สิงคโปร์ ปลายทาง รัฐมะละกา @ รถบัส 29 ก.ค. 2017

57 การเดินทาง (THB 319 — 982)

จาก Golden Mile Tower ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

08:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:10
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 736
× 2 = ฿ 1,472
  ที่นั่งว่าง
08:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:30
Equatorial Hotel, รัฐมะละกา
4h
Instant
฿ 859
× 2 = ฿ 1,718
  ที่นั่งว่าง
08:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:30
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 859
× 2 = ฿ 1,718
  ที่นั่งว่าง
08:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:10
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 614
× 2 = ฿ 1,228
  ที่นั่งว่าง
12:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
16:10
Melaka Sentral
3h 55m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
13:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
17:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
13:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
17:40
Melaka Sentral
3h 55m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
13:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
18:00
Hatten Hotel Melaka
4h 15m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
15:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
19:20
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
15:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
19:10
Melaka Sentral
3h 55m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
15:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
19:30
Hatten Hotel Melaka
4h 15m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
17:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
21:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
17:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
21:40
Melaka Sentral
3h 55m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
17:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
22:00
Hatten Hotel Melaka
4h 15m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
18:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
23:00
Hatten Hotel Melaka
4h 15m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
18:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
22:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
18:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
22:40
Melaka Sentral
3h 55m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
19:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
23:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
19:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
23:40
Melaka Sentral
3h 55m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
19:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
00:00
Hatten Hotel Melaka
4h 15m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง

จาก Citiexchange Express ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

08:00
Citiexchange Express, สิงคโปร์
11:50
Melaka Sentral
3h 50m
Instant
฿ 632
× 2 = ฿ 1,264
  ที่นั่งว่าง

จาก City Plaza ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

08:15
City Plaza, สิงคโปร์
11:55
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 516
× 2 = ฿ 1,032
  ที่นั่งว่าง

จาก Lavender MRT ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

08:00
Lavender MRT, สิงคโปร์
11:40
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 736
× 2 = ฿ 1,472
  ที่นั่งว่าง
08:00
Lavender MRT, สิงคโปร์
12:00
Equatorial Hotel, รัฐมะละกา
4h
Instant
฿ 736
× 2 = ฿ 1,472
  ที่นั่งว่าง

จาก Queen Street ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

07:30
Queen Street, สิงคโปร์
11:20
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 614
× 2 = ฿ 1,228
  ที่นั่งว่าง
07:30
Queen Street, สิงคโปร์
11:10
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 565
× 2 = ฿ 1,130
  ที่นั่งว่าง
07:30
Queen Street, สิงคโปร์
11:30
Mahkota Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 614
× 2 = ฿ 1,228
  ที่นั่งว่าง
08:30
Queen Street, สิงคโปร์
12:30
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 614
× 2 = ฿ 1,228
  ที่นั่งว่าง
08:30
Queen Street, สิงคโปร์
12:10
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 565
× 2 = ฿ 1,130
  ที่นั่งว่าง
08:30
Queen Street, สิงคโปร์
12:20
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 614
× 2 = ฿ 1,228
  ที่นั่งว่าง
09:30
Queen Street, สิงคโปร์
13:20
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 614
× 2 = ฿ 1,228
  ที่นั่งว่าง
09:30
Queen Street, สิงคโปร์
13:10
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 565
× 2 = ฿ 1,130
  ที่นั่งว่าง
09:30
Queen Street, สิงคโปร์
13:30
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 614
× 2 = ฿ 1,228
  ที่นั่งว่าง
11:00
Queen Street, สิงคโปร์
14:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 614
× 2 = ฿ 1,228
  ที่นั่งว่าง
11:00
Queen Street, สิงคโปร์
14:40
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 565
× 2 = ฿ 1,130
  ที่นั่งว่าง
11:00
Queen Street, สิงคโปร์
15:00
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 614
× 2 = ฿ 1,228
  ที่นั่งว่าง
12:30
Queen Street, สิงคโปร์
16:10
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
14:00
Queen Street, สิงคโปร์
17:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
14:00
Queen Street, สิงคโปร์
17:40
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
14:00
Queen Street, สิงคโปร์
18:00
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
15:30
Queen Street, สิงคโปร์
19:20
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
15:30
Queen Street, สิงคโปร์
19:10
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
15:30
Queen Street, สิงคโปร์
19:30
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
17:00
Queen Street, สิงคโปร์
20:40
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 319
× 2 = ฿ 638
  ที่นั่งว่าง
18:00
Queen Street, สิงคโปร์
21:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
18:00
Queen Street, สิงคโปร์
21:40
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
18:00
Queen Street, สิงคโปร์
22:00
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
19:00
Queen Street, สิงคโปร์
22:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
19:00
Queen Street, สิงคโปร์
22:40
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
19:00
Queen Street, สิงคโปร์
23:00
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
20:00
Queen Street, สิงคโปร์
23:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
20:00
Queen Street, สิงคโปร์
23:40
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง
20:00
Queen Street, สิงคโปร์
00:00
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 368
× 2 = ฿ 736
  ที่นั่งว่าง

จาก Singapore Flyers ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

WTS
07:30
Singapore Flyers
11:20
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 982
× 2 = ฿ 1,964
  ที่นั่งว่าง
WTS
07:30
Singapore Flyers
11:30
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 982
× 2 = ฿ 1,964
  ที่นั่งว่าง

จาก Tampines ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

WTS
07:00
Tampines, สิงคโปร์
11:20
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 20m
Instant
฿ 982
× 2 = ฿ 1,964
  ที่นั่งว่าง
WTS
07:00
Tampines, สิงคโปร์
11:30
Hatten Hotel Melaka
4h 30m
Instant
฿ 982
× 2 = ฿ 1,964
  ที่นั่งว่าง
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก สิงคโปร์ ถึง รัฐมะละกา ออนไลน์

คุณจะจองตั่วที่ไหน สิงคโปร์ - รัฐมะละกา ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 3h 54m ด้วยรถบัส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 206 กม. ผ่าน 57 สถานี จนถึงสถานีปลายทางรัฐมะละกา โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 1 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางสิงคโปร์ - รัฐมะละกา เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 07:00 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 20:00 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากสิงคโปร์ - รัฐมะละกา ได้แก่ มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากสิงคโปร์ - รัฐมะละกา ด้วยรถบัส ในราคา ฿ 319 (US $ 9.54) โดย (ใช้เวลา 3h 40m) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 982 (US $ 29.37) โดย (ใช้เวลา 3h 50m) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากสิงคโปร์ - รัฐมะละกา ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากสิงคโปร์ - รัฐมะละกา ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย