50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง ภูเก็ต โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
ภูเก็ต
11ชั่วโมง 35นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
ภูเก็ต
11ชั่วโมง 35นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Phuket Airport
11ชั่วโมง 15นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Phuket Airport
11ชั่วโมง 15นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง ภูเก็ต โดย เที่ยวบิน

#VZ9312
00:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
01:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ300
06:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
06:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5982
06:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2211
06:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
07:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG201
07:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5984
08:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ302
08:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG203
08:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
09:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5986
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2285
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
08:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG926
09:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
09:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2279
09:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
10:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5988
10:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ304
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ304x
10:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
10:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2281
10:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
11:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG205
10:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
12:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
13:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ314
12:20
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
13:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG207
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
13:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
12:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
13:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5990
12:30
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
13:50
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG211
13:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
14:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ324
13:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
13:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG215
14:05
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:25
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5992
14:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
15:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ308
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ306
15:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
16:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG2275
15:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
17:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
15:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
17:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG217
16:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5994
16:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
16:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG219
17:25
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:45
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2283
17:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
17:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
18:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ310
18:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
19:40
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#TG221
18:15
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
19:35
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG684
19:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG223
19:10
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
20:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
19:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
21:10
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5996
19:45
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
21:05
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ312
20:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
21:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
20:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
21:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2239
20:35
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
21:55
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#VZ318
21:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
22:30
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
#VZ320
21:50
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
23:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
21:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
23:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 25นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG5998
21:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
23:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG220
21:55
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
23:15
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG2289
22:00
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
23:20
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 20นาที
 รับรหัสการจองทันที
 
#TG225
22:40
BKK สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพ
23:59
HKT สนามบินภูเก็ต
1ชั่วโมง 19นาที
 รับรหัสการจองทันที
 

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 1,972 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

14 เม.ย. 2019
bus Express, Bus Express
★★★★☆
No one speaks English in the staff.
23 เม.ย. 2019
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★★★
Is really a nice bus and i had a pleasant journey.
21 เม.ย. 2019
bus VIP 24, Bus Express
★★★★★
Bus arrived 3 h earlier to destination. Very comfortable and good seats! Would recommend!
20 เม.ย. 2019
bus Express, Bus Express
★★★☆☆
too many stops made for the driver either to buy food or give/take things from other people ,so we were 1,5 hour late to reach our final destination. at least, a nice buffet was provided for noon
20 เม.ย. 2019
bus Express, Bus Express
★★★★☆
Had a very good trip in your aircon bus overbite to Phuket.The Driver was excellent ant his assistant very good.The water and biscuit was great.The blanket supplied was essential for night travel.Very happy thank you
19 เม.ย. 2019
bus VIP 20, Sombat Tour
★★★★★
Comfortable
13 เม.ย. 2019
bus Express, Transport Co
★★★★★
We set off in good time and got given a bottle of water and a free little snack box. Toilet, aircon and comfy seats on board and the staff were very helpful and guided us the right way :)
13 เม.ย. 2019
bus VIP 20, Sombat Tour
★★★★★
Very good, comfortable VIP bus and good service
7 เม.ย. 2019
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★★☆
The bus itself was mediocre and the meal was late, but that was expected.
6 เม.ย. 2019
bus Express, Bus Express
★★☆☆☆
Toilet not working - no stops for toilet or food break and 3,5 hours late
1 เม.ย. 2019
avia Economy, Thai Airways
★★★★★
Great flight. Comfortable. On time.
27 มี.ค. 2019
avia Economy, Thai Airways
★★★★★
Great flight! Even a little meal even though it was only an hour flight.
26 มี.ค. 2019
bus Express, Bus Express
★★★★☆
For two backpackers on a budget and not bothered how long it took this was the perfect option. Bus was clean and comfortable and spacious. If you want loads of left room book the back two seats on the left side upstairs.
20 มี.ค. 2019
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★★☆
Instructions to swap voucher unclear. People need to go upstairs at the terminal. Make it clear it can take over two hours to get yo bus terminal in evening! Bus freezing AC cold why? Stop at 01.30 in morning too late to eat. Bus was comfy though lots of legroom
14 มี.ค. 2019
bus Express, Bus Express
★★☆☆☆
Gorąco nie polecam, kierowca straszny idiota ( przerwy robi sam dla siebie nie można w tym czasie opuszczać pojazdu)
9 มี.ค. 2019
bus VIP 24, Bus Express
★★★★☆
Decent
4 มี.ค. 2019
avia Economy, Thai Vietjet
★★★★★
Easy and quick website for tickets reservations. Very helpful staff
26 ก.พ. 2019
bus Express, Phuket Travel
★★★★★
Driver was so kind and his English was amazing!.Happy with coolest company ever
21 ก.พ. 2019
bus Express, Phuket Travel
★★★★☆
Pretty comfortable. Woken up by loud crackly radio over the speakers which played for the last 30 minutes of the trip
20 ก.พ. 2019
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★★★
Awesome bus with almost 180 degrees reclined. Dinner included, got in phuket earlier than advised. The only problem was to find the place where to change your online ticket but apart from that all good
17 ก.พ. 2019
bus Express, Bus Express
★★★★☆
The 15.30 bus left at 16.10 and arrived at 06.30, not 03.30. It was called express service and claimed to take 12 hours, so don't take that seriously or chose it over other busses for that reason - a 14 hour bus would have beaten us. However, still good review as we were comfy, and given water, food and a blanket and the driver was careful and drove very nicely.
14 ก.พ. 2019
avia Economy, Thai Airways
★★★★★
Nice & easy. Thank you very much
10 ก.พ. 2019
bus Express, Bus Express
★★★☆☆
Although the bus was really comfortable, the hour was first moved by half an hour, and then late by 40 more minutes. We have arrived to phukhet 4.5 hours late!
10 ก.พ. 2019
bus Express, Bus Express
★★★☆☆
The bus arrived to the destination 4 hours late. Except for this, everything was okay. Comfortable bus, free water and snacks
24 ม.ค. 2019
avia Economy, Thai Vietjet
★★★★☆
The only bad thing was that the flight was delayed
21 ม.ค. 2019
bus VIP 24, Bus Express
★★★☆☆
it was not perfect, it did not adhere to the schedule, nobody spoke English, one seat was incorrect, etc. ... but I did not expect too much so it was ok
21 ม.ค. 2019
bus Express, Phuket Travel
★★★★★
Very comfortable trip
21 ม.ค. 2019
bus VIP 24, Bus Express
★★★★★
Safe driving, got to destination early. Friendly staff.
16 ม.ค. 2019
bus VIP 24, Bus Express
★★★★★
Recommendation !!! We took the VIP Bus from Bangkok to Phuket, that should last 14h 15 minutes. The Checkin was totally easy. However, finding the gate was quiet hard. The bus was well equipped, extra leg room, USB-Charger, toilet and even water and snacks were available. We arrived one hour earlier than expected.
12 ม.ค. 2019
bus Express, Bus Express
★★★☆☆
The buying process and service at the counter were amazing! The only thing we'd note is that the bus left the station more than one hour after the scheduled time and we got to Phuket 3 hours later than the scheduled time. It was fine because we were staying on the island, but if we had a flight or ferry to catch, it would have been a problem. Also, a tip I'd give is that there's shared mini bus going from the terminal to Phuket Town for 15thb each person.
4 ม.ค. 2019
bus Express, Bus Express
★★★★☆
it's awesome journey but not reached the time to phuket terminal 2 it be 3hrs late....if you maintain time it's good. Over all it's good service
3 ม.ค. 2019
bus Express, Bus Express
★★★★★
Awesome service, comfortable bus and lunch included in the price.
26 ธ.ค. 2018
bus Express, Bus Express
★★★☆☆
It was a longer travel than what it says on 12go. It was 15hours instead of 12 hours. The bus kept stopping.
23 ธ.ค. 2018
bus Express, Bus Express
★★★★☆
Good travel, they give blanket, water and ????. The travel is more longer than what is write so you have to don't have a appointment the same day, for is its write 12h and in reality 16h.
22 ธ.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★★
Fabulous bus!
19 ธ.ค. 2018
bus Express, Bus Express
★★★★☆
Everything ok, just exhausting 14 hours long trip,.. Have something to put on your head because air conditioners work all the time directly over your head,..
17 ธ.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★★
Fantastic service! We were in all honesty dreading the 14 hour trip down to Phuket from Bangkok, but this journey was a pleasure from start to finish. We chose our own seats which were highly comfortable, the coach itself had fantastic accessibility including USB ports for charging phones & also onboard WiFi, which increases the entertainment possibilities incredibly. Staff were so friendly & nothing was too much for them. Fantastic affordable travel, would highly recommend!
15 ธ.ค. 2018
bus VIP 20, Sombat Tour
★★★★★
Great trip. Thank you
15 ธ.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★★
Thank you !
7 ธ.ค. 2018
avia Economy, Thai Vietjet
★★★★☆
Hassle free services, but luggage options and charges were high.
15 พ.ย. 2018
avia Economy, Thai Vietjet
★★★★☆
Quick check in, well guided to correct booth. Requested aisle seat with extra leg room which was granted.
15 พ.ย. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★★★
Left on time. Reached early. Comfortable seats. Excellent driving
13 พ.ย. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★☆☆
Good: The seats were very big and comfortable and I could sleep well the entire night although I usually can't sleep on buses. The bus ticket was very cheap and was convenient as I could book it online before arriving in Thailand. We got water, fruit juice, muffins and a warm blanket. Bad: there was no toilet and the bus stopped only once for toilet break, during 12 hours of drive (no light, no toilet paper or flushing system in that toilet so you might want to take some toilet paper and a lighter with you). The break was about 20 min long but there was no English announcement and I didn't know how long was the break going to be. I wish we had at least the hour written on a piece of paper and put in the front window of the bus so I would know. I found a small bug near my seat and he even climbed on my bag...
3 พ.ย. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★☆☆
Spacious and comfortable. Lots of legroom..seat is very wide and the seat in front of you is far from you.The stewardess was friendly and could speak a bit of English. Stop included a free meal and snacks also provided at the start of the trip. Wifi was good.Occassionaly put off mainly after we had stopped..but was quickly put back on, on request. We enjoyed the trip.
21 ต.ค. 2018
avia Economy, Thai Vietjet
★★★★★
I was a little nervous being the first time I have used this service. Everything went great absolutely no problems.
15 ต.ค. 2018
bus Express, Bus Express
★★★★☆
Comfortable, decent service bus was mostly as advertised. No wifi, a little late as expected, and a bit dirty in some areas (ants on the bus), but overall a comfortable budget way of getting to Phuket from Bangkok!
7 ก.ย. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★☆☆
The WiFi password, the give it to me can’t log in
24 ส.ค. 2018
bus VIP 24, Bus Express
★★★★★
good!
6 ส.ค. 2018
avia Economy, Bangkok Air
★★★★☆
Nice airport, friendly ground and inflight staffs
1 ส.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★★
Perfect buses
30 ก.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★★
Very nice seats. Friendly staff!
28 ก.ค. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★★★
Great bus. Lots of space for your legs, nice snack and midnight dinner
25 ก.ค. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★☆☆
No Wi-Fi and no staf great
23 ก.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★☆☆☆
The bus bathroom was small, there were cockroaches by our seat, and the service was not good. My husband did not receive his snack pack and trash was not collected. We asked to be dropped of sooner and we were not allowed off the bus. Disappointed with bus and service.
21 ก.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★☆☆☆
The bus had comfortable seat to sleeping but around at 1.30 am stopped at market in the middle of the road so i woke up and i could see that there were so many cockroaches on the bus so i wasn’t able to sleep again.
10 ก.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★☆
Comfortable seats! We got a little cake and water in the beginning and had one stop. Toilet on the bus. Everything okay except the light was not working on the bus and we drove overnight so they turned off the light. Couldn’t see anything!
4 ก.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★☆
We took the normal bus not the vip. As far as we know the only difference is bigger seats. The bus was clean and seemed quite new. We got a cake and a bottle of water (0.5L) when we entered the bus. And in the middle of the ride there was a stop for toilet and a buffet was ready for us. It seemed to be a place where all busses went since it was a big 'restaurant' with people coming and going. Suitcases can be put in the back of the bus for free. Bus is air conditioned. Even locals take that bus so you can be sure it's a good company.
3 ก.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★★
Extremely comfortable seats with three times the leg room than standard economy seats on planes. Comfortable air-conditioning. Overall pleasant experience which I would be more than happy to do again. We arrived earlier than expected which was okay as we had no prearranged transport from the terminal however could see people who had and were frustrated. No meals on the trip provided only snacks however opportunity to eat during a 20 minute stop is available. Recommend bringing additional snacks and eating prior.
30 มิ.ย. 2018
bus VIP 24, Phuket Travel
★★★★★
Excellent trip. I have very comfortable ride.
29 มิ.ย. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★★
No problem
27 มิ.ย. 2018
bus VIP 24, Phuket Central
★★★☆☆
No wifi no USB port charger very good drivers got here 1 hour early
25 มิ.ย. 2018
bus VIP 24, Bus Express
★★★★★
Comfortable seats, good trip
14 มิ.ย. 2018
avia Economy, Thai Airways
★★★★★
On time, with service and great plane.
4 มิ.ย. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★☆
The bus is comfortable. At first we got a bus with AC problem and they change the bus. The leg room is better than low budget airlines, and can incline and has a place for our feet, too! The snacks isn't great, but for the price, getting snacks, water bottle, and juice is already great. They provide us with blanket. The staff at the bus can't speak English but at the counter they do.
31 พ.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★★
Great bus - arrived earlier than expected, stopped at nice restrooms, and were provided refreshments. We highly recommend!
23 พ.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★☆☆☆
Very rude staff!
9 พ.ค. 2018
bus Express, Bus Express
★★★★☆
Just fine
5 พ.ค. 2018
bus Express, Phuket Travel
★★★★★
on time, convenient, comfortable, nice, as expected

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก Suvarnabhumi Airport ไป ภูเก็ต อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก Suvarnabhumi Airport ไป ภูเก็ต, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

  • เที่ยวบิน
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว แท๊กซี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 15,000 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย เที่ยวบิน เพราะตั๋ว เที่ยวบิน อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 813 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก Suvarnabhumi Airport ถึง ภูเก็ต?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 360 ไมล์ (579 กิโลเมตร) จาก Suvarnabhumi Airport ไปยัง ภูเก็ต. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 431 ไมล์ (693 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก Suvarnabhumi Airport ไป ภูเก็ต?

ถ้าคุณเดินทางจาก Suvarnabhumi Airport ไป ภูเก็ต คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 12 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก Suvarnabhumi Airport ไป ภูเก็ต?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก Suvarnabhumi Airport ไป ภูเก็ต แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Thai Vietjet: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย เที่ยวบิน คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 813 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 15,000 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก Suvarnabhumi Airport ไป ภูเก็ต:

  • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 640 บาท จนถึง THB 1,189 บาท;
  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ THB 813 บาท จนถึง THB 5,489 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 12,000 บาท ไปจนถึง THB 15,000 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก Suvarnabhumi Airport ไปที่ ภูเก็ต กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก Suvarnabhumi Airport ไปยัง ภูเก็ต มีไฟลท์ประมาณ 55 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 06:40 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 20:30 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 19 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก Suvarnabhumi Airport ไปยัง ภูเก็ต ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก Suvarnabhumi Airport ไปยัง ภูเก็ต มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก Suvarnabhumi Airport ไปยัง ภูเก็ต มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก Suvarnabhumi Airport ไปยัง ภูเก็ต ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก Suvarnabhumi Airport ไป ภูเก็ต ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ THB 813 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก Suvarnabhumi Airport ไปยัง ภูเก็ต
Bangkok Air (บางกอกแอร์เวย์), Thai Airways, Thai Smile (ไทยสมายล์), Thai Vietjet

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก Suvarnabhumi Airport ไปยัง ภูเก็ต จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก Suvarnabhumi Airport ไปยัง ภูเก็ต ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 12,000$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก Suvarnabhumi Airport ไปยัง ภูเก็ต

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก Suvarnabhumi Airport ไปยัง ภูเก็ต แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 1000 เลือกนั่งเครื่องบิน.
  • 491 เลือกเดินทางด้วยรถบัส