+
ทันที
00:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 6ชั่วโมง 20นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
17:30
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
+
ทันที
00:15
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 5ชั่วโมง 5นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
16:20
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
ทันที
00:25
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 2ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
13:25
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
Air China + Hainan Airlines
ทันที
01:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 2ชั่วโมง 5นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
14:15
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
+ Hainan Airlines
ทันที
01:10
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 2ชั่วโมง 5นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
14:15
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
+
ทันที
01:15
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 1ชั่วโมง 10นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
13:25
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
ทันที
01:25
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 25นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
12:50
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
+ Turkish Airlines
ทันที
01:45
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 4ชั่วโมง 20นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
17:05
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
Turkish Airlines
ทันที
01:50
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 4ชั่วโมง 15นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
17:05
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
+
ทันที เร็วที่สุด
01:55
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 23ชั่วโมง 55นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
12:50
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
+
ทันที
02:30
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 2ชั่วโมง 50นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
16:20
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
ทันที
03:55
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 2ชั่วโมง 35นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
17:30
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
ทันที
03:55
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 2ชั่วโมง 35นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
17:30
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
Xiamen Airlines +
ทันที
03:55
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 2ชั่วโมง 35นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
17:30
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
+
ทันที
05:30
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 1ชั่วโมง ในการต่อรถ 1 ครั้ง
17:30
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
+
ทันที
05:45
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 45นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
17:30
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
Scoot +
ทันที
06:05
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 2ชั่วโมง 20นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
19:25
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
+
ทันที
06:05
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 2ชั่วโมง 20นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
19:25
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
+
ทันที
06:05
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 2ชั่วโมง 20นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
19:25
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
ทันที
06:40
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 1ชั่วโมง 45นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
19:25
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
ทันที
06:50
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 1ชั่วโมง 35นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
19:25
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต
+
ทันที
07:35
SIN ท่าอากาศยานสิงคโปร์
ใช้เวลา 1วัน 50นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
19:25
YYZ Lester Pearson Airport, โตรอนโต

เส้นทางยอดนิยมใน สิงคโปร์