สิงคโปร์ ปลายทาง รัฐมะละกา @ รถบัส 23 พ.ย. 2017

จาก Queen Street ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

07:30
Queen Street, สิงคโปร์
11:35
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
07:30
Queen Street, สิงคโปร์
11:35
Equatorial Hotel, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
08:30
Queen Street, สิงคโปร์
12:35
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
09:30
Queen Street, สิงคโปร์
13:35
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
11:00
Queen Street, สิงคโปร์
15:05
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
14:00
Queen Street, สิงคโปร์
18:05
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
15:30
Queen Street, สิงคโปร์
19:35
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
18:00
Queen Street, สิงคโปร์
22:05
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
19:00
Queen Street, สิงคโปร์
23:05
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
20:00
Queen Street, สิงคโปร์
00:05
Hotel Casa Del Rio, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant

จาก Golden Mile Complex ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
11:55
Melaka Sentral, รัฐมะละกา
3h 55m
Instant
08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:05
Equatorial Hotel, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
08:00
Golden Mile Complex, สิงคโปร์
12:05
Hatten Hotel Melaka, รัฐมะละกา
4h 5m
Instant
ท่านสามารถเลือกชมความเห็นอื่นๆได้หากเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ