สุราษฎร์ธานี ปลายทาง กระบี่ @ เรือเฟอร์รี่, รถบัส, รถตู้ 27 ก.ค. 2017

39 การเดินทาง (THB 210 — 3,650)

จาก สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี ถึง กระบี่ โดย รถตู้

พันทิพย์ 1970
07:29
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
11:19
อ่าวนาง, กระบี่
3h 50m
Instant คืนเงิน
฿ 550
× 2 = ฿ 1,100
10 ที่นั่งว่าง

จาก สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี ถึง กระบี่ โดย รถบัส+รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถร่วม

พันทิพย์ 1970
07:30
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
11:50
ไร่เรย์ ซีทราน, กระบี่
4h 20m
Instant คืนเงิน
฿ 650
× 2 = ฿ 1,300
10 ที่นั่งว่าง

จาก สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี ถึง กระบี่ โดย รถบัส

พันทิพย์ 1970
08:00
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
11:00
กระบี่
3h
Instant คืนเงิน
฿ 250
× 2 = ฿ 500
13 ที่นั่งว่าง

จาก เมื่องสุราษฏ์ธานี ถึง กระบี่ โดย รถบัส+รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถร่วม

พันทิพย์ 1970
07:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
11:20
ไร่เรย์ ซีทราน, กระบี่
4h 20m
Instant คืนเงิน
฿ 600
× 2 = ฿ 1,200
10 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
11:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
15:50
ไร่เรย์ ซีทราน, กระบี่
4h 20m
Instant คืนเงิน
฿ 600
× 2 = ฿ 1,200
10 ที่นั่งว่าง

จาก เมื่องสุราษฏ์ธานี ถึง กระบี่ โดย รถตู้

พันทิพย์ 1970
07:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
10:50
อ่าวนาง, กระบี่
3h 50m
Instant คืนเงิน
฿ 500
× 2 = ฿ 1,000
10 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
11:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
15:20
อ่าวนาง, กระบี่
3h 50m
Instant คืนเงิน
฿ 500
× 2 = ฿ 1,000
10 ที่นั่งว่าง

จาก เมื่องสุราษฏ์ธานี ถึง กระบี่ โดย รถบัส

พันทิพย์ 1970
09:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
13:00
กระบี่
4h
Instant คืนเงิน
฿ 210
× 2 = ฿ 420
10 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
10:40
เมื่องสุราษฏ์ธานี
14:40
กระบี่
4h
Instant คืนเงิน
฿ 210
× 2 = ฿ 420
10 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
12:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
16:30
กระบี่
4h
Instant คืนเงิน
฿ 210
× 2 = ฿ 420
10 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
14:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
18:00
กระบี่
4h
Instant คืนเงิน
฿ 210
× 2 = ฿ 420
10 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
15:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
19:30
กระบี่
4h
Instant คืนเงิน
฿ 210
× 2 = ฿ 420
10 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
16:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
20:30
กระบี่
4h
Instant คืนเงิน
฿ 210
× 2 = ฿ 420
10 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
17:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
21:00
กระบี่
4h
Instant คืนเงิน
฿ 210
× 2 = ฿ 420
10 ที่นั่งว่าง
พันทิพย์ 1970
18:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
22:00
กระบี่
4h
Instant คืนเงิน
฿ 210
× 2 = ฿ 420
10 ที่นั่งว่าง

จาก Suratthani ถึง กระบี่ โดย รถแท๊กซี่

อื่นๆ
Suratthani
เวลา
Ao Nam Mao, กระบี่
3h
คืนเงิน
฿ 3,100
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
พันทิพย์
อื่นๆ
Suratthani
เวลา
ตัวเมืองกระบี่
2h
Instant คืนเงิน
฿ 3,150
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Suratthani
เวลา
Ao Nam Mao, กระบี่
3h
คืนเงิน
฿ 3,300
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
พันทิพย์
อื่นๆ
Suratthani
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง, กระบี่
2h 30m
Instant คืนเงิน
฿ 3,650
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Suratthani
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง, กระบี่
3h
คืนเงิน
฿ 3,100
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Suratthani
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง, กระบี่
3h
คืนเงิน
฿ 3,300
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Suratthani
เวลา
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
3h
คืนเงิน
฿ 3,100
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Suratthani
เวลา
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
3h
คืนเงิน
฿ 3,300
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบินสุราษฎร์ธานี ถึง กระบี่ โดย รถแท๊กซี่

พันทิพย์
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง, กระบี่
2h 30m
Instant คืนเงิน
฿ 3,650
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
พันทิพย์
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
ตัวเมืองกระบี่
2h 30m
Instant คืนเงิน
฿ 3,150
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
3h
คืนเงิน
฿ 3,300
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
3h
คืนเงิน
฿ 3,100
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง, กระบี่
3h
คืนเงิน
฿ 3,300
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง, กระบี่
3h
คืนเงิน
฿ 3,100
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
Ao Nam Mao, กระบี่
3h
คืนเงิน
฿ 3,300
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
Ao Nam Mao, กระบี่
3h
คืนเงิน
฿ 3,100
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ถึง กระบี่ โดย รถแท๊กซี่

อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
เวลา
Ao Nam Mao, กระบี่
3h
คืนเงิน
฿ 3,100
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
เวลา
Ao Nam Mao, กระบี่
3h
คืนเงิน
฿ 3,300
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
เวลา
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
3h
คืนเงิน
฿ 3,300
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
เวลา
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
3h
คืนเงิน
฿ 3,100
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง, กระบี่
3h
คืนเงิน
฿ 3,300
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง, กระบี่
3h
คืนเงิน
฿ 3,100
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
พันทิพย์
อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
เวลา
ตัวเมืองกระบี่
2h
Instant คืนเงิน
฿ 3,150
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
พันทิพย์
อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง, กระบี่
2h 30m
Instant คืนเงิน
฿ 3,650
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก สุราษฎร์ธานี ถึง กระบี่ ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน สุราษฎร์ธานี - กระบี่ ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 3h 16m ด้วยรถบัส, รถแท๊กซี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 109 กม. ผ่าน 39 สถานี จนถึงสถานีปลายทางกระบี่ โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 3 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางสุราษฎร์ธานี - กระบี่ เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 00:00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 18:00 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากสุราษฎร์ธานี - กระบี่ ได้แก่ พันทิพย์ 1970, , พันทิพย์ มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากสุราษฎร์ธานี - กระบี่ ด้วยรถบัส ในราคา ฿ 210 (US $ 6.27) โดยพันทิพย์ 1970 (ใช้เวลา 4h ) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 3,650 (US $ 108.99) โดยพันทิพย์ (ใช้เวลา 2h 30m) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากสุราษฎร์ธานี - กระบี่ ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากสุราษฎร์ธานี - กระบี่ ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย