สุราษฎร์ธานี ปลายทาง กระบี่ @ เรือเฟอร์รี่, รถบัส, รถตู้ 23 ก.พ. 2018

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Suratthani Kaset 2 Market ถึง กระบี่ โดย รถตู้

เฟมทัวร์
10:15
Suratthani Kaset 2 Market
13:30
Krabi Town
3h 15m
เฟมทัวร์
11:15
Suratthani Kaset 2 Market
14:30
Krabi Town
3h 15m
เฟมทัวร์
12:15
Suratthani Kaset 2 Market
15:30
Krabi Town
3h 15m
เฟมทัวร์
13:15
Suratthani Kaset 2 Market
16:30
Krabi Town
3h 15m
เฟมทัวร์
14:15
Suratthani Kaset 2 Market
17:30
Krabi Town
3h 15m
เฟมทัวร์
15:15
Suratthani Kaset 2 Market
18:30
Krabi Town
3h 15m
เฟมทัวร์
16:15
Suratthani Kaset 2 Market
19:30
Krabi Town
3h 15m

จาก Suratthani Van Phantip office ถึง กระบี่ โดย รถตู้

พันทิพย์ 1970
08:30
Suratthani Van Phantip office
12:30
Krabi Van Terminal
4h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
09:30
Suratthani Van Phantip office
13:30
Krabi Van Terminal
4h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
10:30
Suratthani Van Phantip office
14:30
Krabi Van Terminal
4h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
11:30
Suratthani Van Phantip office
15:30
Krabi Van Terminal
4h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
12:30
Suratthani Van Phantip office
16:30
Krabi Van Terminal
4h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
13:30
Suratthani Van Phantip office
17:30
Krabi Van Terminal
4h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
14:30
Suratthani Van Phantip office
18:30
Krabi Van Terminal
4h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
15:30
Suratthani Van Phantip office
19:30
Krabi Van Terminal
4h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
16:30
Suratthani Van Phantip office
20:30
Krabi Van Terminal
4h
Instant คืนเงิน

จาก สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี ถึง อ่าวนาง โดย รถตู้

พันทิพย์ 1970
07:29
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
11:19
อ่าวนาง
3h 50m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
07:30
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
11:20
อ่าวนาง
3h 50m
Instant คืนเงิน

จาก สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี ถึง กระบี่ โดย รถบัส

พันทิพย์ 1970
07:29
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
10:29
กระบี่
3h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
07:30
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
10:30
กระบี่
3h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
08:00
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
11:00
Krabi Town
3h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
11:30
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
15:30
กระบี่
4h
Instant คืนเงิน

จาก สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี ถึง กระบี่ โดย รถบัส+รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

พันทิพย์ 1970
07:30
สถานีรถไฟ สุราษฎร์ธานี
11:50
ไร่เรย์ ซีทราน, กระบี่
4h 20m
Instant คืนเงิน

จาก เมื่องสุราษฏ์ธานี ถึง กระบี่ โดย รถบัส+รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

พันทิพย์ 1970
07:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
11:20
ไร่เรย์ ซีทราน, กระบี่
4h 20m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
11:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
15:50
ไร่เรย์ ซีทราน, กระบี่
4h 20m
Instant คืนเงิน

จาก เมื่องสุราษฏ์ธานี ถึง อ่าวนาง โดย รถตู้

พันทิพย์ 1970
07:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
10:50
อ่าวนาง
3h 50m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
07:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
10:50
อ่าวนาง
3h 50m
Instant คืนเงิน
08:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
14:30
อ่าวนาง
6h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
11:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
15:20
อ่าวนาง
3h 50m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
11:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
15:20
อ่าวนาง
3h 50m
Instant คืนเงิน

จาก เมื่องสุราษฏ์ธานี ถึง กระบี่ โดย รถบัส

พันทิพย์ 1970
07:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
10:00
กระบี่
3h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
07:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
10:00
กระบี่
3h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
11:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
15:30
กระบี่
4h 30m
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
11:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
14:30
กระบี่
3h
Instant คืนเงิน
พันทิพย์ 1970
11:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
14:30
กระบี่
3h
Instant คืนเงิน

จาก Suratthani ถึง กระบี่ โดย รถแท๊กซี่

อื่นๆ
เวลา
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เวลา
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
พันทิพย์
อื่นๆ
เวลา
ตัวเมืองกระบี่
2h
Instant
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เวลา
, กระบี่
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เวลา
, กระบี่
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก Suratthani ถึง อ่าวนาง โดย รถแท๊กซี่

พันทิพย์
อื่นๆ
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
2h 30m
Instant
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบินสุราษฎร์ธานี ถึง กระบี่ โดย รถแท๊กซี่

อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
พันทิพย์
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
ตัวเมืองกระบี่
2h 30m
Instant
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
, กระบี่
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
, กระบี่
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบินสุราษฎร์ธานี ถึง อ่าวนาง โดย รถแท๊กซี่

อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
พันทิพย์
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
2h 30m
Instant
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ถึง กระบี่ โดย รถแท๊กซี่

อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
เวลา
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
เวลา
หาดนพรัตน์ธารา, กระบี่
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
เวลา
, กระบี่
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
เวลา
, กระบี่
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
พันทิพย์
อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
เวลา
ตัวเมืองกระบี่
2h
Instant
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ถึง อ่าวนาง โดย รถแท๊กซี่

อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
3h
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
พันทิพย์
อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
เวลา
กระบี่ อ่าวนาง
2h 30m
Instant
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สุราษฏร์ธานี ถึง กระบี่ โดย รถตู้

08:30
สุราษฏร์ธานี
10:30
ท่าเรือคลองจิหราด, กระบี่
2h
Instant คืนเงิน

จาก สุราษฏร์ธานี ถึง อ่าวนาง โดย รถตู้

08:30
สุราษฏร์ธานี
09:30
อ่าวนาง
1h
Instant คืนเงิน

จาก สุราษฏร์ธานี ถึง กระบี่ โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:30
สุราษฏร์ธานี
10:30
หาดไร่เลย์, กระบี่
2h
Instant คืนเงิน

วันเดย์ทริป @ Krabi


จองตั๋ว จาก สุราษฎร์ธานี ถึง กระบี่ ออนไลน์

คุณจะจองตั๋วที่ไหน สุราษฎร์ธานี - กระบี่ ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 3h 16m ด้วยรถตู้, รถบัส, รถแท๊กซี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 120 กม. ผ่าน 62 สถานี จนถึงสถานีปลายทางกระบี่ โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 4 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางสุราษฎร์ธานี - กระบี่ เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 00:00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 16:30 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากสุราษฎร์ธานี - กระบี่ ได้แก่ เฟมทัวร์, พันทิพย์ 1970, , พันทิพย์ มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากสุราษฎร์ธานี - กระบี่ ด้วยรถบัส ในราคา ฿ 250 (US $ 7.99) โดยPhantip 1970 (ใช้เวลา 4989d 18h 7m) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 3,650 (US $ 116.69) โดยPhantip Charter (ใช้เวลา 4986d 9h 17m) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากสุราษฎร์ธานี - กระบี่ ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากสุราษฎร์ธานี - กระบี่ ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย