50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ไทเป ถึง นานกัง โดย รถไฟ

07:52
ไทเป
08:00
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:57
ไทเป
08:06
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:17
ไทเป
08:26
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:32
ไทเป
08:40
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:37
ไทเป
08:45
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:41
ไทเป
08:50
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:47
ไทเป
08:55
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:57
ไทเป
09:05
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:01
ไทเป
09:10
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:16
ไทเป
09:25
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:32
ไทเป
09:40
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:42
ไทเป
09:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:57
ไทเป
10:05
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:01
ไทเป
10:10
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:32
ไทเป
10:40
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:36
ไทเป
10:45
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:42
ไทเป
10:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:01
ไทเป
11:10
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:32
ไทเป
11:40
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:42
ไทเป
11:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:01
ไทเป
12:10
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:32
ไทเป
12:40
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:36
ไทเป
12:45
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:42
ไทเป
12:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:32
ไทเป
13:40
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:42
ไทเป
13:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:01
ไทเป
14:10
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:32
ไทเป
14:40
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:42
ไทเป
14:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:01
ไทเป
15:10
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:32
ไทเป
15:40
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:42
ไทเป
15:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:01
ไทเป
16:10
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:16
ไทเป
16:25
นานกัง
9นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:27
ไทเป
16:35
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:32
ไทเป
16:40
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:42
ไทเป
16:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:02
ไทเป
17:10
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:42
ไทเป
17:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:42
ไทเป
18:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:42
ไทเป
19:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:42
ไทเป
20:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:42
ไทเป
21:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:42
ไทเป
22:50
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:07
ไทเป
23:15
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:52
ไทเป
00:00
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 
23:57
ไทเป
00:05
นานกัง
8นาที
ทันที  คืนเงิน 

เวลา นครไทเป ถึง นานกัง

เวลา นครไทเป ถึง นานกัง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 07:52 – 08:00TWD 30
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 08:17 – 08:26TWD 30

เส้นทางยอดนิยมใน ไต้หวัน