จาก เทสซาโล (กรีซ)

ออสเตรีย

บัลแกเรีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ฝรั่งเศส

ฮังการี

ไอร์แลนด์

อิสราเอล

จอร์แดน

ลัตเวีย

มาซิโดเนีย

มอลตา

โรมาเนีย

เซอร์เบีย

สโลวาเกีย

สวิตเซอร์แลนด์

ตุรกี