50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าเรือสีหนุวิลล์ ไป เกาะรง ด้วย เรือเฟอร์รี่

08:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
09:00
หาดสุขสันต์, เกาะรง
1ชั่วโมง
ทันที 
08:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
09:30
หาดลองเซต, เกาะรง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
08:45
หาดลองเซต, เกาะรง
45นาที
ทันที 
08:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
09:30
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
08:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
40นาที
ทันที 
09:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
09:55
Mafiya's Resort, เกาะรง
35นาที
ทันที 
11:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
12:00
หาดสุขสันต์, เกาะรง
1ชั่วโมง
ทันที 
11:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
12:30
หาดลองเซต, เกาะรง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
12:30
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
11:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
40นาที
ทันที 
11:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
11:45
หาดลองเซต, เกาะรง
45นาที
ทันที 
12:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
12:55
Mafiya's Resort, เกาะรง
35นาที
ทันที 
14:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
14:45
หาดลองเซต, เกาะรง
45นาที
ทันที 
14:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
14:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
40นาที
ทันที 
14:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
15:30
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
15:00
หาดสุขสันต์, เกาะรง
1ชั่วโมง
ทันที 
14:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
15:30
หาดลองเซต, เกาะรง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
15:55
Mafiya's Resort, เกาะรง
35นาที
ทันที 
15:30
ท่าเรือสีหนุวิลล์
16:15
หาดลองเซต, เกาะรง
45นาที
ทันที 
16:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
17:00
หาดสุขสันต์, เกาะรง
1ชั่วโมง
ทันที 
16:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
17:30
หาดลองเซต, เกาะรง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
17:30
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
16:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
40นาที
ทันที 
17:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
17:45
หาดลองเซต, เกาะรง
45นาที
ทันที 
17:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
17:55
Mafiya's Resort, เกาะรง
35นาที
ทันที 

จาก ท่าเรือสีหนุวิลล์ ไป เกาะรงสำลน ด้วย เรือเฟอร์รี่

08:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
08:40
สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์, เกาะรงสำลน
40นาที
ทันที 
14:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
14:40
สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์, เกาะรงสำลน
40นาที
ทันที 

จาก Sarendipity Pier ไป สีหนุวิลล์ ด้วย เรือเฟอร์รี่

09:00
Sarendipity Pier
09:45
Long Set, สีหนุวิลล์
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Long Set, สีหนุวิลล์
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Long Set Beach, สีหนุวิลล์
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Long Set Beach, สีหนุวิลล์
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Long Set Beach, สีหนุวิลล์
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Long Set Beach, สีหนุวิลล์
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Long Set Beach, สีหนุวิลล์
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Long Set, สีหนุวิลล์
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Long Set Beach, สีหนุวิลล์
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Long Set, สีหนุวิลล์
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Long Set Beach, สีหนุวิลล์
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Long Set Beach, สีหนุวิลล์
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Long Set Beach, สีหนุวิลล์
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Long Set, สีหนุวิลล์
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Long Set, สีหนุวิลล์
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Sarendipity Pier ไป เกาะรง ด้วย เรือเฟอร์รี่

09:00
Sarendipity Pier
09:55
Koh Than Sour Resort - Island Speed Ferry Cambodia, เกาะรง
55นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Sok San Port, เกาะรง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Long Set Beach
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Long Set, Koh Rong
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Long Set Beach
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Koh Toch Port
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Koh Toch Beach, เกาะรง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Koh Toch Beach, เกาะรง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Koh Toch Beach, เกาะรง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Sok San Port, เกาะรง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:55
Koh Than Sour Resort - Island Speed Ferry Cambodia, เกาะรง
55นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Long Set, Koh Rong
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Koh Toch Beach, เกาะรง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Long Set Beach
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Long Set Beach
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Koh Toch Port
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Koh Toch Beach, เกาะรง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:55
Koh Than Sour Resort - Island Speed Ferry Cambodia, เกาะรง
55นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Long Set, Koh Rong
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Koh Toch Beach, เกาะรง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Koh Toch Port
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Long Set Beach
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Sok San Port, เกาะรง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Long Set Beach
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

เวลา สีหนุวิลล์ ถึง เกาะรง

เวลา สีหนุวิลล์ ถึง เกาะรง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
GTVC Speedboat Cambodia High Speed Ferry 08:00 – 09:00$ 16.20
Island Speed Ferry Cambodia Ferry 09:00 – 09:45$ 12
GTVC Speedboat Cambodia High Speed Ferry 11:00 – 12:00$ 16.20
GTVC Speedboat Cambodia High Speed Ferry 12:20 – 12:55$ 12
Island Speed Ferry Cambodia Ferry 12:00 – 12:45$ 12.48
Buva Sea Cambodia Speedboat 14:00 – 14:45$ 12
GTVC Speedboat Cambodia High Speed Ferry 14:00 – 14:40$ 16.20

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก สีหนุวิลล์ ถึง เกาะรง

MA
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 23 มี.ค. 2020
Het was een ferry zoals we verwachten, geen cruiseschip. Beetje onduidelijk omdat ter plaatse lagen vier ferrys van dezelfde maatschappij. En het personeel sprak nergens engels . Beetje zoeken.
DN
เดย์ทริป ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น, Island Speed Ferry Cambodia, 11 มี.ค. 2020
Journey took 40 min longer than ticketed
CR
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 19 ก.พ. 2020
No one spoke English that the only thing bad. The rest was very good.
VS
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 10 ก.พ. 2020
Very comfortable and reliable
KW
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 22 ม.ค. 2020
Everything was fine. The boat left almost on time, maybe only 10 minutes later. We sailed straight from Sihanoukville to Sok San beach for half a price of what Sok San Beach Resort charges.
SS
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 7 ม.ค. 2020
Very professional and fast service. I had a very safe feeling during the trip.
MD
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 24 ธ.ค. 2019
Great service site very easy to use but ferry operators not familiar with voucher!
ME
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Island Speed Ferry Cambodia, 22 ธ.ค. 2019
Operations on the pier were little confusing... They should use simple plates instead yelling.
AN
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 25 พ.ย. 2019
There are no life jackets provided in the boat. Life jackets are must when the we are travelling at that speed.
PB
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 17 พ.ย. 2019
Staff wasn't really friendly. Boat was in Time.
JJ
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 5 พ.ย. 2019
15 mins late but the journey was OK
AS
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 3 ต.ค. 2019
Must actively find boat rep at dock/pier. Boat departed on time.
MJ
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 29 ส.ค. 2019
Buva is the only fastboat operator that goes to Coconut Beach and the price is quite expensive so I thought the service would be great but it wasn‘t. The operators at the ticketing office were very loud although there were guests around and one guy particularly was rude to me when he spoke. My trip was at 2pm and they had absolutely no sense of urgency - told me they‘d take us to the other part of Sihanoukville where the pier is at for Coconut Beach at 1pm but we left at 1:15 and I had to remind them about it, they were always talking within themselves. It took us 35 mins to get to the pier and I got there at 1:50. It was an absolute inconvenience if I missed the trip. I would not recommend you to book with them at all. But if you‘re going to Coconut Beach then you have no other choice. Service could very much be improved.
AK
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 14 ส.ค. 2019
It was supposed to he from ochetual port we went to the main port. 45 min delay in the return boat
JS
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 16 ก.ค. 2019
Absolute Chaos
3.5
84 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
26%
4
28%
3
23%
2
10%
1
13%

เส้นทางยอดนิยมใน กัมพูชา

เดินทางจาก สีหนุวิลล์ ไป เกาะรงอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก สีหนุวิลล์ ไป เกาะรง, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เรือเฟอร์รี่

ระยะทางจาก สีหนุวิลล์ ไกลจาก เกาะรง แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก สีหนุวิลล์ ไป เกาะรง เป็นระยะทาง 47 ไมล์ส (75 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 37 ไมล์ส (59 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก สีหนุวิลล์ ไป เกาะรง นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก สีหนุวิลล์ ไป เกาะรง ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก สีหนุวิลล์ ไป เกาะรง เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก สีหนุวิลล์ ไป เกาะรง ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย USD 12.00 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก สีหนุวิลล์ ไป เกาะรง กี่รอบต่อวัน ?

เรือเฟอร์รี่ ทำการออกจาก สีหนุวิลล์ ไป เกาะรง 57 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง สีหนุวิลล์ และ เกาะรง โดย เรือเฟอร์รี่ การเดินทางจาก สีหนุวิลล์ ไป เกาะรง มีตัวเลือกเป็น เรือเฟอร์รี่ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เรือเฟอร์รี่

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเรือเฟอร์รี่:

  • เรือเฟอร์รี่จะให้บริการตามสภาพอากาศ - เที่ยวเรือสามารถยกเลิกหรือเลื่อน โดยเฉพาะในหน้าฝนหรือช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (low season)
  • อาจมีคลื่นลมแรง - โปรดพกยาไว้ใกล้ตัวเพื่อป้องกันอาการเมาเรือ
  • หากเดินทางในช่วงที่นักท่องเที่ยวหนาแน่น (high season) ควรจองตั๋วล่วงหน้าก่อนการเดินทางเนื่องจากตั๋วมีจำนวนจำกัด และมักขายหมดเร็ว

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เรือเฟอร์รี่ จาก สีหนุวิลล์ ไป เกาะรง เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 1596 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เรือเฟอร์รี่ จาก สีหนุวิลล์ ไป เกาะรง ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.