50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สะพานท่าเรือตาปี ลมพระยา ถึง เกาะพะงัน โดย เรือเฟอร์รี่

09:00
สะพานท่าเรือตาปี ลมพระยา, สุราษฎร์ธานี
11:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
09:30
สะพานท่าเรือตาปี ลมพระยา, สุราษฎร์ธานี
11:45
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
15:30
สะพานท่าเรือตาปี ลมพระยา, สุราษฎร์ธานี
18:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก สนามบินสุราษฏร์ธานี ถึง เกาะพะงัน โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
12:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
11:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:15
สนามบินสุราษฏร์ธานี
13:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
5ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:20
สนามบินสุราษฏร์ธานี
12:15
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
3ชั่วโมง 55นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
13:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:45
สนามบินสุราษฏร์ธานี
16:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
5ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
10:45
สนามบินสุราษฏร์ธานี
16:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
5ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
10:45
สนามบินสุราษฏร์ธานี
17:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
6ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:15
สนามบินสุราษฏร์ธานี
16:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
5ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
11:15
สนามบินสุราษฏร์ธานี
16:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
5ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
11:20
สนามบินสุราษฏร์ธานี
17:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
5ชั่วโมง 40นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:15
สนามบินสุราษฏร์ธานี
18:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:15
สนามบินสุราษฏร์ธานี
18:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
5ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
13:45
สนามบินสุราษฏร์ธานี
18:45
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
5ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
18:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
20:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:30
สนามบินสุราษฏร์ธานี
19:45
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
5ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
21:15
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
5ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
16:00
สนามบินสุราษฏร์ธานี
20:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี ถึง เกาะพะงัน โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

10:40
สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี
18:45
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
8ชั่วโมง 5นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก เมื่องสุราษฏ์ธานี ถึง เกาะพะงัน โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
12:15
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
5ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
12:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
16:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
18:45
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
5ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
14:00
เมื่องสุราษฏ์ธานี
18:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
18:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
16:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
20:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก เมืองสุราษฎร์ธานี ถึง เกาะพะงัน โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

09:30
เมืองสุราษฎร์ธานี
13:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
12:30
เมืองสุราษฎร์ธานี
17:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก โรงแรมเมืองสุราษฎร์ธานี ถึง เกาะพะงัน โดย แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:30
โรงแรมเมืองสุราษฎร์ธานี
12:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
11:30
โรงแรมเมืองสุราษฎร์ธานี
16:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:30
โรงแรมเมืองสุราษฎร์ธานี
18:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ถึง เกาะพะงัน โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

07:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
12:15
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:45
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
12:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
07:45
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
12:00
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:00
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
13:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
08:00
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
11:45
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
3ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ป้ายหยุดเรือและรถประจำทางส่งเสริม ถึง เกาะพะงัน โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:00
ป้ายหยุดเรือและรถประจำทางส่งเสริม, สุราษฎร์ธานี
12:15
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
4ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ราชาเฟอรี่เมืองสุราษฎร์ธานี ถึง เกาะพะงัน โดย รถตู้+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

16:00
ราชาเฟอรี่เมืองสุราษฎร์ธานี
21:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
5ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าทอง ถึง เกาะพะงัน โดย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

08:30
ท่าทอง, สุราษฎร์ธานี
11:30
ท้องศาลา (เกาะพะงัน)
3ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

เวลา สุราษฎร์ธานี ถึง เกาะพะงัน

เวลา สุราษฎร์ธานี ถึง เกาะพะงัน
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Phantip 1970 Standard AC 07:30 – 12:00฿ 500
Lomprayah Catamaran 09:00 – 11:30฿ 700
Raja Ferry Ferry 08:15 – 13:30฿ 470
Seatran Discovery High Speed Ferry 08:30 – 13:30฿ 800
Phantip 1970 Standard AC 08:00 – 12:00฿ 350
Raja Ferry Ferry 10:45 – 16:00฿ 470
Phantip 1970 Standard AC 13:15 – 18:00฿ 500
Lomprayah Catamaran 15:30 – 18:00฿ 700
Phantip 1970 Standard AC 14:30 – 20:30฿ 500
Raja Ferry Ferry 14:30 – 19:45฿ 470
Phantip 1970 Standard AC 16:00 – 20:30฿ 500

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก สุราษฎร์ธานี ถึง เกาะพะงัน

4.2
1475 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
48%
4
31%
3
12%
2
5%
1
4%
PK
4
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 16 ส.ค. 2019
Convenient way of travelling between Surat and Phangan island. The bus conditions could be better though.
TP
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 8 เม.ย. 2019
เร็วดี
CT
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 14 มี.ค. 2019
เดินทางไปเกาะพะงันครั้งแรก ประทับใจมากค่ะ รถไฟหลับสบาย ตื่นมาก็ถึงสุราษฎร์ธานีเลย พนักงานน่ารักมาก ทุกอย่างราบรื่น ถึงจุดหมายตามกำหนดเวลา ใช้เวลารอรถทัวร์และเรือเฟอร์รี่ไม่นานอย่างที่คิด ถ้าครั้งหน้าไปอีกจะกลับมาใช้บริการแน่นอนค่ะ
KY
5
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 1 มี.ค. 2019
บริการดีค่ะ
CH
5
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Raja Ferry, 17 ม.ค. 2020
Everything super! Good bus, friendly staff, huge old boat for a very good price! Thanks
AM
2
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 11 ม.ค. 2020
I've paid my tickets (double price moreless!!) With 12GO to be sure that everything's safe, but I had to pay 330 THB extra for my 4 years old kid for the Seatran ferry to Koh Phangan. Who is responsible ??? It's not about the price but about the organisation....
MZ
5
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 9 ม.ค. 2020
We didn't get a seat on the ferry but it was alright bus ride was great and everything was done early
IB
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Songserm, 5 ม.ค. 2020
It was a nice trip
BN
4
รถตู้ วีไอพี, Phantip 1970, 5 ม.ค. 2020
I’d would be nice if someone could help with the luggage on the ferry
PK
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 31 ธ.ค. 2019
Smooth transfer, on time, no issues.
JT
4
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Raja Ferry, 30 ธ.ค. 2019
Almost perfect. The boat was quiet old. But other than that: to reccomend!
RA
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, Seatran Discovery, 23 ธ.ค. 2019
Smooth and easy process. Paid by debit card. Booking was instant. Getting to ticket physical counters, you just show your booking confirmation on your phone and they print your ticket.
JL
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 22 ธ.ค. 2019
Great trip! There were delays this time, waiting for the bus at the airport was late and same with the boat to Koh Phangan... In total our trip was 1 hour delayed upon arrival. But all was good and I've taken this trip before with these connections and zero delays! Definitely recommend it. If you get seasick easily you may want to consider taking RAJA ferry instead of Lomprayah or Seatran. It's a longer journey on the wate (not speedboat) but worth it because it's a much larger boat and I've never found it too rocky. Every time I've taken Lomprayah so far (4 times) from any of the islands to the mainland or back again, there's always been a part that I have to fight off seasickness which isn't fun!
NL
2
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Raja Ferry, 18 ธ.ค. 2019
Lots of confusion when trying to get the ferry - was dropped off but we’re not told we had to get tickets then Board, I was under the impression that the ticket on my phone would of been enough Then got told to go to pier 2 then 3 then found out ferry was leaving from 1 The actual journey was fine and faultless
AG
4
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 18 ธ.ค. 2019
Bus and ferry were VERY dirty inside... otherwise everything ok
UO
3
รถบัส มาตรฐาน (ปรับอากาศ), Phantip 1970, 16 ธ.ค. 2019
Old ferry, the smoke was not good anyone to breathe or the environment. People were smoking anywhere. Other than that, you pay what you get.
SS
5
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Raja Ferry, 14 ธ.ค. 2019
I missed the boat that I booked cause of the 4 hours-delayed-train, but the agency solved that problem, and We got a new boat!
SA
5
รถตู้ วีไอพี, Phantip 1970, 13 ธ.ค. 2019
It was really smooth. They picked us up from our hotel at 8am and we were on the island by 12:30.
EL
5
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 13 ธ.ค. 2019
Easy process and good facilities. Be sure to pay attention to announcements and people calling out various destinations so you don't miss your ride.
MM
4
เรือเฟอร์รี่ แคททามารัน, Lomprayah, 12 ธ.ค. 2019
There isn't really anything we can fault. The trip went smoothly and we got to our destination on time.

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไป เกาะพะงัน อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไป เกาะพะงัน, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • รถบัส
 • เรือเฟอร์รี่
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เรือเฟอร์รี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส+เรือเฟอร์รี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 850 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ เพราะตั๋ว รถบัส+เรือเฟอร์รี่ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 350 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก สุราษฎร์ธานี ถึง เกาะพะงัน?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 195 ไมล์ (313 กิโลเมตร) จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เกาะพะงัน. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 68 ไมล์ (109 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก สุราษฎร์ธานี ไป เกาะพะงัน?

ถ้าคุณเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไป เกาะพะงัน คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 3 นาที จนถึง 7 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไป เกาะพะงัน?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไป เกาะพะงัน แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Phantip 1970 (พันทิพย์ 1970): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 350 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย รถบัส+เรือเฟอร์รี่ - a one-way รถบัส+เรือเฟอร์รี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 850 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไป เกาะพะงัน:

 • bus+ferry ราคาตั๋ว: THB 350 - THB 850. รอบรถออกเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไป เกาะพะงัน มีตั้งแต่ 07:00 นาฬิกา ที่ Surat Thani Town จนถึง 16:30 นาฬิกา ที่ Surat Thani Town
 • van+ferry ราคาตั๋ว: THB 350 - THB 350. รอบรถออกเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไป เกาะพะงัน มีตั้งแต่ 16:00 นาฬิกา ที่ Surat Thani Town Raja Van จนถึง 16:00 นาฬิกา ที่ Surat Thani Town Raja Van
 • charter+ferry ราคาตั๋ว: THB 500 - THB 500. รอบรถออกเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไป เกาะพะงัน มีตั้งแต่ 07:30 นาฬิกา ที่ Surat Thani Town hotels จนถึง 13:30 นาฬิกา ที่ Surat Thani Town hotels
 • ตั๋วเรือเร็ว - ตั้งแต่ THB 700 บาท จนถึง THB 700 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก สุราษฎร์ธานี ไปที่ เกาะพะงัน กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เส้นทาง 32 โดย bus+ferry จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เกาะพะงัน ออกเดินทางตั้งแต่ 07:00 โมง จาก Surat Thani Town จนถึงเวลา 16:30 ที่ Surat Thani Town
 • เส้นทาง 3 โดย charter+ferry จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เกาะพะงัน ออกเดินทางตั้งแต่ 07:30 โมง จาก Surat Thani Town hotels จนถึงเวลา 13:30 ที่ Surat Thani Town hotels
 • เดินทางด้วยเรือเร็วจาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เกาะพะงัน มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.
 • เส้นทาง 1 โดย van+ferry จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เกาะพะงัน ออกเดินทางตั้งแต่ 16:00 โมง จาก Surat Thani Town Raja Van จนถึงเวลา 16:00 ที่ Surat Thani Town Raja Van

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เกาะพะงัน มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เกาะพะงัน มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เกาะพะงัน ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

เรือเร็ว

การเดินทางด้วยเรือเร็วเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้คุณได้เก็บภาพระหว่างทางได้ดีที่สุดในการเดิน ทางจาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เกาะพะงัน เพราะจะได้สัมผัสรูปแบบการเดินทางและภูมิทัศน์ที่หลากหลายระหว่างทาง

อย่างไรก็ดี แม้จะมีข้อได้เปรียบในแง่ความสวยงาม แต่คุณควรจะเข้าใจว่า เรือเร็วอาจไม่ได้เหมาะกับทุกคน ถ้าคุณเป็นคนที่เมารถเมาเรือบ่อยๆ นี่อาจจะกลายเป็นฝันร้ายสำหรับคุณเลยก็ได้ ที่สำคัญ โดยส่วนมาก ค่าตั๋วเรือเร็วก็ไม่ได้จัดว่าถูก โดยเฉพาะในช่วงไฮซีซั่น ตั๋วเรือเร็วเป็นอะไรที่หายากมาก และทางที่ดี คุณควรวางแผนและจองล่วงหน้าแต่เนิ่นๆถ้าเป็นไปได้

ข้อคำนึงในการเดินทางด้วยเรือเร็ว: เรือเร็วจะสามารถเดินทางได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลัก.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เกาะพะงัน

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เกาะพะงัน แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 92% เลือกเดินทางโดย bus+ferry
 • 6% โหวตให้กับตั๋วเรือเร็ว.
 • 2% เลือกเดินทางโดย charter+ferry
 • 0% เลือกเดินทางโดย van+ferry