50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม ถึง เกาะกง โดย รถบัส

08:15
สีหนุวิลล์ วิรักบุญธรรม
13:15
เกาะกง วิลักษณ์ บุญธรรม
5ชั่วโมง
ทันที 

เวลา กรงเปรียห์สีหนุ ถึง บ้านหาดเล็ก

เวลา กรงเปรียห์สีหนุ ถึง บ้านหาดเล็ก
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Virak Buntham Express Express Seater 41 08:15 – 13:15$ 9.90

เส้นทางยอดนิยมใน กัมพูชา