50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สนามบินสุราษฏร์ธานี ถึง เขาสก โดย รถบัส

09:15
สนามบินสุราษฏร์ธานี
11:30
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
10:15
สนามบินสุราษฏร์ธานี
12:30
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
11:15
สนามบินสุราษฏร์ธานี
13:30
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:15
สนามบินสุราษฏร์ธานี
14:30
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:15
สนามบินสุราษฏร์ธานี
15:30
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:15
สนามบินสุราษฏร์ธานี
16:30
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
15:15
สนามบินสุราษฏร์ธานี
17:30
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
16:15
สนามบินสุราษฏร์ธานี
18:30
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี ถึง เขาสก โดย รถบัส

05:00
สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี
09:30
สถานีรถตู้เขาสก
4ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
05:30
สถานีขนส่งสุราษฎร์ธานี
09:30
สถานีรถตู้เขาสก
4ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต 

จาก เมื่องสุราษฏ์ธานี ถึง เขาสก โดย รถตู้

08:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
11:00
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
12:00
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
10:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
13:00
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
11:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
14:00
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
15:00
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
13:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
16:00
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
17:00
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
15:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
18:00
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
16:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
19:00
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก เมื่องสุราษฏ์ธานี ถึง เขาสก โดย รถบัส

10:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
14:00
สถานีรถตู้เขาสก
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:30
เมื่องสุราษฏ์ธานี
16:00
สถานีรถตู้เขาสก
3ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก โรงแรมเมืองสุราษฎร์ธานี ถึง เขาสก โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
โรงแรมเมืองสุราษฎร์ธานี
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก โรงแรมเมืองสุราษฎร์ธานี ถึง เขาสก โดย แท๊กซี่+รถตู้ ตั๋วร่วม

08:30
โรงแรมเมืองสุราษฎร์ธานี
11:00
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
10:30
โรงแรมเมืองสุราษฎร์ธานี
13:00
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
12:30
โรงแรมเมืองสุราษฎร์ธานี
15:00
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
14:30
โรงแรมเมืองสุราษฎร์ธานี
17:00
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ถึง เขาสก โดย รถบัส

07:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
09:30
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
08:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
10:30
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 
09:30
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี
11:30
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที 

จาก สุราษฎร์ธานี ถึง เขาสก โดย รถบัส

08:30
สุราษฎร์ธานี, Surat Thani Town
11:00
เขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก Surat Thani Kaset 2 Market ถึง เขาสก โดย รถตู้

11:30
Surat Thani Kaset 2 Market, Surat Thani Town
14:00
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
14:30
Surat Thani Kaset 2 Market, Surat Thani Town
17:00
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
15:30
Surat Thani Kaset 2 Market, Surat Thani Town
18:00
สถานีรถตู้เขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 

จาก สุราษฎร์ธานี ถึง เขาสก โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
สุราษฎร์ธานี
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สุราษฎร์ธานี
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สุราษฎร์ธานี
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สุราษฎร์ธานี
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สนามบินสุราษฎร์ธานี ถึง เขาสก โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง 50นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สนามบินสุราษฎร์ธานี
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ถึง เขาสก โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี, Surat Thani Train Station
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี, Surat Thani Train Station
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี, Surat Thani Train Station
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
1ชั่วโมง 45นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี, Surat Thani Train Station
เวลา
บริการนำส่งโรงแรมในเขาสก
2ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

เวลา สุราษฎร์ธานี ถึง เขาสก

เวลา สุราษฎร์ธานี ถึง เขาสก
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Mr Toon Van 9pax ตลอดเวลา฿ 3,000
Phantip Charter Comfort ตลอดเวลา฿ 2,800
Andaman Taxis Van 9pax ตลอดเวลา฿ 2,200
Phuket Transfer Travel Andaman Van 9pax ตลอดเวลา฿ 2,800
Phantip 1970 Minivan 07:30 – 09:30฿ 250
Phantip 1970 Minivan 09:15 – 11:30฿ 350
Phantip 1970 Minivan 10:15 – 12:30฿ 350
Phantip 1970 Minivan 12:15 – 14:30฿ 350
Phantip 1970 Minivan 14:15 – 16:30฿ 350
Phantip 1970 Minivan 16:15 – 18:30฿ 350

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก สุราษฎร์ธานี ถึง เขาสก

4.0
359 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
52%
4
23%
3
12%
2
6%
1
8%
AS
4
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Phantip Charter, 6 ก.ค. 2019
พนักงานขับรถได้ดีมาก รวดเร็วและปลอดภัย
PK
5
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 11 ม.ค. 2020
very plesant journey.
IR
5
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 8 ม.ค. 2020
Minivan was only half full, so we had plenty of space, left and arrived nicely on time, perfect service.
AE
5
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Andaman Taxis, 7 ม.ค. 2020
Excellent. The driver helped us to arrange also the taxi boat to our floating lodge at the cheow Larn lake’s pier.
RW
4
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 6 ม.ค. 2020
Not completely clear what where and how it works and it was quite a bit later then asked for, but a decent mini van brought is where we wanted to go. Good value for money
JT
3
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 3 ม.ค. 2020
We expected a mini van and ended up on a packed double decker bus. On arrival at the airport we were informed that the bus was running late so ended up waiting for a extra 45 mins at the airport. The most annoying thing was paying for a extra seat for my bag and ended up it in between my legs because all the bags were pulled up piled high together like on the ferries. Journey was ok, it took 1 hour 45 but no communication until we arrived at the bus station in Khao Sok. I would do it again but wouldn’t pay for extra luggage.
EF
2
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 2 ม.ค. 2020
Train arrived in Surat Thani at 7.30 am; we had a reservation for a minivan at 8.30 am. We wanted to have some breakfast but at the Hat Yai tour office, nobody was in the kitchen. So we went to the neighbours from another company. They were working hard to provide the breakfastorders. People from Hat Yai almost screamed at us that we should sit in their office. Not very polite. We felt very much like cattle. While we were waiting for our breakfast, around 8.00 am, the people from Hat Yai told us our minivan would leave soon. So when our breakfast arrived, we ate very quickly. Only to wait for 10 more minutes before our minivan left, just before 8.30 am. All in all, not a very positive experience.
JM
2
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 22 ธ.ค. 2019
We couldn’t sit together, the bus had to stop a lot times and also delivered packages along the road... and was expensive.
FP
4
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 22 ธ.ค. 2019
Nice service, efficient reservation, good on time trip. The driver drived too fast...
TA
4
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 18 ธ.ค. 2019
Train was relatively on time! 4-stars because the sheets on one of our beds had some mysterious yellow stains on them.
VS
2
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 16 ธ.ค. 2019
Crazy fast driver. We were scared to death.
JV
5
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 7 ธ.ค. 2019
We scheduled a van on 8.30. Bit we could join another van half an hour earlier.
WB
5
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 30 พ.ย. 2019
Although we came at the meeting point too late ( our flight was delayed) - 12go was waiting for ????
HP
2
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 28 พ.ย. 2019
Weird communication, bus driver stoppen 3/4 times to get some personal groceries along the way.
AS
5
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 24 พ.ย. 2019
Perfecto
VD
5
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 17 พ.ย. 2019
Very well organized
MS
4
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 15 พ.ย. 2019
Hectic but it works
JS
5
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 11 พ.ย. 2019
Delay of train from Bangkok 2 hours; still waiting for us!
ST
4
แท๊กซี่ ความสะดวกสบาย, Andaman Taxis, 10 พ.ย. 2019
Chauffeur was attent, stond een flesje water klaar. De taxi zag er prachtig uit!
GM
5
รถบัส รถตู้, Phantip 1970, 5 พ.ย. 2019
Trip good

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไป เขาสก อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไป เขาสก, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • รถบัส
 • รถตู้
 • แท๊กซี่

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่. แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว แท๊กซี่ เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว แท๊กซี่ ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ THB 3,300 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถตู้ เพราะตั๋ว รถตู้ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ THB 200 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก สุราษฎร์ธานี ถึง เขาสก?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 89 ไมล์ (142 กิโลเมตร) จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เขาสก. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 59 ไมล์ (94 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก สุราษฎร์ธานี ไป เขาสก?

ถ้าคุณเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไป เขาสก คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 นาที จนถึง 3 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไป เขาสก?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไป เขาสก แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Phantip 1970 (พันทิพย์ 1970): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถตู้ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ THB 200 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ THB 3,300 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไป เขาสก:

 • ตั๋วรถตู้ : THB 200 - THB 200;
 • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ THB 250 บาท จนถึง THB 350 บาท;
 • charter+van ราคาตั๋ว: THB 350 - THB 350. รอบรถออกเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไป เขาสก มีตั้งแต่ 08:30 นาฬิกา ที่ Surat Thani Town hotels จนถึง 14:30 นาฬิกา ที่ Surat Thani Town hotels

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ THB 1,900 บาท ไปจนถึง THB 3,300 บาท.

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก สุราษฎร์ธานี ไปที่ เขาสก กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 07:30 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 16:15 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 11 เที่ยวต่อวัน.
 • รถตู้จาก สุราษฎร์ธานี ไป เขาสก มีรถตลอดทั้งวัน - ทั้งวันมีรถอยู่ประมาณ 9 เที่ยวต่อวัน.
 • เส้นทาง 4 โดย charter+van จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เขาสก ออกเดินทางตั้งแต่ 08:30 โมง จาก Surat Thani Town hotels จนถึงเวลา 14:30 ที่ Surat Thani Town hotels

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เขาสก ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เขาสก มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เขาสก มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เขาสก ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เขาสก จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เขาสก ถือเป็นวิธีที่ง่ายทีสุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้น ขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก THB 1,900$X บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เขาสก. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เขาสก.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เขาสก

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก สุราษฎร์ธานี ไปยัง เขาสก แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 76% เลือกเดินทางด้วยรถบัส
 • 14% นิยมใช้บริการรถตู้สาธารณะ.
 • 9% เลือกที่จะเรียกบริการรถแท็กซี่.
 • 2% เลือกเดินทางโดย charter+van