50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส ถึง พนมเปญ โดย รถบัส

08:45
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส
15:45
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
09:45
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส
16:45
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
12:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส
19:30
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
23:00
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส
06:00
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 
23:30
สถานีรถโดยสารหลักไจแอนท์ไอบิส
06:30
รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
7ชั่วโมง
ทันที 

จาก เสียมราฐทรานสปอร์ตจำกัด ถึง พนมเปญ โดย รถบัส

15:00
เสียมราฐทรานสปอร์ตจำกัด
21:30
บขส พนมเปญ
6ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 

จาก เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม ถึง พนมเปญ โดย รถบัส

00:05
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
06:05
พนมเปญโอลิมปิก
6ชั่วโมง
ทันที 
06:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
11:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
07:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
12:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
08:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
13:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
09:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
14:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
10:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
15:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
11:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
16:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
12:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
17:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
13:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
18:30
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
14:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
19:30
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
15:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
20:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
16:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
21:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
17:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
22:00
พนมเปญโอลิมปิก
5ชั่วโมง
ทันที 
19:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
01:00
พนมเปญโอลิมปิก
6ชั่วโมง
ทันที 
22:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
04:30
พนมเปญโอลิมปิก
6ชั่วโมง
ทันที 
23:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
05:00
พนมเปญโอลิมปิก
6ชั่วโมง
ทันที 
23:15
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
05:15
พนมเปญโอลิมปิก
6ชั่วโมง
ทันที 

จาก ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ ถึง พนมเปญ โดย รถตู้

06:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
12:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
07:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
13:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
07:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
13:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
08:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
14:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
08:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
14:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
09:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
15:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
09:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
15:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
10:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
16:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
10:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
16:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
11:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
17:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
12:45
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
18:45
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
13:30
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
19:30
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
14:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
20:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
15:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
21:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
16:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
22:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
17:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
23:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
18:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
00:00
เอชคิวพนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 

จาก ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ ถึง พนมเปญ โดย รถตู้

07:30
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
13:30
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
09:00
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
15:00
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
11:00
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
17:00
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 
14:00
ที่ทำการไปรษณีย์เสียมเรียบ
20:00
ที่ทำการไปรษณีย์พนมเปญ
6ชั่วโมง
ทันที 

จาก Siem Reap Travel Mart ถึง พนมเปญ โดย รถบัส

09:00
Siem Reap Travel Mart
15:00
Phnom Penh Travel Mart
6ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 
18:15
Siem Reap Travel Mart
23:30
Phnom Penh Travel Mart
5ชั่วโมง 15นาที
อี-ทิกเก็ต  ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานเสียมเรียบ (REP) ถึง พนมเปญ (PNH) โดย เที่ยวบิน

06:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
07:15
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
 
07:05
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
07:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
 
07:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
08:10
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
 
10:15
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
11:00
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
 
10:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
11:15
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
40นาที
ทันที 
 
11:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
12:15
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
50นาที
ทันที 
 
13:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
14:35
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
50นาที
ทันที 
 
14:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
14:45
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
 
15:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
15:55
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
 
16:05
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
16:50
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
 
16:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
17:40
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
55นาที
ทันที 
 
18:15
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
19:05
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
50นาที
ทันที 
 
18:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
19:10
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
 
19:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
19:55
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
45นาที
ทันที 
 
20:05
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
21:00
PNH ท่าอากาศยานพนมเปญ
55นาที
ทันที 
 

เวลา จังหวัดเสียมราฐ ถึง รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ

เวลา จังหวัดเสียมราฐ ถึง รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Giant Ibis Transport Universe Luxury 08:45 – 15:45$ 15
Virak Buntham Express Minibus 12 10:00 – 15:00$ 15
Virak Buntham Express Minibus 12 16:00 – 21:00$ 48.35
Virak Buntham Express Hotel Bus 19:00 – 01:00$ 135.78
Travel Mart Intercity 18:15 – 23:30$ 15

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก จังหวัดเสียมราฐ ถึง รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ

4.1
1229 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
47%
4
33%
3
10%
2
5%
1
5%
SP
4
รถตู้ วีไอพี, Cambodia Post VIP Van, 26 ธ.ค. 2019
Good and easy to book online
AM
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 24 ม.ค. 2020
The bus was late and we have did take an other bus in the mid of the trip without explanation. More explanation will be better.
SN
5
รถบัส เกีย แกรนด์เบิร์ด, Giant Ibis Transport, 23 ม.ค. 2020
Smooth ride
HL
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 21 ม.ค. 2020
Lots of space on the bus and very surprisingly we actually arrived almost an hour early
WC
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 21 ม.ค. 2020
Bus was comfortable and clean; seats were a bit narrow. Driver was fine. We sat in back so didn't stress about who he was passing, etc. WiFi didn't work outside of town but that's ok. Giant Ibis web site would not take either of my credit cards, but 12go.Asia would. However, Giant Ibis said they would pickup at our hotel, but 12go.Asia says you get yourself to the station. Be sure to verify which station to go before your travel day.
GB
2
รถตู้ วีไอพี, Cambodia Post VIP Van, 20 ม.ค. 2020
Our bus broke down after 30 mins. The first driver was really nice and was very embarrassed. A new bus came in an hour with a new driver. He was pretty grumpy and gave our booked seats together away to a person getting on at our first stop. Thankfully the traveller saw we were together and moved. Air con was very poor.
KK
2
รถตู้ วีไอพี, Seila Angkor Express, 20 ม.ค. 2020
Very little space available
WC
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 16 ม.ค. 2020
Well run operation. Good standard.
TJ
4
รถบัส เกีย แกรนด์เบิร์ด, Giant Ibis Transport, 14 ม.ค. 2020
On time for an overnight trip from Siem Reap to Phonm Phen .. arrived earlier than stated at the other end . One bathroom stop en route Bed was pretty comfortable and we were provided with a blanket , cushion and bottle of water. The only negative was the bus driver had the windscreen wiper on on the latter part of the trip and it was super squeaky and woke me up. It wasn’t even raining! Overall excellent service and very good value for money. I would definitely recommend
TW
5
รถตู้ วีไอพี, Cambodia Post VIP Van, 12 ม.ค. 2020
Everything on time. Good clean van
GU
5
รถบัส เกีย แกรนด์เบิร์ด, Giant Ibis Transport, 9 ม.ค. 2020
Convenient and easy to book.
AB
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 9 ม.ค. 2020
Bus ok, beaucoup de place pour les jambes, personnel courtois, bouteille d'eau, collations et lunch, encore une fois, le problème est surtout la vitesse à laquelle conduise les chauffeurs.
AV
5
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 9 ม.ค. 2020
Very comfortable and prompt; excellent service & on time.
DV
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 8 ม.ค. 2020
Was not so much luxury but the bus was comfortable, the staff were attentive and the snack with water was a plus. The departure was also more or less on time and we arrived 45 minutes before the arrival time expected.
KV
5
รถตู้ วีไอพี, Cambodia Post VIP Van, 7 ม.ค. 2020
Absolutely astonishing drive by our taxi driver. He had a good pace and just a small break for lunch, were an hour before the estimated time in Phmom Penh.
SG
4
รถบัส รถโรงแรม, Virak Buntham Express, 6 ม.ค. 2020
We started our trip on time and arrived on time, at the begining we received lower berth but when we asked driver is any chance on upper he agreed. The bigest defect was that trip wasn't comfortable.
TA
4
รถบัส หรูหรา, Giant Ibis Transport, 3 ม.ค. 2020
Nice trip! The driver was good although he was driving a bit crazy- not for people with Weak nerves ;-)
FB
2
รถตู้ วีไอพี, Cambodia Post VIP Van, 1 ม.ค. 2020
The location description is unprecise. Please make more clear that it is the post office in that street. I missed my bus because the Tuk Tuk driver was not able to find the bus stop.
AP
4
รถบัส เกีย แกรนด์เบิร์ด, Giant Ibis Transport, 31 ธ.ค. 2019
Relaxing and smooth ride. Surprisingly clean. All locals recommend this company but they really need to do something about those ACs, many of them are broken and blast the entire night.
AH
4
รถตู้ วีไอพี, Cambodia Post VIP Van, 28 ธ.ค. 2019
Nice and quick.

เส้นทางยอดนิยมใน กัมพูชา

จะเดินทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไป รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไป รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ, คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของพาหหนะตามที่คุณชอบ:

 • เที่ยวบิน
 • รถบัส
 • รถตู้

ถ้าคุณรีบหน่อยและต้องการเน้นความรวดเร็ว เราขอแนะนำ . แต่ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าต้องไปถึงเร็วขนาดไหน ไปได้เรื่อยๆ ค่อยๆไป เราแนะนำให้คุณเลือกออปชั่นที่ถูกลงมาได้ เช่น จองตั๋ว รถบัส เป็นต้น.

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง จะถูกหรือแพง ขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก ตั๋ว เที่ยวบิน ก็แน่นอนว่าจะต้องแพงที่สุด - ราคาเริ่มต้นประมาณ USD 224.28 บาท. แต่ถ้าคุณอยากเซฟค่าตั๋วให้ถูกลงมาอีกหน่อย ก็ควรจะเลือกเดินทางด้วย รถตู้ เพราะตั๋ว รถตู้ อาจจะถูกมาก เพียงแค่ USD 10.36 บาท เท่านั้น.

ไกลแค่ไหนกันจาก จังหวัดเสียมราฐ ถึง รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 218 ไมล์ (350 กิโลเมตร) จาก จังหวัดเสียมราฐ ไปยัง รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 144 ไมล์ (231 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก จังหวัดเสียมราฐ ไป รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ?

ถ้าคุณเดินทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไป รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 0 นาที จนถึง 7 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไป รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไป รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ หากจะประหยัดหน่อยก็แนะนำให้คุณเลือก Cambodia Post VIP Van: เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถตู้ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ USD 10.36 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ USD 224.28 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไป รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ:

 • ตั๋วรถตู้ : USD 10.00 - USD 13.00;
 • ตั๋วรถบัส - ตั้งแต่ USD 15.00 บาท จนถึง USD 15.00 บาท;
 • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ USD 48.00 บาท จนถึง USD 224.00 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ บาท ไปจนถึง บาท.

มีรถออกจาก จังหวัดเสียมราฐ ไปที่ รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

 • รถตู้จาก จังหวัดเสียมราฐ ไป พนมเปญ มีรถตลอดทั้งวัน - ทั้งวันมีรถอยู่ประมาณ 21 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก จังหวัดเสียมราฐ ไปยัง พนมเปญ มีไฟลท์ประมาณ 15 เที่ยวต่อวัน.
 • เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ 08:45 โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง 23:30 ทุ่ม มีเที่ยวรถ 5 เที่ยวต่อวัน.

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก จังหวัดเสียมราฐ ไปยัง รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ มีไฟลท์ประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก จังหวัดเสียมราฐ ไปยัง รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้าหนึ่งรอบ และรอบบ่ายอีกรอบ.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไปยัง รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก จังหวัดเสียมราฐ ไป พนมเปญ ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ USD 48.00 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก จังหวัดเสียมราฐ ไปยัง พนมเปญ Cambodia Airways, Cambodia Angkor Air, Lanmei Airlines

รถบัส

หากนั่งรถบัสจาก จังหวัดเสียมราฐ ไปยัง พนมเปญ จะได้ราคาที่ถูกกว่านั่งเครื่อง ส่วนมากรถบัสวิ่งข้ามจังหวัดเป็นออปชั่นที่คนเลือกมากที่สุดเพราะว่าถูกที่สุด รถบัสส่วนใหญ่จะมีห้องน้ำในตัว และมีอาหารกลางวันให้รวมในตั๋วของคุณ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถบัส:
ถ้าเป็นไปได้ แนะนำให้คุณเลือกประเภทรถ (ชั้น) ให้สูงที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อความสะดวกในการเดินทางของตัวคุณเอง รถบัสที่จ่ายแพงกว่าหน่อยจะเป็นรถแอร์ สามารถเอนเบาะได้ มีห้องน้ำในตัว และอาจมี Wi-Fi ให้ด้วย.
เช่นเดียวกันกับตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถบัสควรจองแต่เนิ่นๆล่วงหน้า เพื่อให้คุณได้ที่ที่ดีที่สุด
เวลาที่คุณจองตั๋วรถบัส คำนึงไว้เสมอว่ารถบัสอาจดีเลย์ได้ แต่ถึงกระนั้น คุณควรไปถึงที่ท่ารถก่อนเวลารถออกอย่างน้อย 15 นาทีเป็นอย่างต่ำเพื่อความชัวร์

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไปยัง พนมเปญ. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก จังหวัดเสียมราฐ ไปยัง พนมเปญ.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไปยัง รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก จังหวัดเสียมราฐ ไปยัง รถโดยสารไจแอนท์ไอบิสในพนมเปญ แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

 • 92% เลือกเดินทางด้วยรถบัส
 • 8% นิยมใช้บริการรถตู้สาธารณะ.
 • 1% เลือกนั่งเครื่องบิน.