50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานจวนดา (SUB) ถึง จาการ์ตา (JKT) โดย เที่ยวบิน

#QG171
05:05
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
06:35
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
13:20
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG173
13:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
15:20
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG175
15:00
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
16:25
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
15:35
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
17:05
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG177
18:20
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
19:45
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#QG179
19:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
21:05
HLP Halim Perdanakusuma Airport, จาการ์ตา
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานจวนดา (SUB) ถึง ทังเกอรัง (JKT) โดย เที่ยวบิน

05:25
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
08:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
05:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
08:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG711
05:45
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
08:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:15
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
08:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
06:15
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
08:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
06:15
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
08:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT571
06:45
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
09:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT571
06:45
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
09:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT262
06:55
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
09:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT856
07:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
10:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT856
07:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
10:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG9725
07:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
10:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
07:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
10:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:20
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
10:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:20
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
10:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
08:20
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
10:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
10:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#JT573
08:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
11:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
08:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
11:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#JT573
09:05
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
11:35
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT575
09:10
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
11:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT575
09:10
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
11:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT581
09:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
12:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG713
09:45
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
12:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
10:05
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
12:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
10:10
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
12:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
10:35
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
13:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG715
10:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
13:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#JT312
10:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
13:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:10
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
13:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#JT577
11:20
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
13:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG717
11:35
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
14:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#JT591
11:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
14:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:05
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
14:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
12:05
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
14:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#JT591
12:10
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
14:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
15:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
12:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
15:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
12:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
15:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
13:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
16:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#JT577
13:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
16:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT583
14:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
17:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT583
14:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
17:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT749
14:35
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
17:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT749
14:35
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
17:05
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT581
15:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
18:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
15:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
18:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
15:55
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
18:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#JT599
16:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
19:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT599
16:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
19:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT693
16:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
19:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
17:00
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
19:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG9719
17:00
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
19:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT693
17:10
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
19:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
17:25
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
19:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG719
17:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
20:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT579
17:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
20:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT579
17:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
20:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
18:00
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
20:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
18:25
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
20:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
18:25
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
20:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
18:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
21:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#JT697
19:15
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
21:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT697
19:15
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
21:45
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG721
19:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
22:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
19:35
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
22:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#JT585
19:45
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
22:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT585
19:50
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
22:20
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG723
20:00
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
22:25
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
20:00
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
22:30
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT889
20:10
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
22:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT889
20:10
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
22:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG725
20:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
22:55
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
20:40
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
23:10
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
21:10
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
23:40
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#QG737
21:20
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
23:50
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#JT595
21:30
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
00:00
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
21:45
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
00:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
21:55
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
00:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
21:55
SUB ท่าอากาศยานจวนดา, ชวาตะวันออก
00:15
CGK ท่าอากาศยานโซเอคาร์โนฮัตตา, ทังเกอรัง
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที