สิงคโปร์ ปลายทาง รัฐมะละกา @ รถบัส 26 ก.ย. 2017

100 การเดินทาง (THB 318 — 857)

จาก Golden Mile Complex ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
11:55
Melaka Sentral
3h 55m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:05
Equatorial Hotel, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
฿ 734
× 2 = ฿ 1,468
 
08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:05
Hatten Hotel Melaka
4h 5m
Instant
฿ 734
× 2 = ฿ 1,468
 

จาก Golden Mile Tower ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

07:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
11:20
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
07:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
11:10
Melaka Sentral
3h 55m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
07:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
11:30
Mahkota Hotel Melaka
4h 15m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
07:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
11:20
Melaka Sentral
3h 50m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
08:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:20
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
08:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:10
Melaka Sentral
3h 55m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
08:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:30
Hatten Hotel Melaka
4h 15m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
08:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:30
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
08:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:30
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 857
× 2 = ฿ 1,714
 
08:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:30
Equatorial Hotel, รัฐมะละกา
4h
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
08:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:20
Melaka Sentral
3h 50m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
08:30
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
12:10
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
09:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:20
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
09:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:10
Melaka Sentral
3h 55m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
09:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:05
Melaka Sentral
3h 50m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
09:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:15
Equatorial Hotel, รัฐมะละกา
4h
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
09:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:30
Hatten Hotel Melaka
4h 15m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
09:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:15
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
10:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:50
Melaka Sentral
3h 50m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
10:01
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
13:51
Melaka Sentral
3h 50m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
10:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
15:00
Hatten Hotel Melaka
4h 15m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
10:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
14:40
Melaka Sentral
3h 55m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
10:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
14:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
11:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
15:00
Equatorial Hotel, รัฐมะละกา
4h
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
11:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
15:00
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
11:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
14:50
Melaka Sentral
3h 50m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
12:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
16:10
Melaka Sentral
3h 55m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
13:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
16:50
Melaka Sentral
3h 50m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
13:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
17:00
Equatorial Hotel, รัฐมะละกา
4h
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
13:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
17:00
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
13:01
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
16:51
Melaka Sentral
3h 50m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
13:01
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
17:01
Equatorial Hotel, รัฐมะละกา
4h
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
13:01
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
17:01
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
13:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
18:00
Hatten Hotel Melaka
4h 15m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
13:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
17:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
13:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
17:40
Melaka Sentral
3h 55m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
14:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
17:50
Melaka Sentral
3h 50m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
15:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
19:20
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
15:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
19:10
Melaka Sentral
3h 55m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
15:15
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
19:30
Hatten Hotel Melaka
4h 15m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
16:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
19:50
Melaka Sentral
3h 50m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
17:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
20:50
Melaka Sentral
3h 50m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
17:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
21:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
17:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
21:40
Melaka Sentral
3h 55m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
17:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
22:00
Hatten Hotel Melaka
4h 15m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
18:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
23:00
Hatten Hotel Melaka
4h 15m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
18:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
22:40
Melaka Sentral
3h 55m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
18:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
22:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
19:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
23:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
19:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
23:40
Melaka Sentral
3h 55m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
19:45
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
00:00
Hatten Hotel Melaka
4h 15m
Instant
฿ 367
× 2 = ฿ 734
 
20:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
23:50
Melaka Sentral
3h 50m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
23:00
Golden Mile Tower, สิงคโปร์
02:50
Melaka Sentral
3h 50m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 

จาก Citiexchange Express ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

08:00
Citiexchange Express, สิงคโปร์
11:50
Melaka Sentral
3h 50m
Instant
฿ 630
× 2 = ฿ 1,260
 

จาก City Plaza ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

08:45
City Plaza, สิงคโปร์
12:35
Melaka Sentral
3h 50m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
08:45
City Plaza, สิงคโปร์
12:55
Equatorial Hotel, รัฐมะละกา
4h 10m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
08:45
City Plaza, สิงคโปร์
12:45
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
10:30
City Plaza, สิงคโปร์
14:30
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
10:30
City Plaza, สิงคโปร์
14:40
Equatorial Hotel, รัฐมะละกา
4h 10m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
10:30
City Plaza, สิงคโปร์
14:20
Melaka Sentral
3h 50m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
12:31
City Plaza, สิงคโปร์
16:21
Melaka Sentral
3h 50m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
12:31
City Plaza, สิงคโปร์
16:41
Equatorial Hotel, รัฐมะละกา
4h 10m
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 
12:31
City Plaza, สิงคโปร์
16:31
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 612
× 2 = ฿ 1,224
 

จาก Lavender MRT ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

08:30
Lavender MRT, สิงคโปร์
12:10
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 685
× 2 = ฿ 1,370
 
08:30
Lavender MRT, สิงคโปร์
12:10
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 637
× 2 = ฿ 1,274
 
08:30
Lavender MRT, สิงคโปร์
12:30
Equatorial Hotel, รัฐมะละกา
4h
Instant
฿ 685
× 2 = ฿ 1,370
 
08:30
Lavender MRT, สิงคโปร์
12:30
Equatorial Hotel, รัฐมะละกา
4h
Instant
฿ 637
× 2 = ฿ 1,274
 

จาก Queen Street ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

07:30
Queen Street, สิงคโปร์
11:20
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 563
× 2 = ฿ 1,126
 
07:30
Queen Street, สิงคโปร์
11:10
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 490
× 2 = ฿ 980
 
07:30
Queen Street, สิงคโปร์
11:30
Mahkota Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 563
× 2 = ฿ 1,126
 
08:30
Queen Street, สิงคโปร์
12:30
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 563
× 2 = ฿ 1,126
 
08:30
Queen Street, สิงคโปร์
12:10
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 490
× 2 = ฿ 980
 
08:30
Queen Street, สิงคโปร์
12:20
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 563
× 2 = ฿ 1,126
 
09:30
Queen Street, สิงคโปร์
13:20
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 563
× 2 = ฿ 1,126
 
09:30
Queen Street, สิงคโปร์
13:10
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 490
× 2 = ฿ 980
 
09:30
Queen Street, สิงคโปร์
13:30
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 563
× 2 = ฿ 1,126
 
11:00
Queen Street, สิงคโปร์
14:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 563
× 2 = ฿ 1,126
 
11:00
Queen Street, สิงคโปร์
14:40
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 490
× 2 = ฿ 980
 
11:00
Queen Street, สิงคโปร์
15:00
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 563
× 2 = ฿ 1,126
 
12:30
Queen Street, สิงคโปร์
16:10
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 490
× 2 = ฿ 980
 
14:00
Queen Street, สิงคโปร์
17:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 563
× 2 = ฿ 1,126
 
14:00
Queen Street, สิงคโปร์
17:40
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 490
× 2 = ฿ 980
 
14:00
Queen Street, สิงคโปร์
18:00
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 563
× 2 = ฿ 1,126
 
15:30
Queen Street, สิงคโปร์
19:30
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 563
× 2 = ฿ 1,126
 
15:30
Queen Street, สิงคโปร์
19:10
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 490
× 2 = ฿ 980
 
15:30
Queen Street, สิงคโปร์
19:20
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 563
× 2 = ฿ 1,126
 
17:00
Queen Street, สิงคโปร์
20:40
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 318
× 2 = ฿ 636
 
18:00
Queen Street, สิงคโปร์
21:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 563
× 2 = ฿ 1,126
 
18:00
Queen Street, สิงคโปร์
21:40
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 490
× 2 = ฿ 980
 
18:00
Queen Street, สิงคโปร์
22:00
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 563
× 2 = ฿ 1,126
 
19:00
Queen Street, สิงคโปร์
22:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 563
× 2 = ฿ 1,126
 
19:00
Queen Street, สิงคโปร์
22:40
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 490
× 2 = ฿ 980
 
19:00
Queen Street, สิงคโปร์
23:00
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 563
× 2 = ฿ 1,126
 
20:00
Queen Street, สิงคโปร์
23:50
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 563
× 2 = ฿ 1,126
 
20:00
Queen Street, สิงคโปร์
23:40
Melaka Sentral
3h 40m
Instant
฿ 490
× 2 = ฿ 980
 
20:00
Queen Street, สิงคโปร์
00:00
Hatten Hotel Melaka
4h
Instant
฿ 563
× 2 = ฿ 1,126
 

จาก Singapore Flyers ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

WTS
07:30
Singapore Flyers
11:20
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
3h 50m
Instant
฿ 783
× 2 = ฿ 1,566
 
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ

จองตั๋ว จาก สิงคโปร์ ถึง รัฐมะละกา ออนไลน์

คุณจะจองตั่วที่ไหน สิงคโปร์ - รัฐมะละกา ใช้เวลาเท่าไหร่? โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 3h 56m ด้วยรถบัส ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการเดินทาง ใช้ระยะทางรวม 206 กม. ผ่าน 100 สถานี จนถึงสถานีปลายทางรัฐมะละกา โดย 12go ได้นำเสนอผู้ให้บริการ 1 บริษัท สำหรับใช้บริการเดินทางเส้นทางสิงคโปร์ - รัฐมะละกา เปิดให้บริการเที่ยวแรกเวลา 07:15 และเที่ยวสุดท้ายเวลา 23:00 ตามเวลาท้องถิ่น

บริษัทผู้ให้บริการเดินทางจากสิงคโปร์ - รัฐมะละกา ได้แก่ มีอัตราค่าโดยสารถูกสุดในการเดินทางจากสิงคโปร์ - รัฐมะละกา ด้วยรถบัส ในราคา ฿ 318 (US $ 9.62) โดย (ใช้เวลา 3h 40m) สำหรับการให้บริการและค่าโดยสารสูงสุด ในอัตรา ฿ 857 (US $ 25.88) โดย (ใช้เวลา 4h ) ตามตารางการเดินทาง. บางเส้นทางมีบริการของว่างและอาหารตามจุดพักระหว่างการเดินทาง (ซึ่งอาจรวมในอัตราค่าโดยสารเรียบร้อยแล้ว)

เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการเดินทางจากสิงคโปร์ - รัฐมะละกา ท่านสามารถเลือกบริการชั้นหนึ่งและแจ้งความต้องการของท่านกับผู้ให้บริการ เมื่อถึงที่หมายท่านอาจใช้บริการที่พักТут будут отели as _listเพื่อใช้ในการพักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามสถานที่ใกล้เคียง อาทิ สำหรับการจองตั๋วเดินทางจากสิงคโปร์ - รัฐมะละกา ตามตารางการเดินทางข้างล่างนี้ ท่านอาจพบรายการที่ไม่พร้อมให้บริการ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย