50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Tainan City Airport (TNN) ไป ไทเป (TPE) ด้วย เที่ยวบิน

#CI7863 #BR858
16:45
TNN Tainan City Airport, เกาสุยง
Stop 2h 45m
Hong Kong Airport
22:55
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
6ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#CI7863 #CI924
16:45
TNN Tainan City Airport, เกาสุยง
Stop 2h 50m
Hong Kong Airport
23:10
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
6ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CI7863 #CI922
16:45
TNN Tainan City Airport, เกาสุยง
Stop 13h 45m
Hong Kong Airport
10:00
TPE ท่าอากาศยานเตาหยวน, ไทเป
17ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 

เรลพาส

Taiwan Railway 3 Day Pass

3 Day Pass

Taiwan Railway 5 Day Pass

บัตรผ่านประตู 5 วัน แบบธรรมดา

Taiwan Railway 5 Day Pass

บัตรผ่านประตู 5 วัน แบบเร่งด่วน

Taiwan Railway 2 Day Pass

Flexible 2 Day Pass

เวลา ไถหนาน ถึง ท่าอากาศยานเตาหยวน

เวลา ไถหนาน ถึง ท่าอากาศยานเตาหยวน
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Taiwan Railpass 3 Day Pass 11:05 – 11:11TWD 2,200

เส้นทางยอดนิยมใน ไต้หวัน