จาก เสียมราฐทรานสปอร์ตจำกัด ถึง เกาะกง โดย Buses

Transport Co LA + Virak Buntham Express
15:00
เสียมราฐทรานสปอร์ตจำกัด
ใช้เวลา 1วัน 1ชั่วโมง 45นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
5
16:45
+1
เกาะกง วิลักษณ์ บุญธรรม

จาก เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม ถึง เกาะกง โดย Buses

Virak Buntham Express
ทันที
17:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
ใช้เวลา 23ชั่วโมง 45นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
4.1
16:45
+1
เกาะกง วิลักษณ์ บุญธรรม
Virak Buntham Express
ทันที
19:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
ใช้เวลา 21ชั่วโมง 45นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
3.7
16:45
+1
เกาะกง วิลักษณ์ บุญธรรม
Virak Buntham Express
ทันที
22:30
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
ใช้เวลา 18ชั่วโมง 15นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
5
16:45
+1
เกาะกง วิลักษณ์ บุญธรรม
Virak Buntham Express
ทันที
23:00
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
ใช้เวลา 17ชั่วโมง 45นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
3.7
16:45
+1
เกาะกง วิลักษณ์ บุญธรรม
Virak Buntham Express
ทันที เร็วที่สุด
23:15
เสียมเรียบ วิรัก บุญธรรม
ใช้เวลา 17ชั่วโมง 30นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
5
16:45
+1
เกาะกง วิลักษณ์ บุญธรรม

จาก ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ ถึง เกาะกง โดย Vans+Buses

Seila Angkor Express + Virak Buntham Express
ทันที
16:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
ใช้เวลา 1วัน 45นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
4.5
16:45
+1
เกาะกง วิลักษณ์ บุญธรรม
Seila Angkor Express + Virak Buntham Express
ทันที
17:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
ใช้เวลา 23ชั่วโมง 45นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
4.5
16:45
+1
เกาะกง วิลักษณ์ บุญธรรม
Seila Angkor Express + Virak Buntham Express
ทันที
18:00
ป้ายรถโดยสารเสียมเรียบ
ใช้เวลา 22ชั่วโมง 45นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
4.5
16:45
+1
เกาะกง วิลักษณ์ บุญธรรม

จาก Siem Reap Travel Mart ถึง เกาะกง โดย Buses

Travel Mart + Virak Buntham Express
ทันที Refundable
16:30
Siem Reap Travel Mart
ใช้เวลา 1วัน 15นาที ในการต่อรถ 1 ครั้ง
5
16:45
+1
เกาะกง วิลักษณ์ บุญธรรม

เส้นทางยอดนิยมใน กัมพูชา