tokyo
18:45
NGO Central Japan Airport, Nagoya
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
 
18:55
HND Haneda Airport, Tokyo
19:55
NGO Central Japan Airport, Nagoya
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
 

จาก Narita Airport ถึง Nagoya โดย เที่ยวบิน

#JL3083
10:25
NRT Narita Airport, Chiba
11:35
NGO Central Japan Airport, Nagoya
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:55
NRT Narita Airport, Chiba
17:10
NGO Central Japan Airport, Nagoya
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:00
NRT Narita Airport, Chiba
18:15
NGO Central Japan Airport, Nagoya
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:05
NRT Narita Airport, Chiba
18:15
NGO Central Japan Airport, Nagoya
1ชั่วโมง 10นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
18:25
NRT Narita Airport, Chiba
19:40
NGO Central Japan Airport, Nagoya
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#JL3087
18:30
NRT Narita Airport, Chiba
19:45
NGO Central Japan Airport, Nagoya
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
18:50
NRT Narita Airport, Chiba
20:05
NGO Central Japan Airport, Nagoya
1ชั่วโมง 15นาที
 รับรหัสการจองทันที
 

จาก Shinagawa ถึง Nagoya โดย รถไฟ

08:00
Shinagawa, Tokyo
09:35
Nagoya
1ชั่วโมง 35นาที
10:00
Shinagawa, Tokyo
11:35
Nagoya
1ชั่วโมง 35นาที
11:00
Shinagawa, Tokyo
12:35
Nagoya
1ชั่วโมง 35นาที
13:00
Shinagawa, Tokyo
14:35
Nagoya
1ชั่วโมง 35นาที
15:00
Shinagawa, Tokyo
16:35
Nagoya
1ชั่วโมง 35นาที
17:00
Shinagawa, Tokyo
18:35
Nagoya
1ชั่วโมง 35นาที
19:00
Shinagawa, Tokyo
20:35
Nagoya
1ชั่วโมง 35นาที
20:00
Shinagawa, Tokyo
21:35
Nagoya
1ชั่วโมง 35นาที

เส้นทางยอดนิยมใน ญี่ปุ่น

จะเดินทางจาก Tokyo ไป Nagoya อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก Tokyo ไป Nagoya, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • เที่ยวบิน
 • รถบัส
 • รถไฟ

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว เที่ยวบิน ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ JPY 31,507 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส เพราะตั๋ว รถบัส อาจจะถูกมาก เพียงแค่ JPY 1,932 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก Tokyo ถึง Nagoya?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 252 ไมล์ (405 กิโลเมตร) จาก Tokyo ไปยัง Nagoya. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 204 ไมล์ (327 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก Tokyo ไป Nagoya?

ถ้าคุณเดินทางจาก Tokyo ไป Nagoya คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 9 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก Tokyo ไป Nagoya?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก Tokyo ไป Nagoya แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Yutaka YT: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ JPY 1,932 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ JPY 31,507 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก Tokyo ไป Nagoya:

 • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ JPY 1,932 บาท จนถึง JPY 4,190 บาท;
 • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ JPY 12,336 บาท จนถึง JPY 31,507 บาท;
 • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ JPY 14,167 บาท จนถึง JPY 14,585 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก Tokyo ไปที่ Nagoya กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 25 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 00:00 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 23:45 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 23 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก Tokyo ไปยัง Nagoya มีไฟลท์ประมาณ 10 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก Tokyo ไปยัง Nagoya มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก Tokyo ไปยัง Nagoya มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก Tokyo ไปยัง Nagoya ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก Tokyo ไป Nagoya ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ JPY 12,336 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก Tokyo ไปยัง Nagoya
All Nippon Airways, Japan Airlines

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก Tokyo ไปยัง Nagoya จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก Tokyo ไปยัง Nagoya

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก Tokyo ไปยัง Nagoya แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 875 เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.
 • 125 เลือกเดินทางด้วยรถบัส