จาก มณฑลสปลิตดัลมาเทีย (โครเอเชีย)

ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ฟินแลนด์

กรีซ

ไอร์แลนด์

ลัตเวีย

นอร์เวย์

โปแลนด์

เซอร์เบีย

สโลวาเกีย

สวีเดน

สวิตเซอร์แลนด์