50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานเตาหยวน (TPE) ไป กรุงเทพ (BKK) ด้วย เที่ยวบิน

07:00
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
09:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
07:05
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
09:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
07:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
09:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#TG637
07:40
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
10:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#TG637
07:50
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
10:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#BR211
08:25
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
11:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#BR67
08:50
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
11:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
4ชั่วโมง
ทันที 
 
#BR67
09:00
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
11:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
09:25
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
12:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
09:35
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
12:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
#BR201
09:40
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
12:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
10:15
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
13:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
13:35
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
16:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
13:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
16:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
13:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
16:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#TG633
14:05
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
16:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#TG635
20:05
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
22:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#TG635
20:10
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
23:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#BR205
20:45
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
23:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#BR61
22:30
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
01:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
22:40
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
01:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
23:10
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
01:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  40กิโลกรัม
 
23:20
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
02:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
4ชั่วโมง
ทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานเตาหยวน (TPE) ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง (BKK) ด้วย เที่ยวบิน

#SL399
09:00
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
11:50
DMK ท่าอากาศยานดอนเมือง
3ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 

เวลา นครไทเป ถึง กรุงเทพ

เวลา นครไทเป ถึง กรุงเทพ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
China Airlines Economy #CI83109:25 – 12:10TWD 32,497
China Airlines Economy #CI83110:15 – 13:05TWD 32,497

เส้นทางยอดนิยมใน ไต้หวัน