50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in Taiwan

Currently Taiwan bans all foreign visitors.
Check for official updates here

จาก ไทจง ถึง ไทเป โดย รถไฟ

06:45
ไทจง
07:46
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:45
ไทจง
07:57
ไทเป
1ชั่วโมง 12นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:58
ไทจง
07:52
ไทเป
54นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:05
ไทจง
08:06
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:05
ไทจง
08:17
ไทเป
1ชั่วโมง 12นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:26
ไทจง
08:22
ป่านเฉียว, ไทเป
56นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:26
ไทจง
08:32
ไทเป
1ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:37
ไทจง
08:30
ป่านเฉียว, ไทเป
53นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:37
ไทจง
08:41
ไทเป
1ชั่วโมง 4นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:48
ไทจง
08:27
ป่านเฉียว, ไทเป
39นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:48
ไทจง
08:37
ไทเป
49นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:53
ไทจง
08:47
ไทเป
54นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:57
ไทจง
08:50
ป่านเฉียว, ไทเป
53นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:57
ไทจง
09:01
ไทเป
1ชั่วโมง 4นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:04
ไทจง
09:05
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:04
ไทจง
09:16
ไทเป
1ชั่วโมง 12นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:08
ไทจง
08:47
ป่านเฉียว, ไทเป
39นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:08
ไทจง
08:57
ไทเป
49นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:36
ไทจง
09:32
ป่านเฉียว, ไทเป
56นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:36
ไทจง
09:42
ไทเป
1ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:39
ไทจง
09:21
ป่านเฉียว, ไทเป
42นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:39
ไทจง
09:32
ไทเป
53นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:57
ไทจง
10:01
ไทเป
1ชั่วโมง 4นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:57
ไทจง
09:50
ป่านเฉียว, ไทเป
53นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:08
ไทจง
09:47
ป่านเฉียว, ไทเป
39นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:08
ไทจง
09:57
ไทเป
49นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:32
ไทจง
10:25
ป่านเฉียว, ไทเป
53นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:32
ไทจง
10:36
ไทเป
1ชั่วโมง 4นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:36
ไทจง
10:32
ป่านเฉียว, ไทเป
56นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:36
ไทจง
10:42
ไทเป
1ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:39
ไทจง
10:21
ป่านเฉียว, ไทเป
42นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:39
ไทจง
10:32
ไทเป
53นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:57
ไทจง
10:50
ป่านเฉียว, ไทเป
53นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:57
ไทจง
11:01
ไทเป
1ชั่วโมง 4นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:36
ไทจง
11:32
ป่านเฉียว, ไทเป
56นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:36
ไทจง
11:42
ไทเป
1ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:39
ไทจง
11:21
ป่านเฉียว, ไทเป
42นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:39
ไทจง
11:32
ไทเป
53นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:57
ไทจง
11:50
ป่านเฉียว, ไทเป
53นาที
ทันที  คืนเงิน 
10:57
ไทจง
12:01
ไทเป
1ชั่วโมง 4นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:32
ไทจง
12:25
ป่านเฉียว, ไทเป
53นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:32
ไทจง
12:36
ไทเป
1ชั่วโมง 4นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:36
ไทจง
12:32
ป่านเฉียว, ไทเป
56นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:36
ไทจง
12:42
ไทเป
1ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:39
ไทจง
12:21
ป่านเฉียว, ไทเป
42นาที
ทันที  คืนเงิน 
11:39
ไทจง
12:32
ไทเป
53นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:36
ไทจง
13:32
ป่านเฉียว, ไทเป
56นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:36
ไทจง
13:42
ไทเป
1ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:39
ไทจง
13:21
ป่านเฉียว, ไทเป
42นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:39
ไทจง
13:32
ไทเป
53นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:57
ไทจง
13:50
ป่านเฉียว, ไทเป
53นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:57
ไทจง
14:01
ไทเป
1ชั่วโมง 4นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:36
ไทจง
14:32
ป่านเฉียว, ไทเป
56นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:36
ไทจง
14:42
ไทเป
1ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:39
ไทจง
14:21
ป่านเฉียว, ไทเป
42นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:39
ไทจง
14:32
ไทเป
53นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:57
ไทจง
15:01
ไทเป
1ชั่วโมง 4นาที
ทันที  คืนเงิน 
13:57
ไทจง
14:50
ป่านเฉียว, ไทเป
53นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:36
ไทจง
15:32
ป่านเฉียว, ไทเป
56นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:36
ไทจง
15:42
ไทเป
1ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:39
ไทจง
15:21
ป่านเฉียว, ไทเป
42นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:39
ไทจง
15:32
ไทเป
53นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:57
ไทจง
15:50
ป่านเฉียว, ไทเป
53นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:57
ไทจง
16:01
ไทเป
1ชั่วโมง 4นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:04
ไทจง
16:05
ป่านเฉียว, ไทเป
1ชั่วโมง 1นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:04
ไทจง
16:16
ไทเป
1ชั่วโมง 12นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:21
ไทจง
16:17
ป่านเฉียว, ไทเป
56นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:21
ไทจง
16:27
ไทเป
1ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:36
ไทจง
16:42
ไทเป
1ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:36
ไทจง
16:32
ป่านเฉียว, ไทเป
56นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:39
ไทจง
16:21
ป่านเฉียว, ไทเป
42นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:39
ไทจง
16:32
ไทเป
53นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
ไทจง
16:51
ป่านเฉียว, ไทเป
51นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:00
ไทจง
17:02
ไทเป
1ชั่วโมง 2นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:36
ไทจง
17:32
ป่านเฉียว, ไทเป
56นาที
ทันที  คืนเงิน 
16:36
ไทจง
17:42
ไทเป
1ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:36
ไทจง
18:32
ป่านเฉียว, ไทเป
56นาที
ทันที  คืนเงิน 
17:36
ไทจง
18:42
ไทเป
1ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:36
ไทจง
19:32
ป่านเฉียว, ไทเป
56นาที
ทันที  คืนเงิน 
18:36
ไทจง
19:42
ไทเป
1ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:36
ไทจง
20:32
ป่านเฉียว, ไทเป
56นาที
ทันที  คืนเงิน 
19:36
ไทจง
20:42
ไทเป
1ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:36
ไทจง
21:32
ป่านเฉียว, ไทเป
56นาที
ทันที  คืนเงิน 
20:36
ไทจง
21:42
ไทเป
1ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:36
ไทจง
22:32
ป่านเฉียว, ไทเป
56นาที
ทันที  คืนเงิน 
21:36
ไทจง
22:42
ไทเป
1ชั่วโมง 6นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:05
ไทจง
22:56
ป่านเฉียว, ไทเป
51นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:05
ไทจง
23:07
ไทเป
1ชั่วโมง 2นาที
ทันที  คืนเงิน 
22:55
ไทจง
23:46
ป่านเฉียว, ไทเป
51นาที
ทันที  คืนเงิน