50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สุวรรณภูมิ ทราเวล ถึง กรุงเทพ โดย รถตู้

01:15
สุวรรณภูมิ ทราเวล
02:45
Khao San Rd Night Market, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
01:15
สุวรรณภูมิ ทราเวล
02:45
Bangkok Hotels
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
02:30
สุวรรณภูมิ ทราเวล
04:00
Khao San Rd Night Market, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
02:30
สุวรรณภูมิ ทราเวล
04:00
Bangkok Hotels
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
05:30
สุวรรณภูมิ ทราเวล
07:00
อินเตอร์เชนจ 21, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
08:30
สุวรรณภูมิ ทราเวล
10:00
อินเตอร์เชนจ 21, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
12:00
สุวรรณภูมิ ทราเวล
13:30
อินเตอร์เชนจ 21, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
19:00
สุวรรณภูมิ ทราเวล
20:30
อินเตอร์เชนจ 21, กรุงเทพ
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที

จาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง กรุงเทพ โดย แท๊กซี่

PGS
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
PGS
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
25นาที
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
หัวลำโพง, กรุงเทพ
40นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
หัวลำโพง, กรุงเทพ
40นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
หัวลำโพง, กรุงเทพ
40นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
หัวลำโพง, กรุงเทพ
40นาที
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที  คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุวรรณภูมิ
เวลา
Bangkok Hotel Transfer
1ชั่วโมง
 คืนเงิน
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สุวรรณภูมิไปกรุงเทพมหานครและอื่นๆ

ไชโย! คุณอยู่ประเทศไทยแล้ว ความปลอดภัยหลังจากการเดินทางไกล และขั้นต่อไปจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังสถานที่ได้พักผ่อนในกรุงเทพมหานคร สุวรรณภูมิมีการจุดเชื่อมโยงการขนส่งอย่างดีเยี่ยมกับศูนย์กลางของเมืองหลวง และคุณยังมีตัวเลือกอีกมากมายในเรื่องของราคา ระดับของความสะดวกสบายและเวลาสำหรับจุดหมายปลายทางของคุณ

การขนส่งสาธารณะจากสุวรรณภูมิไปกรุงเทพมหานคร

ถ้าคุณกำลังมองหาการเดินทางจากสุวรรณภูมิไปกรุงเทพมหานครด้วยงบที่จำกัด ให้ไปที่จุดขนส่งสาธารณะของสนามบิน พวกเขามีบริการ "รถรับส่ง" ระหว่างสนามบินไปยังจุดขนส่งในตัวสนามบิน: มองที่เส้นทางสาย A, B ( ทั้งสองสายจะอยู่ที่ชั้น 1 ของอาคารผู้โดยสารใกล้กับประตูหมายเลข 1 และ 10 ), C, D และเส้นทางด่วน ( สำหรับสายนี้จะจอดที่อาคารขาออกและอาคารขาเข้าที่ประตูทางออกหมายเลข 5) รถรับส่งเริ่มวิ่งตอน 6 โมงเช้า จนกระทั่ง เที่ยงคืน 25 นาที ทุกๆ 5-15 นาที ยกเว้นสำหรับสาย B จะวิ่งสองครั้งต่อชั่วโมง

รถเมล์ BMTA วิ่งระหว่างจุดขนส่งสาธารณะของสนามบินสุวรรณภูมิและจุดหมายปลายทางอื่นๆรอบกรุงเทพมหานคร รถ N550, 553, 554, 555 และ 558 รถเมล์เหล่านี้วิ่งค่อนข้างช้าแต่ราคาถูก จำไว้ว่าโดยหลักแล้วคุณจำเป็นต้องเชื่อมโยงการเดินทางด้วยรถเมล์อื่นๆหรือรถไฟฟ้าเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางของคุณ

ระหว่าง ตีห้า และ สี่ทุ่ม ยังมี รถตู้สาธารณะ ซึ่งคุณสามารถขึ้นได้ที่ประตูหมายเลข 1 และ หมายเลข 8 ของอาคารผู้โดยสาร รถเหล่านั้นจะไปยัง อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, อ่อนนุช, รังสิต, สมุทรปราการ, อื่นๆ
ยังมี รถไฟแอร์พอร์ตลิงค์ ไปพญาไท ( 30 นาทีด้วยรถไฟสนามบินสุวรรณภูมิสายปกติ และ 17นาทีด้วยสายด่วน) และ มักกะสัน (15 นาที)

การเดินทางที่สะดวกสบายที่สุดจากสนามบินสุวรรณภูมิไปกรุงเทพมหานครคือ แท็กซี่ ไม่จำเป็นที่จะต้องหาเส้นทางหรือเปลี่ยนรถเมล์ให้วุ่นวาย แท็กซี่ในกรุงเทพมหานครราคาไม่แพงมากและคุณมักจะเห็นผู้โดยสารเข้าคิวเพื่อขึ้นรถแทกซี่

รถขนส่งที่เป็นส่วนตัวจากสุวรรณภูมิไปกรุงเทพมหานคร

ทางเลือกที่ดีสำหรับรถแทกซี่,โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเดินทางมากกว่า 3 คนขึ้นไปและมีกระเป๋าขนาดใหญ่, เลือกรถขนส่งส่วนตัว 12go.asia เสนอ 9 ที่นั่ง PGS รถ Toyota Commuter_พร้อมที่จะออกอยู่เสมอ_ตามที่คุณเรียกร้อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอยู่ที่ 990 บาท สำหรับเหมาคันซึ่งคุ้มค่ากับความสะดวกสบายที่คุณได้รับ ถ้าคุณกำลังมีแผน ที่จะจ้างแท็กซี่จากสุวรรณภูมิไปกรุงเทพมหานครและและมีกระเป๋ามากกว่า 3 คน คุณจำเป็นที่จะต้องใช้รถอย่างน้อย 2 คันและใช้เวลาไปกับการประสานเส้นทางการเดินทางของคุณ ถึงแม้ว่านักเดินทางที่มากไปด้วยประสบการณ์การเดินทาง เราขอให้คุณพิจารณารถขนส่งส่วนตัวไปกรุงเทพมหานครเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้เข้าพักในประเทศไทยอย่างราบรื่น

บริษัท PGS ยังเสนอ รถ Toyota Camry สำหรับ 3 ที่นั่ง ด้วยราคาที่ลดลง 880 บาท ราคาสุทธิแล้วและรวมค่าภาษีและค่าธรรมเนียม (เช่น ค่าทางด่วน) ทางเลือกนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายมากกว่าแทกซี่สาธารณะ แต่มันยังคงเป็นตัวเลืกที่ดีที่ไม่ต้องทำให้คุณต้องปวดหัวหลังจากการเดินทางที่แสนยาวนาน

ไม่มีแผน ที่จะหยุดแวะที่กรุงเทพมหานคร

ถ้าคุณไม่มีแผนที่จะหยุดแวะที่กรุงเทพมหานครและตรงไปสู่จุดหมายต่อไปของคุณ โปรดทราบว่ามีหลายบริษัทจัดหา บริการโดยตรงจากสนามบินสุวรรณภูมิไปยังเมืองใหญ่ทั่วประเทศ รวมถึง หัวหิน, พัทยา หรือ เกาะช้าง มีจุดจำหน่ายตั๋วอยู่ทางขวาแต่โปรดรู้ไว้ว่าตั๋วขายหมดค่อนข้างเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหน้าหนาวที่ดูคึกคักและคุณเสี่ยงต่อการที่จะพลาดรถคันถัดไป - หรือเสี่ยงต่อการที่ไม่มีตั๋วเลยตลอดทั้งวัน - ปราศจากการจองล่วงหน้า

จากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินดอนเมือง

PGS เสนอรถขนส่งส่วนตัวที่แสนสะดวกสบาย จากสนามบินสุวรรณภูมิไปสนามบินดอนเมือง รถ Toyota Camry 3 ที่นั่ง จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 990 บาท และ รถ Toyota Commuter 9 ที่นั่ง - 1100 บาท ราคารวมทั้งหมดแล้ว และการเดินทางใช้เวลาประมาณ 1½ ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับการจราจร

Tip: ถ้าคิวที่ใกล้ที่สุดตรงด่านตรวจหนังสือเดินทางดูยาวจนเกินไป อย่าเพิ่งหมดหวัง ยังมีด่านตรวจหนังสือเดินทาง อีก 3ช่อง ที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้นผู้โดยสารระหว่างประเทศขาเข้า ดังนั้นคุณควรลองเสี่ยงโชคกับตรงนี้

จาก สนามบินสุวรรณภูมิไปเกาะช้าง, หัวหิน หรือ พัทยา

แม้ว่าการจองตั๋วล่วงหน้าไปเกาะช้าง, หัวหินหรือพัทยาจากสนามบินสุวรรณภูมิจะเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมที่จะได้ประหยัดเวลา ถ้าเที่ยวบินของคุณเกิดล่าช้าอาจจะเกิดความเสี่ยงที่ทำให้คุณพลาดรถบัส มีทางออกอีกไหม? ใช่ มีแน่ ถ้าซื้อตั๋วออนไลน์หลังจากที่คุณมาถึง

Tip: 6 สนามบินนานาชาติในประเทศไทย รวมถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ Wi-Fi ฟรี สำหรับผู้โดยสารของพวกเขา คุณจะได้รับ Wi-Fi ฟรี 120 นาที ด้วย AirportTrueFreeWiFi แค่กดที่ปุ่ม Free WiFi ในหน้าต่างเบราว์เซอร์หลังจากเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอของคุณ

จาก สุวรรณภูมิไปเกาะเต่า

จะมีรถตู้ 4 คัน ต่อวัน จากสุวรรณภูมิไปเกาะช้างให้บริการโดย บูรพา เดินทางจาก รถตู้ บูรพา สุวรรณภูมิ ไปสู่ จุดขนส่งสนามบินสุวรรณภูมิตอน 7โมง 50นาที, 9โมง 30นาที, 11โมง และ บ่าย 2 โมง การเดินทางใช้เวลา 6½ชั่วโมงและรวมค่าเรือข้ามฟาก ตํ๋วราคา 650 บาท

จากสุวรรณภูมิไปหัวหิน

จะมี เบล ทราเวล รถบัส VIP24 วิ่งตามเส้นทาง ระหว่างสุวรรณภูมิและหัวหิน การเดินทางใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง แต่ก็ขึ้นอยู่กับการจราจร รถบัสจะออกทุกๆ 2 ชั่วโมง เริ่มต้นตอน 7โมง 30 นาที รอบสุดท้ายออกกจาก สุวรรณภูมิตอน 1 ทุ่ม 30 นาที ตั๋วราคา 306 บาท สถานีขนส่งเบล ทราเวลในหัวหินจะอยู่ติดกับถนนเพชรเกษมระหว่างซอย 96และซอย 98

จากสุวรรณภูมิไปพัทยา

รถบัส จาก สุวรรณภูมิไปพัทยามีจำนวนมากแต่ที่นั่งขายหมดเร็วกว่าที่คุณจะสามารถจินตนาการได้ รถบัสรอบแรกของ เบล ทราเวล จะออกตอน 8 โมงเช้าและหลังจากนั้นทุกๆ 2 ชั่วโมงกับคันสุดท้ายออกเวลา 6โมงเย็น ถ้าไม่มีตั๋วสำหรับรอบถัดไป คุณสามารถฆ่าเวลาไปกับสไตล์ไทย เมจิค ฟู้ด พอยต์ โรงอาหารถัดจากประตูหมายเลข 8 บนชั้น 1 ถ้าคุณไม่ต้องการที่จะรอ เตรียมตัวไว้: จองตั๋วล่วงหน้ากับ 12go.asia ตั๋วจากสุวรรณภูมิไปพัทยาราคา 272 บาท; เวลาการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง
รถโดยสารพัทยาเดินทางถึงสถานีขนส่งสายเหนือในถนนพัทยาเหนือ

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 708 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

5 มี.ค. 2019
charter Comfort, Team Holiday
★★★☆☆
The woman meeting us at the airport seemed stressed, and acted a little bit rude. Also, we have booked a comfort car with fresh towels and cold water after a long trip. Instead we got a bumpy mini-van. The driver was nice.
25 ก.พ. 2019
charter VIP Van 9pax, Team Holiday
★★★★★
Very nice! Easy to our names on the signs. The water YOU must ask for where you get your tickets and no one knows unless you ask!
21 ก.พ. 2019
charter Economy, BangkokTaxi24
★★★★★
Reliable service, friendly driver, clean car. Great value for money!
18 ก.พ. 2019
charter Comfort, Team Holiday
★★★★★
Very kind, our flight was late and they still accomodated us with no issues!
4 ก.พ. 2019
charter VIP Van 9pax, Team Holiday
★★★☆☆
Did booking online and yes the team was there to meet us. However, we waited for 30-40 minutes for van to arrive at pick-up area at the airport.
22 ม.ค. 2019
charter Minivan 4pax, Hua Hin Cars
★★★★★
great
16 ม.ค. 2019
charter Van 9pax, PGS
★★★★★
Clean car very polite driver nice experience would definitely use it again
2 ม.ค. 2019
charter Comfort, BangkokTaxi24
★★★★★
Excellent! My name clearly printed and spelt correctly (which rarely happens in Europe). Driver efficient and polite. Hard to find hotel located.
31 ธ.ค. 2018
charter VIP Van 9pax, Team Holiday
★★★★★
Very good service. Well written sign with our name on it right by the exit of the arrivals terminal number 3-4 (inside). We were delayed but no problems only 15 minute wait. However no water or towels offered!!!
24 ธ.ค. 2018
charter Comfort, Team Holiday
★★☆☆☆
The car was very clean . But I had to wait for the driver at the airport, there was no bottle of water as mentioned and I was dropped off in a different streef then my hotel. Only a very little walk but know I still had to find my own way
23 ธ.ค. 2018
charter Minivan 4pax, Hua Hin Cars
★★★★★
Our flight was delayed by 1 1/2 hours, but our friendly driver was there to meet us, making our arrival as smooth and relaxed as possible.
9 ธ.ค. 2018
charter VIP Van 9pax, Team Holiday
★★★☆☆
Easy to find. Made travel with five kids stress free! Only downside was that we were not offered the towels and water as advertised and after 18 hours of travel, that would have been very welcomed.
3 ธ.ค. 2018
charter Comfort, Team Holiday
★★★★★
Driver was pleasant. Traffic was horrible but he was very patient and a very good driver.
27 พ.ย. 2018
charter Comfort, Team Holiday
★★★★★
It was an easy and hassle free trip. Thank you!
16 พ.ย. 2018
charter Comfort, BangkokTaxi24
★★★★★
The sign was exactly where they said it would be and had great communication before the flight- we were delayed and had to change flights and they were very accomadating!
11 พ.ย. 2018
charter VIP Van 9pax, Team Holiday
★★★★★
Very helpful. fast and accurate. the service is flawless. Perfect. Excellent.
2 ต.ค. 2018
charter Comfort, BangkokTaxi24
★★★★★
top class
27 ก.ย. 2018
charter VIP Van 9pax, Team Holiday
★★★★★
Excellent service! ????
8 ก.ย. 2018
charter Minivan 4pax, BangkokTaxi24
★★★★★
Excellent service.
24 ส.ค. 2018
charter Comfort, Team Holiday
★★★★★
Very good transfer
18 ส.ค. 2018
charter VIP Van 9pax, Team Holiday
★★★★★
Great experience Taxi is waiting for us at the airport with our name Thanks 12go for your support
13 ส.ค. 2018
charter Comfort, Team Holiday
★★★★★
It took us much longer than we expected to pass customs and get our luggage, but our taxi driver contacted us 3 times and waited for us
11 ส.ค. 2018
charter SUV 4pax, BangkokTaxi24
★★★★★
Good driver quite calm the car was confortable and clean.
9 ส.ค. 2018
charter VIP Van 9pax, Team Holiday
★★★★☆
Good, correct, no problems with extra stops and charges. If you wonder what 'second level between gate 3 and 4' means: they mean exit 3 and 4 of the terminal building.
6 ส.ค. 2018
charter Comfort, BangkokTaxi24
★★★★★
Because it took us much longer to pass customs then we expected, the driver contacted us three times, waited for us over two hours and was still very relaxed
1 ส.ค. 2018
charter VIP Van 9pax, Team Holiday
★★★★★
Everything very well arranged and on time. Very friendly driver
24 ก.ค. 2018
charter VIP Van 9pax, Team Holiday
★★★★★
Nice big sign waiting for us in International Arrivals. No more than a 10 min wait and then straight to our door. Can’t fault it.
20 ก.ค. 2018
charter VIP Van 9pax, Team Holiday
★★★★★
Great service and took all the worry away of getting to a new country and not k ow how you’re going to get to your hotel! Thank you
15 ก.ค. 2018
charter Comfort, Team Holiday
★★★★★
Just as advertised. Finding the driver was seamless, and easy, the ride safe and professional. The way to go after being on the road for 24 hours!
12 ก.ค. 2018
charter Premium, Thailand Limo by Datum
★★★★★
We really appreciate the concern shown to receive us and trip was so good
8 ก.ค. 2018
charter Van 9pax, Glassflower
★★★★★
Flawless service!
8 ก.ค. 2018
charter Minivan 4pax, BangkokTaxi24
★★★★★
Perfectly on time, picked up where promissed, nice driver and beautiful car
8 ก.ค. 2018
charter VIP Van 9pax, Team Holiday
★★★★☆
Good service and assistance at AirPort. Good driver.
11 มิ.ย. 2018
charter VIP Van 9pax, Team Holiday
★★★★★
Worked well, recommended.
17 พ.ค. 2018
charter Minivan 4pax, Thailand Limo by Datum
★★★★★
Excellent service. No hassle. Driver was courteous and on time.
25 เม.ย. 2018
charter Van 9pax, PGS
★★★★★
goede service
17 เม.ย. 2018
charter Comfort, Team Holiday
★★★★★
Perfect, on time . very suggested!
5 เม.ย. 2018
charter Van 9pax, Glassflower
★★★★☆
Easy to book, very fast follow-up to all my questions. Driver was a bit late at the airport and difficult to find my name on sign but at the end everything went well.

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย