50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานฮาเนดะ (HND) ถึง กรุงเทพ (BKK) โดย เที่ยวบิน

00:05
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
04:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
00:05
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
05:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#TG661
00:20
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
04:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
00:20
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
04:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG6106
00:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
05:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
00:40
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
05:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#TG6102
00:50
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
05:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
01:00
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
05:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
02:30
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
07:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG683
10:35
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
15:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
7ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
10:35
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
15:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:00
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
15:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 20นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
11:00
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
16:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
7ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
11:20
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
15:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
23:35
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
04:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานฮาเนดะ (HND) ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง (BKK) โดย เที่ยวบิน

#D7523 #AK882
23:45
HND ท่าอากาศยานฮาเนดะ, โตเกียว
Stop 4ชั่วโมง 55นาที
ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
12:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
15ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานนาริตะ (NRT) ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง (BKK) โดย เที่ยวบิน

#SL303
08:40
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
13:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
6ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
09:15
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
14:05
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
6ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#TR869
09:35
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
14:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
7ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#SL301
10:30
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
15:45
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
7ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#XW101
13:55
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
19:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
7ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#XW101
13:55
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
18:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
14:25
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
19:55
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
20:15
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
01:25
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
7ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#XW105
20:45
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
01:15
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานนาริตะ (NRT) ถึง กรุงเทพ (BKK) โดย เที่ยวบิน

#TG627
09:45
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
14:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:45
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
14:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#TG641
09:45
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
15:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG643
11:45
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
17:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
7ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
12:00
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
16:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#TG677
17:30
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
22:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
7ชั่วโมง
ทันที 
 
17:30
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
22:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
17:35
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
22:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
7ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
18:05
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
22:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
6ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  20กิโลกรัม
 
18:15
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
23:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
7ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
18:35
NRT ท่าอากาศยานนาริตะ, โตเกียว
23:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
7ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 

เวลา โตเกียว ถึง กรุงเทพ

เวลา โตเกียว ถึง กรุงเทพ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Bangkok Air Economy #PG415200:05 – 04:25¥ 99,452
All Nippon Airways Economy #NH194702:30 – 07:00¥ 243,274
Thai Lion Air Economy #SL30308:40 – 13:15¥ 37,339
Thai Airways Economy #TG68310:35 – 15:40¥ 64,720
Bangkok Air Economy #PG415411:00 – 15:20¥ 56,095
Thai Lion Air Economy #SL30110:30 – 15:45¥ 23,476
All Nippon Airways Economy #NH595512:00 – 16:40¥ 129,254
Thai AirAsia X Economy #XJ60314:25 – 19:55¥ 27,402
Thai Airways Economy #TG67717:30 – 22:30¥ 69,583
Bangkok Air Economy #PG416018:05 – 22:45¥ 205,635
Thai AirAsia X Economy #XJ60720:15 – 01:25¥ 27,402
All Nippon Airways Economy #NH192523:35 – 04:05¥ 243,274

เส้นทางยอดนิยมใน ญี่ปุ่น

เดินทางจาก โตเกียว ไป กรุงเทพอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก โตเกียว ไป กรุงเทพ, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก โตเกียว ไกลจาก กรุงเทพ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก โตเกียว ไป กรุงเทพ เป็นระยะทาง 4033 ไมล์ส (6489 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 3102 ไมล์ส (4991 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก โตเกียว ไป กรุงเทพ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก โตเกียว ไป กรุงเทพ ใช้เวลา 24 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก โตเกียว ไป กรุงเทพ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก โตเกียว ไป กรุงเทพ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย JPY 15,091 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก โตเกียว ไป กรุงเทพ กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก โตเกียว ไป กรุงเทพ ให้บริการ 36 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง โตเกียว และ กรุงเทพ โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก โตเกียว ไป กรุงเทพ มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก โตเกียว ไปยัง กรุงเทพ
    AirAsia X, All Nippon Airways, Bangkok Air (บางกอกแอร์เวย์), Japan Airlines, NokScoot, Scoot, Thai AirAsia X, Thai Airways, Thai Lion Air.

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก โตเกียว ไป กรุงเทพ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 584 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก โตเกียว ไป กรุงเทพ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.