50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าเรือสีหนุวิลล์ ถึง เกาะรง โดย เรือเฟอร์รี่

08:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
09:00
หาดสุขสันต์, เกาะรง
1ชั่วโมง
ทันที 
08:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
09:30
หาดลองเซต, เกาะรง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
08:45
หาดลองเซต, เกาะรง
45นาที
ทันที 
08:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
09:30
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
08:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
40นาที
ทันที 
09:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
09:55
Mafiya's Resort, เกาะรง
35นาที
ทันที 
11:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
12:00
หาดสุขสันต์, เกาะรง
1ชั่วโมง
ทันที 
11:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
12:30
หาดลองเซต, เกาะรง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
12:30
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
11:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
40นาที
ทันที 
11:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
11:45
หาดลองเซต, เกาะรง
45นาที
ทันที 
12:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
12:55
Mafiya's Resort, เกาะรง
35นาที
ทันที 
14:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
14:45
หาดลองเซต, เกาะรง
45นาที
ทันที 
14:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
14:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
40นาที
ทันที 
14:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
15:30
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
15:00
หาดสุขสันต์, เกาะรง
1ชั่วโมง
ทันที 
14:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
15:30
หาดลองเซต, เกาะรง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
15:55
Mafiya's Resort, เกาะรง
35นาที
ทันที 
15:30
ท่าเรือสีหนุวิลล์
16:15
หาดลองเซต, เกาะรง
45นาที
ทันที 
16:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
17:00
หาดสุขสันต์, เกาะรง
1ชั่วโมง
ทันที 
16:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
17:30
หาดลองเซต, เกาะรง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
17:30
ท่าเรือเกาะทอคห์, เกาะรง
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
16:40
ท่าเรือฮิลล์บีช, เกาะรง
40นาที
ทันที 
17:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
17:45
หาดลองเซต, เกาะรง
45นาที
ทันที 
17:20
ท่าเรือสีหนุวิลล์
17:55
Mafiya's Resort, เกาะรง
35นาที
ทันที 

จาก ท่าเรือสีหนุวิลล์ ถึง เกาะรงสำลน โดย เรือเฟอร์รี่

08:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
08:40
สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์, เกาะรงสำลน
40นาที
ทันที 
14:00
ท่าเรือสีหนุวิลล์
14:40
สำนักงานเมย์เพย์เบยฺ์, เกาะรงสำลน
40นาที
ทันที 

จาก Sarendipity Pier ถึง กรงเปรียห์สีหนุ โดย เรือเฟอร์รี่

09:00
Sarendipity Pier
09:45
Long Set, กรงเปรียห์สีหนุ
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Long Set, กรงเปรียห์สีหนุ
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Long Set Beach, กรงเปรียห์สีหนุ
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Long Set Beach, กรงเปรียห์สีหนุ
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Long Set Beach, กรงเปรียห์สีหนุ
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Long Set Beach, กรงเปรียห์สีหนุ
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Long Set Beach, กรงเปรียห์สีหนุ
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Long Set, กรงเปรียห์สีหนุ
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Long Set Beach, กรงเปรียห์สีหนุ
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Long Set, กรงเปรียห์สีหนุ
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Long Set Beach, กรงเปรียห์สีหนุ
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Long Set Beach, กรงเปรียห์สีหนุ
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Long Set Beach, กรงเปรียห์สีหนุ
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Long Set, กรงเปรียห์สีหนุ
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Long Set, กรงเปรียห์สีหนุ
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Sarendipity Pier ถึง เกาะรง โดย เรือเฟอร์รี่

09:00
Sarendipity Pier
09:45
Long Set Beach
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Sok San Port, เกาะรง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Long Set Beach
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:55
Koh Than Sour Resort - Island Speed Ferry Cambodia, เกาะรง
55นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Long Set, Koh Rong
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Koh Toch Port
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Koh Toch Beach, เกาะรง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
09:00
Sarendipity Pier
09:45
Koh Toch Beach, เกาะรง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Koh Toch Beach, เกาะรง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Sok San Port, เกาะรง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Long Set, Koh Rong
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:55
Koh Than Sour Resort - Island Speed Ferry Cambodia, เกาะรง
55นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Koh Toch Beach, เกาะรง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Koh Toch Port
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Long Set Beach
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
12:00
Sarendipity Pier
12:45
Long Set Beach
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:55
Koh Than Sour Resort - Island Speed Ferry Cambodia, เกาะรง
55นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Long Set, Koh Rong
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Koh Toch Beach, เกาะรง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Koh Toch Port
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Koh Toch Beach, เกาะรง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Long Set Beach
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Sok San Port, เกาะรง
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
15:00
Sarendipity Pier
15:45
Long Set Beach
45นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก Sihanoukville Main Office ถึง เกาะรง โดย เรือเฟอร์รี่

09:00
Sihanoukville Main Office
09:45
Koh Rong Island Port
45นาที
ทันที 
11:30
Sihanoukville Main Office
12:15
Koh Rong Island Port
45นาที
ทันที 
13:30
Sihanoukville Main Office
14:15
Koh Rong Island Port
45นาที
ทันที 

เวลา Sihanoukville 705 ถึง เกาะรง

เวลา Sihanoukville 705 ถึง เกาะรง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
GTVC Speedboat Cambodia High Speed Ferry 08:00 – 09:00$ 16.20
Island Speed Ferry Cambodia Ferry 09:00 – 09:45$ 12
Speed Ferry Cambodia Ferry 09:00 – 09:45$ 24.64
GTVC Speedboat Cambodia High Speed Ferry 11:00 – 12:00$ 16.20
Island Speed Ferry Cambodia Ferry 12:00 – 12:45$ 12
Speed Ferry Cambodia Ferry 13:30 – 14:15$ 24.64
Buva Sea Cambodia Speedboat 14:00 – 14:45$ 12.48
GTVC Speedboat Cambodia High Speed Ferry 14:00 – 14:40$ 16
Island Speed Ferry Cambodia Ferry 15:00 – 15:55$ 16.20

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก Sihanoukville 705 ถึง เกาะรง

3.4
74 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
24%
4
30%
3
23%
2
11%
1
12%
KW
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 22 ม.ค. 2020
Everything was fine. The boat left almost on time, maybe only 10 minutes later. We sailed straight from Sihanoukville to Sok San beach for half a price of what Sok San Beach Resort charges.
SS
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 7 ม.ค. 2020
Very professional and fast service. I had a very safe feeling during the trip.
MD
5
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 24 ธ.ค. 2019
Great service site very easy to use but ferry operators not familiar with voucher!
ME
4
เรือเฟอร์รี่ เรือเฟอร์รี่, Island Speed Ferry Cambodia, 22 ธ.ค. 2019
Operations on the pier were little confusing... They should use simple plates instead yelling.
AN
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 25 พ.ย. 2019
There are no life jackets provided in the boat. Life jackets are must when the we are travelling at that speed.
PB
3
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 17 พ.ย. 2019
Staff wasn't really friendly. Boat was in Time.
JJ
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 5 พ.ย. 2019
15 mins late but the journey was OK
AS
3
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 3 ต.ค. 2019
Must actively find boat rep at dock/pier. Boat departed on time.
MJ
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 29 ส.ค. 2019
Buva is the only fastboat operator that goes to Coconut Beach and the price is quite expensive so I thought the service would be great but it wasn‘t. The operators at the ticketing office were very loud although there were guests around and one guy particularly was rude to me when he spoke. My trip was at 2pm and they had absolutely no sense of urgency - told me they‘d take us to the other part of Sihanoukville where the pier is at for Coconut Beach at 1pm but we left at 1:15 and I had to remind them about it, they were always talking within themselves. It took us 35 mins to get to the pier and I got there at 1:50. It was an absolute inconvenience if I missed the trip. I would not recommend you to book with them at all. But if you‘re going to Coconut Beach then you have no other choice. Service could very much be improved.
AK
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 14 ส.ค. 2019
It was supposed to he from ochetual port we went to the main port. 45 min delay in the return boat
JS
2
เรือเฟอร์รี่ ไฮสปีด เฟอร์รี่, GTVC Speedboat Cambodia, 16 ก.ค. 2019
Absolute Chaos
NN
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 14 มิ.ย. 2019
Bit of confusion on the pier as so many boats going at once but all worked out. Quick and speedy transfer.
RC
2
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 13 เม.ย. 2019
Overloaded personnel on the boat, pre-booking and seat selection have no meaning. None of organizing people to board the boat. Need a lot of improvement.
SB
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 22 ก.พ. 2019
Please ASK people where there geusthouse is than you Will bring theme to the right Beach
DC
4
เรือเฟอร์รี่ สปีดโบ๊ท, Buva Sea Cambodia, 2 ก.พ. 2019
Easy to book. However, very disorganized from the ticket /boarding pass to the actual boats. Even then at the dock not clear as to which boat to which island. Don't leave even close to on time. Boat was good and the trip across was smooth.

เส้นทางยอดนิยมใน กัมพูชา