50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีรถไฟเออนาคุลาม ถึง นูร์ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

05:15
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
10:15
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:15
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
10:15
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:15
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
10:15
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:15
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
10:15
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:15
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
10:15
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:15
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
10:15
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
06:45
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
12:40
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
06:45
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
12:40
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
07:50
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
14:10
CAN กัณณูร์
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
07:50
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
14:10
CAN กัณณูร์
6ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
13:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
17:55
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
17:55
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
17:55
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
17:55
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
17:55
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
17:55
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
17:55
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:15
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18:55
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
13:15
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18:55
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
13:15
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18:55
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
13:50
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18:45
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:50
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18:45
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:50
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18:45
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:50
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18:45
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:50
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18:45
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:50
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
18:45
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
14:05
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
20:15
CAN กัณณูร์
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
14:05
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
20:15
CAN กัณณูร์
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
14:05
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
20:15
CAN กัณณูร์
6ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
14:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
19:55
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
14:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
19:55
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
14:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
19:55
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
14:50
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
20:10
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
14:50
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
20:10
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
14:50
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
19:55
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
14:50
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
20:10
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
14:50
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
19:55
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
14:50
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
19:55
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
16:10
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
23:15
CAN กัณณูร์
7ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
16:10
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
23:15
CAN กัณณูร์
7ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
18:48
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
23:32
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 44นาที
คืนเงิน 
19:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
00:05
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
19:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
00:05
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:40
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
03:20
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
22:40
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
03:20
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
22:40
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
03:20
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
23:25
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
04:25
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
23:25
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
04:25
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
23:25
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
04:25
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
23:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
05:20
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
23:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
05:20
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
23:35
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
05:20
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 

จาก เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ ถึง นูร์ โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

00:05
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
07:30
CAN กัณณูร์
7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
01:40
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
08:15
CAN กัณณูร์
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
01:40
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
08:15
CAN กัณณูร์
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
01:40
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
08:15
CAN กัณณูร์
6ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
05:05
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
10:05
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:05
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
10:05
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:05
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
10:05
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:05
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
10:05
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:15
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
10:15
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:15
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
10:15
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
05:15
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
10:15
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง
คืนเงิน 
10:55
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
17:20
CAN กัณณูร์
6ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
10:55
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
17:20
CAN กัณณูร์
6ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
13:00
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
17:55
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:00
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
17:55
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:00
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
17:55
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:00
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
17:55
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
13:00
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
17:55
CAN กัณณูร์
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
16:20
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
23:15
CAN กัณณูร์
6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
16:20
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
23:15
CAN กัณณูร์
6ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
20:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
02:15
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
20:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
01:45
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
01:45
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
01:45
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
02:15
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
20:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
01:45
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
01:45
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
01:45
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
02:15
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
20:35
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
02:15
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
20:35
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
02:15
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
20:35
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
02:15
CAN กัณณูร์
5ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
23:58
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
07:23
CAN กัณณูร์
7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
23:58
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
07:23
CAN กัณณูร์
7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
23:58
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
07:23
CAN กัณณูร์
7ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 

จาก Kochi Hotel Transfer ถึง นูร์ โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Kochi Hotel Transfer, โกชิประเทศอินเดีย
เวลา
Kannur Hotel Transfer
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Kochi Hotel Transfer, โกชิประเทศอินเดีย
เวลา
Kannur Hotel Transfer
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา ทริชชูร์ ถึง นูร์

เวลา ทริชชูร์ ถึง นูร์
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Indian Railways SL - Sleeper Class 00:05 – 07:30₹ 605
TravelODesk India Comfort ตลอดเวลา₹ 11,466
Indian Railways CC - AC Chair Class 06:45 – 12:40₹ 845
Indian Railways CC - AC Chair Class 10:55 – 17:20₹ 855
Indian Railways 2A - AC 2-Tier Sleeper 14:05 – 20:15₹ 1,125
Indian Railways 2S - Second Sitting Class 16:10 – 23:15₹ 520
Indian Railways 3A - AC 3-Tier Sleeper 22:40 – 03:20₹ 1,255

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

จะเดินทางจาก ทริชชูร์ ไป นูร์ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ทริชชูร์ ไป นูร์ คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • รถไฟ
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่ สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก แท๊กซี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ INR 13,815 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะ รถไฟ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง INR 520 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก ทริชชูร์ ถึง นูร์?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 231 ไมล์ (371 กิโลเมตร) จาก ทริชชูร์ ไปยัง นูร์. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 147 ไมล์ (236 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ทริชชูร์ ไป นูร์?

ถ้าคุณเดินทางจาก ทริชชูร์ ไป นูร์ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 4 จนถึง 8 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ทริชชูร์ ไป นูร์?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ทริชชูร์ ไป นูร์ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Indian Railways: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ INR 520 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ INR 13,815 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ทริชชูร์ ไป นูร์:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ INR 520 บาท จนถึง INR 1,835 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ INR 11,380 บาท ไปจนถึง INR 13,815 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก ทริชชูร์ ไปที่ นูร์ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 31 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ทริชชูร์ ไปยัง นูร์ ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ทริชชูร์ ไปยัง นูร์ มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ทริชชูร์ ไปยัง นูร์ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ทริชชูร์ ไปยัง นูร์ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก ทริชชูร์ ไปยัง นูร์ ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก INR 11,380 บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ทริชชูร์ ไปยัง นูร์

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ทริชชูร์ ไปยัง นูร์ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 100% เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.