50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีรถไฟเออนาคุลาม ถึง เจนไน โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

07:10
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
22:55
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
15ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
07:10
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
22:55
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
15ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
07:10
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
22:55
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
15ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
10:15
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
23:30
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
10:15
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
23:30
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
10:15
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
23:30
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
10:15
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
23:30
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
10:15
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
23:30
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
10:15
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
23:30
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
10:15
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
23:30
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
10:15
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
23:30
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
10:15
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
23:30
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
13ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
17:20
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
05:50
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
17:20
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
05:50
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
17:20
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
05:50
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
19:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
07:20
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
19:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
07:20
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
19:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
07:20
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
19:00
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
07:20
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
19:25
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
08:50
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
13ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
19:25
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
08:50
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
13ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
19:25
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
08:50
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
13ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
19:40
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
09:35
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
13ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
19:40
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
09:35
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
13ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
19:40
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
09:35
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
13ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
21:25
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
10:00
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
23:40
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
20:45
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
23:40
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
20:45
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
23:40
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
20:45
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
23:40
ERS สถานีรถไฟเออนาคุลาม
20:45
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 

จาก เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ ถึง เจนไน โดย รถไฟ

เวลาเดินทางและถึงจุดหมายของรถไฟในอินเดียอาจล่าช้าในบางครั้ง เพราะฉะนั้น โปรดเลี่ยงการเดินทางโดยเครื่องบินเชื่อมต่อหรือเปลี่ยนเครื่องบินในกรณีนี้

00:45
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
12:25
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
11ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
00:45
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
12:25
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
11ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
00:45
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
12:25
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
11ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
10:35
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
23:30
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
10:35
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
23:30
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
10:35
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
23:30
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
11:45
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
23:05
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
11ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
11:45
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
23:05
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
11ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
11:45
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
23:05
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
11ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
17:30
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
05:50
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
17:30
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
05:50
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
17:30
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
05:50
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
19:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
07:35
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
19:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
07:35
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
19:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
07:35
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
19:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
07:35
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
20:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
09:45
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
13ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
09:45
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
13ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
20:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
09:45
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
13ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
21:20
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
10:00
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
21:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
10:00
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:25
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
10:00
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
21:45
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
10:00
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
21:45
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
10:00
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
21:45
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
10:00
MAS สถานีรถไฟกลางเจนไน
12ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
23:15
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
20:45
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
23:15
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
20:45
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
23:15
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
20:45
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
23:15
ERN เมืองเออร์นาคูลัมเหนือ
20:45
MS เจนไนเอ็กมอร์
21ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 

จาก โกชิ ถึง เจนไน โดย รถบัส

19:00
โกชิ, โกชิประเทศอินเดีย
07:00
เจนไน
12ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
19:00
โกชิ, โกชิประเทศอินเดีย
09:00
เจนไน
14ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
20:00
โกชิ, โกชิประเทศอินเดีย
07:00
เจนไน
11ชั่วโมง
ทันที  คืนเงิน 
20:25
โกชิ, โกชิประเทศอินเดีย
07:30
เจนไน
11ชั่วโมง 5นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:03
โกชิ, โกชิประเทศอินเดีย
07:00
เจนไน
9ชั่วโมง 57นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย (COK) ถึง เจนไน (MAA) โดย เที่ยวบิน

#6E6269
06:25
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
07:45
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#6E269
07:35
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
09:00
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#I51452 #I5346
07:40
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
Stop 6ชั่วโมง 25นาที
ท่าอากาศยานบังกาลอร์
16:00
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
8ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#I51355
07:55
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
18:50
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
10ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#SG606
08:40
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
10:10
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#6E591
09:35
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
11:00
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#SG608
10:20
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
11:35
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#6E141
10:55
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
12:10
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#I51450
11:30
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
22:25
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
10ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#6E341
11:50
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
13:15
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#6E305
11:50
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
13:15
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#6E571
13:15
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
14:40
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#6E528
13:20
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
14:45
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#I51322
13:35
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
00:30
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
10ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#I51125
13:50
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
00:45
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
10ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#SG3074
17:25
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
18:30
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AI510
18:05
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
18:55
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
50นาที
ทันที 
 
#6E612
20:20
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
21:45
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#6E314
22:05
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
23:20
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#I51130 #I52389
22:50
COK ท่าอากาศยานโคจีอินเดีย, โกชิประเทศอินเดีย
Stop 6ชั่วโมง 55นาที
ท่าอากาศยานบังกาลอร์
07:55
MAA ท่าอากาศยานเจนไน
9ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 

เวลา ทริชชูร์ ถึง เจนไน

เวลา ทริชชูร์ ถึง เจนไน
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Indian Railways SL - Sleeper Class 07:10 – 22:55₹ 785
SpiceJet Economy #SG60608:40 – 10:10₹ 2,786
IndiGo Economy #6E57113:15 – 14:40₹ 3,031
Indian Railways 2A - AC 2-Tier Sleeper 17:20 – 05:50₹ 1,950
IndiGo Economy #6E61220:20 – 21:45₹ 3,031
Indian Railways SL - Sleeper Class 23:40 – 20:45₹ 890

เส้นทางยอดนิยมใน อินเดีย

จะเดินทางจาก ทริชชูร์ ไป เจนไน อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ทริชชูร์ ไป เจนไน คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • เที่ยวบิน
  • รถไฟ

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก เที่ยวบิน ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ INR 3,667 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะ รถไฟ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง INR 695 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก ทริชชูร์ ถึง เจนไน?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 669 ไมล์ (1075 กิโลเมตร) จาก ทริชชูร์ ไปยัง เจนไน. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 363 ไมล์ (584 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ทริชชูร์ ไป เจนไน?

ถ้าคุณเดินทางจาก ทริชชูร์ ไป เจนไน คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 จนถึง 22 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ทริชชูร์ ไป เจนไน?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ทริชชูร์ ไป เจนไน แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Indian Railways: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ INR 695 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ INR 3,667 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ทริชชูร์ ไป เจนไน:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ INR 695 บาท จนถึง INR 2,930 บาท;
  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ INR 2,785 บาท จนถึง INR 3,667 บาท;

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก ทริชชูร์ ไปที่ เจนไน กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ทริชชูร์ ไปยัง เจนไน มีไฟลท์ประมาณ 19 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 16 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ทริชชูร์ ไปยัง เจนไน มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ทริชชูร์ ไปยัง เจนไน มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ทริชชูร์ ไปยัง เจนไน ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก ทริชชูร์ ไป เจนไน ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ INR 2,785 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก ทริชชูร์ ไปยัง เจนไน Air India (Air India), AirAsia India, IndiGo (IndiGo), SpiceJet (SpiceJet)

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ทริชชูร์ ไปยัง เจนไน

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ทริชชูร์ ไปยัง เจนไน แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 87% เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.
  • 13% เลือกนั่งเครื่องบิน.