50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เถาหยวน ถึง ไทเป โดย รถไฟ

07:32
เถาหยวน
07:46
ป่านเฉียว, ไทเป
14นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:32
เถาหยวน
07:57
ไทเป
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:32
เถาหยวน
07:52
ไทเป
20นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:52
เถาหยวน
08:06
ป่านเฉียว, ไทเป
14นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:52
เถาหยวน
08:17
ไทเป
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:10
เถาหยวน
08:22
ป่านเฉียว, ไทเป
12นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:10
เถาหยวน
08:32
ไทเป
22นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:16
เถาหยวน
08:30
ป่านเฉียว, ไทเป
14นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:16
เถาหยวน
08:41
ไทเป
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:27
เถาหยวน
08:47
ไทเป
20นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:36
เถาหยวน
08:50
ป่านเฉียว, ไทเป
14นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:36
เถาหยวน
09:01
ไทเป
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:51
เถาหยวน
09:05
ป่านเฉียว, ไทเป
14นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:51
เถาหยวน
09:16
ไทเป
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:20
เถาหยวน
09:32
ป่านเฉียว, ไทเป
12นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:20
เถาหยวน
09:42
ไทเป
22นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:36
เถาหยวน
09:50
ป่านเฉียว, ไทเป
14นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:36
เถาหยวน
10:01
ไทเป
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:11
เถาหยวน
10:25
ป่านเฉียว, ไทเป
14นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:11
เถาหยวน
10:36
ไทเป
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:20
เถาหยวน
10:42
ไทเป
22นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:20
เถาหยวน
10:32
ป่านเฉียว, ไทเป
12นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:36
เถาหยวน
10:50
ป่านเฉียว, ไทเป
14นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:36
เถาหยวน
11:01
ไทเป
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:20
เถาหยวน
11:32
ป่านเฉียว, ไทเป
12นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:20
เถาหยวน
11:42
ไทเป
22นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:36
เถาหยวน
11:50
ป่านเฉียว, ไทเป
14นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:36
เถาหยวน
12:01
ไทเป
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:11
เถาหยวน
12:25
ป่านเฉียว, ไทเป
14นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:11
เถาหยวน
12:36
ไทเป
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:20
เถาหยวน
12:42
ไทเป
22นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:20
เถาหยวน
12:32
ป่านเฉียว, ไทเป
12นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:20
เถาหยวน
13:32
ป่านเฉียว, ไทเป
12นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:20
เถาหยวน
13:42
ไทเป
22นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:36
เถาหยวน
13:50
ป่านเฉียว, ไทเป
14นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:36
เถาหยวน
14:01
ไทเป
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:20
เถาหยวน
14:32
ป่านเฉียว, ไทเป
12นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:20
เถาหยวน
14:42
ไทเป
22นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:36
เถาหยวน
14:50
ป่านเฉียว, ไทเป
14นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:36
เถาหยวน
15:01
ไทเป
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:20
เถาหยวน
15:32
ป่านเฉียว, ไทเป
12นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:20
เถาหยวน
15:42
ไทเป
22นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:36
เถาหยวน
15:50
ป่านเฉียว, ไทเป
14นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:36
เถาหยวน
16:01
ไทเป
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:51
เถาหยวน
16:05
ป่านเฉียว, ไทเป
14นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:51
เถาหยวน
16:16
ไทเป
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:05
เถาหยวน
16:17
ป่านเฉียว, ไทเป
12นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:05
เถาหยวน
16:27
ไทเป
22นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:20
เถาหยวน
16:32
ป่านเฉียว, ไทเป
12นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:20
เถาหยวน
16:42
ไทเป
22นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:38
เถาหยวน
16:51
ป่านเฉียว, ไทเป
13นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:38
เถาหยวน
17:02
ไทเป
24นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:20
เถาหยวน
17:32
ป่านเฉียว, ไทเป
12นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:20
เถาหยวน
17:42
ไทเป
22นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:20
เถาหยวน
18:32
ป่านเฉียว, ไทเป
12นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:20
เถาหยวน
18:42
ไทเป
22นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:20
เถาหยวน
19:32
ป่านเฉียว, ไทเป
12นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:20
เถาหยวน
19:42
ไทเป
22นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:20
เถาหยวน
20:32
ป่านเฉียว, ไทเป
12นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:20
เถาหยวน
20:42
ไทเป
22นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:20
เถาหยวน
21:32
ป่านเฉียว, ไทเป
12นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:20
เถาหยวน
21:42
ไทเป
22นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:20
เถาหยวน
22:42
ไทเป
22นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:20
เถาหยวน
22:32
ป่านเฉียว, ไทเป
12นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:43
เถาหยวน
22:56
ป่านเฉียว, ไทเป
13นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:43
เถาหยวน
23:07
ไทเป
24นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:33
เถาหยวน
23:46
ป่านเฉียว, ไทเป
13นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:33
เถาหยวน
23:57
ไทเป
24นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Taoyuan International Airport ถึง ไทเป โดย รถไฟ

06:00
Taoyuan International Airport
06:45
ไทเป
45นาที
07:00
Taoyuan International Airport
07:45
ไทเป
45นาที
08:00
Taoyuan International Airport
08:45
ไทเป
45นาที
09:00
Taoyuan International Airport
09:45
ไทเป
45นาที
11:00
Taoyuan International Airport
11:45
ไทเป
45นาที
12:00
Taoyuan International Airport
12:45
ไทเป
45นาที
13:00
Taoyuan International Airport
13:45
ไทเป
45นาที
14:00
Taoyuan International Airport
14:45
ไทเป
45นาที
15:00
Taoyuan International Airport
15:45
ไทเป
45นาที
16:00
Taoyuan International Airport
16:45
ไทเป
45นาที
17:00
Taoyuan International Airport
17:45
ไทเป
45นาที
18:00
Taoyuan International Airport
18:45
ไทเป
45นาที
19:00
Taoyuan International Airport
19:45
ไทเป
45นาที
20:00
Taoyuan International Airport
20:45
ไทเป
45นาที
21:00
Taoyuan International Airport
21:45
ไทเป
45นาที

จาก Taoyuan International Airport ถึง ไทเป โดย แท๊กซี่

T
TPE
อื่นๆ
Taoyuan International Airport
เวลา
นครไทเป
50นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา เถาหยวน ถึง ไทเป

เวลา เถาหยวน ถึง ไทเป
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
TPE Comfort ตลอดเวลาTWD 854
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 08:10 – 08:22TWD 101
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 10:11 – 10:25TWD 101
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 12:11 – 12:25TWD 101
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 14:20 – 14:32TWD 101
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 16:05 – 16:17TWD 101
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 18:20 – 18:32TWD 101
Taipei Metro Standard Seat 18:00 – 18:45TWD 137
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 20:20 – 20:32TWD 101
Taipei Metro Standard Seat 20:00 – 20:45TWD 137
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 22:20 – 22:42TWD 126

เส้นทางยอดนิยมใน ไต้หวัน

จะเดินทางจาก เถาหยวน ไป ไทเป อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก เถาหยวน ไป ไทเป คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • รถไฟ
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ รถไฟ สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น แท๊กซี่ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก แท๊กซี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ TWD 853 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะ รถไฟ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง TWD 101 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก เถาหยวน ถึง ไทเป?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 5 ไมล์ (7 กิโลเมตร) จาก เถาหยวน ไปยัง ไทเป. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 3 ไมล์ (4 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก เถาหยวน ไป ไทเป?

ถ้าคุณเดินทางจาก เถาหยวน ไป ไทเป คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 จนถึง 1 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก เถาหยวน ไป ไทเป?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก เถาหยวน ไป ไทเป แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Taiwan High Speed Rail (Taiwan High Speed Rail): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ TWD 101 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ TWD 853 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก เถาหยวน ไป ไทเป:

  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ TWD 101 บาท จนถึง TWD 136 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ TWD 853 บาท ไปจนถึง TWD 853 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก เถาหยวน ไปที่ ไทเป กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 79 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เถาหยวน ไปยัง ไทเป ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก เถาหยวน ไปยัง ไทเป มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก เถาหยวน ไปยัง ไทเป มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก เถาหยวน ไปยัง ไทเป ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก เถาหยวน ไปยัง ไทเป ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก TWD 853 บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก เถาหยวน ไปยัง ไทเป

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก เถาหยวน ไปยัง ไทเป แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา: