50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19: Mexico

The Mexican government has not closed the borders or forbid entrance to any person as per now. Mexican airline Aeromexico announced that their flights to/from Europe (MAD & PAR) are cancelled.

จาก Buena Vista Ext 103 ถึง เม็กซิโกซิตี้ โดย รถบัส

11:00
Buena Vista Ext 103, ติฆัวนา
05:20
Mexico Zaragoza, เม็กซิโกซิตี้
1วัน 17ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
11:00
Buena Vista Ext 103, ติฆัวนา
04:40
Mexico Polytechnic, เม็กซิโกซิตี้
1วัน 16ชั่วโมง 40นาที
ทันที 

จาก Center ถึง เม็กซิโกซิตี้ โดย รถบัส

10:00
Center, ติฆัวนา
04:40
Mexico Polytechnic, เม็กซิโกซิตี้
1วัน 17ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
10:00
Center, ติฆัวนา
05:20
Mexico Zaragoza, เม็กซิโกซิตี้
1วัน 18ชั่วโมง 20นาที
ทันที 

จาก Tijuana Airport (TIJ) ถึง เนซาอวลโกยอตล์ (MEX) โดย เที่ยวบิน

#VB1249
00:35
TIJ Tijuana Airport
05:00
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#Y4814
V
00:42
TIJ Tijuana Airport
05:15
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
 
#Y4814
V
00:42
TIJ Tijuana Airport
05:15
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
 
#AM193
00:45
TIJ Tijuana Airport
05:10
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#Y4814
V
00:51
TIJ Tijuana Airport
05:25
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 34นาที
ทันที 
 
#Y4816
V
02:00
TIJ Tijuana Airport
06:33
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
 
#AM173
06:00
TIJ Tijuana Airport
10:30
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#AM173
06:01
TIJ Tijuana Airport
10:25
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
 
#VB1233
06:40
TIJ Tijuana Airport
11:05
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#VB1233
07:40
TIJ Tijuana Airport
12:05
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#4O2421
08:25
TIJ Tijuana Airport
13:00
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#4O2421
08:40
TIJ Tijuana Airport
13:00
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#Y4816
V
08:53
TIJ Tijuana Airport
13:23
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#AM185
09:06
TIJ Tijuana Airport
13:30
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
 
#VB1235
09:10
TIJ Tijuana Airport
13:35
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#4O2421
09:25
TIJ Tijuana Airport
14:00
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#4O2421
09:35
TIJ Tijuana Airport
14:00
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#AM185
09:56
TIJ Tijuana Airport
14:20
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
 
#VB1235
10:10
TIJ Tijuana Airport
14:35
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#Y4820
V
10:34
TIJ Tijuana Airport
15:04
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#AM185
10:55
TIJ Tijuana Airport
15:19
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
 
#AM185
11:07
TIJ Tijuana Airport
15:35
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 28นาที
ทันที 
 
#AM175
11:20
TIJ Tijuana Airport
15:55
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#Y4820
V
11:41
TIJ Tijuana Airport
16:15
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 34นาที
ทันที 
 
#AM175
11:42
TIJ Tijuana Airport
16:10
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 28นาที
ทันที 
 
#Y4820
V
11:45
TIJ Tijuana Airport
16:18
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
 
#Y4812
V
12:34
TIJ Tijuana Airport
17:08
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 34นาที
ทันที 
 
#Y4812
V
12:38
TIJ Tijuana Airport
17:08
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#AM175
12:50
TIJ Tijuana Airport
17:20
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#4O2423
14:40
TIJ Tijuana Airport
19:15
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#4O2423
14:45
TIJ Tijuana Airport
19:25
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#AM177
15:05
TIJ Tijuana Airport
19:50
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#AM177
15:16
TIJ Tijuana Airport
19:40
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
 
#AM177
16:26
TIJ Tijuana Airport
20:55
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 29นาที
ทันที 
 
#AM177
16:30
TIJ Tijuana Airport
21:00
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#Y4806
V
17:19
TIJ Tijuana Airport
21:53
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 34นาที
ทันที 
 
#AM189
18:00
TIJ Tijuana Airport
22:40
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#4O2425
18:20
TIJ Tijuana Airport
22:55
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#Y4818
V
18:35
TIJ Tijuana Airport
23:08
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
 
#Y4818
V
18:35
TIJ Tijuana Airport
23:08
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
 
#Y4818
V
18:38
TIJ Tijuana Airport
23:12
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 34นาที
ทันที 
 
#AM189
18:50
TIJ Tijuana Airport
23:10
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#4O2425
19:20
TIJ Tijuana Airport
23:55
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#Y4822
V
21:37
TIJ Tijuana Airport
02:10
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
 
#Y4822
V
21:37
TIJ Tijuana Airport
02:10
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
 
#4O2427
23:35
TIJ Tijuana Airport
04:10
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#VB1247
23:35
TIJ Tijuana Airport
04:00
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#4O2427
23:40
TIJ Tijuana Airport
04:10
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#AM187
23:50
TIJ Tijuana Airport
04:15
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#Y4810
V
23:57
TIJ Tijuana Airport
04:30
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
 
#Y4810
V
23:57
TIJ Tijuana Airport
04:30
MEX Mexico City Airport, เนซาอวลโกยอตล์
3ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
 

เวลา ติฆัวนา ถึง เม็กซิโกซิตี้

เวลา ติฆัวนา ถึง เม็กซิโกซิตี้
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
ACN Autobuses Grand Class 11:00 – 05:20MXN 1,683

เส้นทางยอดนิยมใน แม็กซิโก

เดินทางจาก ติฆัวนา ไป เม็กซิโกซิตี้อย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก ติฆัวนา ไป เม็กซิโกซิตี้, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • รถบัส

ระยะทางจาก ติฆัวนา ไกลจาก เม็กซิโกซิตี้ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก ติฆัวนา ไป เม็กซิโกซิตี้ เป็นระยะทาง 1721 ไมล์ส (2768 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 1524 ไมล์ส (2452 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก ติฆัวนา ไป เม็กซิโกซิตี้ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก ติฆัวนา ไป เม็กซิโกซิตี้ ใช้เวลา 43 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก ติฆัวนา ไป เม็กซิโกซิตี้ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก ติฆัวนา ไป เม็กซิโกซิตี้ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย MXN 1,684.00 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก ติฆัวนา ไป เม็กซิโกซิตี้ กี่รอบต่อวัน ?

รถทัวร์ จาก ติฆัวนา ไป เม็กซิโกซิตี้ วิ่ง 4 รอบต่อวัน.

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง ติฆัวนา และ เม็กซิโกซิตี้ โดย รถบัส การเดินทางจาก ติฆัวนา ไป เม็กซิโกซิตี้ มีตัวเลือกเป็น รถบัส เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

รถทัวร์

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วรถทัวร์:

  • แนะนำซื้อคลาสที่สูงหน่อยสำหรับรถทัวร์ เพื่อความสบายในการเดินทาง เช่น รถทัวร์ปรับอากาศ ที่เบาะนั่งนุ่มสบาย มี Wi-Fi และห้องน้ำเป็นต้น
  • เช่นเดียวกับตั๋วเครื่องบิน รถทัวร์เองก็ควรจะจองล่วงหน้าเพื่อที่นั่งที่ดี
  • การเดินทางด้วยรถทัวร์นั้นอาจมีความล่าช้า แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเดินทางไปถึงท่ารถอย่างน้อย 15 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถบัส จาก ติฆัวนา ไป เม็กซิโกซิตี้ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 506 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถบัส จาก ติฆัวนา ไป เม็กซิโกซิตี้ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.