50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

เรลพาส

Taiwan Railway 3 Day Pass

3 Day Pass

Taiwan Railway 5 Day Pass

บัตรผ่านประตู 5 วัน แบบธรรมดา

Taiwan Railway 5 Day Pass

บัตรผ่านประตู 5 วัน แบบเร่งด่วน

Taiwan Railway 2 Day Pass

Flexible 2 Day Pass

จาก ไถหนาน ถึง ไทเป โดย รถไฟ

06:04
ไถหนาน
07:52
ไทเป
1ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:31
ไถหนาน
08:22
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:31
ไถหนาน
08:32
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:53
ไถหนาน
08:30
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:53
ไถหนาน
08:41
ไทเป
1ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:59
ไถหนาน
08:47
ไทเป
1ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:08
ไถหนาน
08:27
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 19นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:08
ไถหนาน
08:37
ไทเป
1ชั่วโมง 29นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:13
ไถหนาน
08:50
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:13
ไถหนาน
09:01
ไทเป
1ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:28
ไถหนาน
08:57
ไทเป
1ชั่วโมง 29นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:28
ไถหนาน
08:47
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 19นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:41
ไถหนาน
09:32
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:41
ไถหนาน
09:42
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:13
ไถหนาน
09:50
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:13
ไถหนาน
10:01
ไทเป
1ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:41
ไถหนาน
10:32
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:41
ไถหนาน
10:42
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:48
ไถหนาน
10:25
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:48
ไถหนาน
10:36
ไทเป
1ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:13
ไถหนาน
11:01
ไทเป
1ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:13
ไถหนาน
10:50
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:41
ไถหนาน
11:32
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:41
ไถหนาน
11:42
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:13
ไถหนาน
12:01
ไทเป
1ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:13
ไถหนาน
11:50
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:41
ไถหนาน
12:32
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:41
ไถหนาน
12:42
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:48
ไถหนาน
12:25
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:48
ไถหนาน
12:36
ไทเป
1ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:41
ไถหนาน
13:32
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:41
ไถหนาน
13:42
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:13
ไถหนาน
13:50
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:13
ไถหนาน
14:01
ไทเป
1ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:41
ไถหนาน
14:42
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:41
ไถหนาน
14:32
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:13
ไถหนาน
15:01
ไทเป
1ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:13
ไถหนาน
14:50
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:41
ไถหนาน
15:32
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:41
ไถหนาน
15:42
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:13
ไถหนาน
15:50
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 37นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:13
ไถหนาน
16:01
ไทเป
1ชั่วโมง 48นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:26
ไถหนาน
16:27
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:26
ไถหนาน
16:17
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:41
ไถหนาน
16:32
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:41
ไถหนาน
16:42
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:13
ไถหนาน
16:51
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 38นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:13
ไถหนาน
17:02
ไทเป
1ชั่วโมง 49นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:41
ไถหนาน
17:32
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:41
ไถหนาน
17:42
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:41
ไถหนาน
18:32
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:41
ไถหนาน
18:42
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:41
ไถหนาน
19:32
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:41
ไถหนาน
19:42
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:41
ไถหนาน
20:32
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:41
ไถหนาน
20:42
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:41
ไถหนาน
21:32
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:41
ไถหนาน
21:42
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:41
ไถหนาน
22:42
ไทเป
2ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:41
ไถหนาน
22:32
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 51นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:18
ไถหนาน
22:56
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 38นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:18
ไถหนาน
23:07
ไทเป
1ชั่วโมง 49นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:08
ไถหนาน
23:46
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 38นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:08
ไถหนาน
23:57
ไทเป
1ชั่วโมง 49นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:23
ไถหนาน
23:42
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 19นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:23
ไถหนาน
23:52
ไทเป
1ชั่วโมง 29นาที
ทันที  คืนเงิน 

เวลา ไถหนาน ถึง ไทเป

เวลา ไถหนาน ถึง ไทเป
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 06:04 – 07:52TWD 1,080
Taiwan Railpass 3 Day Pass 11:05 – 11:11TWD 2,200
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 10:13 – 12:01TWD 1,080
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 16:41 – 18:32TWD 1,055
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 18:41 – 20:32TWD 1,055
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 20:41 – 22:42TWD 1,080
Taiwan High Speed Rail Standard Seat 22:08 – 23:46TWD 1,055

เส้นทางยอดนิยมใน ไต้หวัน

เดินทางจาก ไถหนาน ไป ไทเปอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก ไถหนาน ไป ไทเป, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • รถไฟ

ระยะทางจาก ไถหนาน ไกลจาก ไทเป แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก ไถหนาน ไป ไทเป เป็นระยะทาง 179 ไมล์ส (287 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 159 ไมล์ส (255 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก ไถหนาน ไป ไทเป นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก ไถหนาน ไป ไทเป ใช้เวลา 3 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก ไถหนาน ไป ไทเป เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก ไถหนาน ไป ไทเป ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย TWD 1,055 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก ไถหนาน ไป ไทเป กี่รอบต่อวัน ?

รถไฟ มักทำการวิ่งตามตาราง - โดยมี 47 เที่ยวต่อวัน.

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง ไถหนาน และ ไทเป โดย รถไฟ การเดินทางจาก ไถหนาน ไป ไทเป มีตัวเลือกเป็น รถไฟ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

รถไฟ

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วรถไฟ:

  • พิจารณารายละเอียดก่อนเลือกคลาสของรถไฟที่จะทำการเดินทาง
  • ส่วนใหญ่แล้ว ตู้นอนชั้น 2 ถือว่าค่อนข้างสบาย โดยมี 2 หรือ 4 ที่นอนต่อหนึ่งห้องกั้น และมักจะติดแอร์
  • สำหรับใครที่มองหาความสบายระดับพรีเมียม แนะนำให้จองชั้น 1 โดยราคาสำหรับตั๋วเฟิร์สคลาสอาจรวม Wi-Fi หรือของว่างและน้ำ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย รถไฟ จาก ไถหนาน ไป ไทเป เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 521 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว รถไฟ จาก ไถหนาน ไป ไทเป ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.