ทริชชูร์ ไป Kanyakumari

ทริชชูร์ ไป Kanyakumari

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

รายการแนะนำ

รถไฟขาเข้าและขาออกในอินเดียจะไม่ตรงเวลา โปรดอย่าวางแผนเที่ยวบินเชื่อมต่อตามข้อมูลนี้

สามารถคืนเงินได้
23:40
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 35นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16128
06:15
+1
NCJ นาเกอร์คอยล์
สามารถคืนเงินได้
23:15
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16128
06:15
+1
NCJ นาเกอร์คอยล์
ทันที เร็วที่สุด
--:--
Kochi Hotel Transfer, โกชิประเทศอินเดีย
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 10นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้สำหรับผู้โดยสาร 6 คน
--:--
Kanyakumari, ทมิฬนาฑู

จาก สถานีรถไฟเออนาคุลาม ถึง Kanyakumari โดย รถไฟ

รถไฟขาเข้าและขาออกในอินเดียจะไม่ตรงเวลา โปรดอย่าวางแผนเที่ยวบินเชื่อมต่อตามข้อมูลนี้

สามารถคืนเงินได้
03:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
ใช้เวลา 17วัน 17ชั่วโมง 55นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16127
21:30
+17
CAPE Kanyakumari
สามารถคืนเงินได้
04:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
ใช้เวลา 18วัน 5ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #19424 ชั้น ตู้นอนปรับอากาศ
09:30
+18
NCJ นาเกอร์คอยล์
สามารถคืนเงินได้
14:10
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
ใช้เวลา 16วัน 6ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #19578
20:10
+16
NCJ นาเกอร์คอยล์
สามารถคืนเงินได้
16:25
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
ใช้เวลา 18วัน 7ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16605
23:45
+18
CAPE Kanyakumari
สามารถคืนเงินได้
16:25
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16605
23:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
สามารถคืนเงินได้
21:25
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
ใช้เวลา 19วัน 5ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #22619
03:05
+20
NCJ นาเกอร์คอยล์
สามารถคืนเงินได้
23:40
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
ใช้เวลา 17วัน 6ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16128
06:05
+18
CAPE Kanyakumari
สามารถคืนเงินได้
23:40
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 35นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16128
06:15
+1
NCJ นาเกอร์คอยล์

จาก เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ ถึง Kanyakumari โดย รถไฟ

รถไฟขาเข้าและขาออกในอินเดียจะไม่ตรงเวลา โปรดอย่าวางแผนเที่ยวบินเชื่อมต่อตามข้อมูลนี้

สามารถคืนเงินได้
03:45
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
ใช้เวลา 17วัน 17ชั่วโมง 45นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16127
21:30
+17
CAPE Kanyakumari
สามารถคืนเงินได้
05:05
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16381 ชั้น ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
12:45
CAPE Kanyakumari
สามารถคืนเงินได้
05:05
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16381 ชั้น ตู้นอนปรับอากาศชั้น 2
12:05
NCJ นาเกอร์คอยล์
สามารถคืนเงินได้
05:10
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16381
12:50
CAPE Kanyakumari
สามารถคืนเงินได้
05:10
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16381
12:10
NCJ นาเกอร์คอยล์
สามารถคืนเงินได้
07:40
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
ใช้เวลา 9ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16526
17:00
CAPE Kanyakumari
สามารถคืนเงินได้
07:40
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง 50นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16526
16:30
NCJ นาเกอร์คอยล์
สามารถคืนเงินได้
07:55
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #15906
15:25
CAPE Kanyakumari
สามารถคืนเงินได้
07:55
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
ใช้เวลา 6ชั่วโมง 50นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #15906
14:45
NCJ นาเกอร์คอยล์
สามารถคืนเงินได้
13:45
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
ใช้เวลา 8ชั่วโมง 10นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16318
21:55
CAPE Kanyakumari
สามารถคืนเงินได้
13:45
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 15นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16318
21:00
NCJ นาเกอร์คอยล์
สามารถคืนเงินได้
13:55
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
ใช้เวลา 18วัน 7ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16649
21:20
+18
CAPE Kanyakumari
สามารถคืนเงินได้
13:55
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16649
21:20
NCJ นาเกอร์คอยล์
สามารถคืนเงินได้
23:15
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
ใช้เวลา 17วัน 6ชั่วโมง 50นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16128
06:05
+18
CAPE Kanyakumari
สามารถคืนเงินได้
23:15
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
ใช้เวลา 7ชั่วโมง นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #16128
06:15
+1
NCJ นาเกอร์คอยล์

จาก Kochi Hotel Transfer ถึง Kanyakumari โดย แท็กซี่

ทันที เร็วที่สุด
--:--
Kochi Hotel Transfer, โกชิประเทศอินเดีย
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 10นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท ความสะดวกสบาย
--:--
Kanyakumari, ทมิฬนาฑู
ทันที เร็วที่สุด
--:--
Kochi Hotel Transfer, โกชิประเทศอินเดีย
ใช้เวลา 4ชั่วโมง 10นาที นาทีในการเดินทางโดยแท็กซี่ ประเภท รถตู้สำหรับผู้โดยสาร 6 คน
--:--
Kanyakumari, ทมิฬนาฑู

เวลา ทริชชูร์ ถึง Kanyakumari

เวลา ทริชชูร์ ถึง Kanyakumari
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
TravelODesk India ความสะดวกสบาย ตลอดเวลา$ 192.50
Indian Railways ตู้นอนพัดลม 07:40 - 17:00$ 8.53

การขนส่งจาก ทริชชูร์ ไปยัง Kanyakumari

 • รถไฟ
  $ 7.20
 • แท็กซี่
  $ 192.50
 • รถโดยสาร ไม่พร้อมใช้งาน
 • เรือเฟอร์รี่ ไม่พร้อมใช้งาน
 • เครื่องบิน ไม่พร้อมใช้งาน

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

จะเดินทางจาก ทริชชูร์ ไป Kanyakumari อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ทริชชูร์ ไป Kanyakumari คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

 • รถไฟ
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่ สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก แท๊กซี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ USD 242.00 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะ รถไฟ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง USD 7.20 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก ทริชชูร์ ถึง Kanyakumari?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 239 ไมล์ (384 กิโลเมตร) จาก ทริชชูร์ ไปยัง Kanyakumari. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 162 ไมล์ (260 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ทริชชูร์ ไป Kanyakumari?

ถ้าคุณเดินทางจาก ทริชชูร์ ไป Kanyakumari คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 5 จนถึง 8 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ทริชชูร์ ไป Kanyakumari?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ทริชชูร์ ไป Kanyakumari แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Indian Railways: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ USD 7.20 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ USD 242.00 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ทริชชูร์ ไป Kanyakumari:

 • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ USD 7.20 บาท จนถึง USD 16.70 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ USD 192.50 บาท ไปจนถึง USD 242.00 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก ทริชชูร์ ไปที่ Kanyakumari กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 18 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ทริชชูร์ ไปยัง Kanyakumari ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ทริชชูร์ ไปยัง Kanyakumari มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ทริชชูร์ ไปยัง Kanyakumari มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ทริชชูร์ ไปยัง Kanyakumari ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก ทริชชูร์ ไปยัง Kanyakumari ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก USD 192.50 บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ทริชชูร์ ไปยัง Kanyakumari

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ทริชชูร์ ไปยัง Kanyakumari แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 100% เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.