50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานเสียมเรียบ (REP) ไป โฮจิมินห์ (SGN) ด้วย เที่ยวบิน

#BX722 #BX755
00:15
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 2h 35m
Gimhae Airport
12:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
11ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#OZ9756 #VN423
00:15
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 3h 30m
Gimhae Airport
12:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#OZ9756 #KE5687
00:15
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 3h 30m
Gimhae Airport
12:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#BX722 #VN423
00:15
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 3h
Gimhae Airport
12:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
12ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#K67112 #K63921
06:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 7h 10m
Phnom Penh Airport
15:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#LQ670 #VN921
07:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 5h 40m
Phnom Penh Airport
14:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#LQ670 #K63921
08:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 5h 5m
Phnom Penh Airport
15:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
6ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#LQ670 #VN921
08:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 5h 5m
Phnom Penh Airport
15:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
6ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
09:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 20h 35m
Suvarnabhumi Airport
09:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
23ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
09:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 6h 35m
Suvarnabhumi Airport
19:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#TG2589 #TG556
09:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 6h 35m
Suvarnabhumi Airport
19:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#CX5243 #CX799
10:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 2h 5m
Hong Kong Airport
17:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
7ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#KA243 #VN595
10:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 1h 15m
Hong Kong Airport
17:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
6ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#SQ5001 #SQ186
10:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 3h 20m
Singapore Airport
18:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
7ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#K67112 #VN921
11:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 2h 10m
Phnom Penh Airport
15:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
4ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
13:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
13:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#CZ3054 #CZ367
11:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 5h 10m
Guangzhou Baiyun Airport
21:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
10ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
11:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
13:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
11:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
13:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
1ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#TG7087 #TG556
13:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 3h
Suvarnabhumi Airport
19:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
5ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#K6116 #K6816
13:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 2h 10m
Phnom Penh Airport
17:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#K6116 #VN3850
13:45
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 2h 10m
Phnom Penh Airport
17:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#3K602 #TR304
15:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 11h 50m
Singapore Airport
08:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
16ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#SQ5025 #VN656
16:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 1h 30m
Singapore Airport
21:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
5ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#SQ5025 #SQ178
16:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 14h 30m
Singapore Airport
10:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
18ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#SQ5025 #SQ184
16:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 18h 15m
Singapore Airport
14:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
22ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#VN836 #BL797
18:05
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 2h 50m
Noibai Airport
01:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
6ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
18:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
19:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
18:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
19:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
18:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
19:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
18:50
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
20:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
18:50
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
20:25
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#CZ3064 #CZ3069
19:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 9h 45m
Guangzhou Baiyun Airport
11:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
15ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CZ3064 #CZ373
19:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 13h 20m
Guangzhou Baiyun Airport
14:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
18ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#CX5241 #CX767
20:05
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 9h
Hong Kong Airport
10:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
14ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#VN842 #VN205
20:30
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 6h 35m
Noibai Airport
07:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
10ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
20:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
22:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
20:55
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
22:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
21:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
22:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
21:00
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
22:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#K6118 #K6812
21:05
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 8h 55m
Phnom Penh Airport
07:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
10ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#K6118 #VN3852
21:05
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 8h 55m
Phnom Penh Airport
07:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
10ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
21:35
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
22:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#3K604 #TR306
22:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 11h 25m
Singapore Airport
14:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
15ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#3K604 #TR304
22:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 5h 45m
Singapore Airport
08:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
10ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#3K604 #3K555
22:25
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 5h 30m
Singapore Airport
08:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
9ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#MU514 #MU281
23:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 17h 20m
Pu Dong Airport
01:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
1วัน 2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#MU514 #VN523
23:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 10h 30m
Pu Dong Airport
18:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
19ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#MU514 #CZ6077
23:10
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 4h 5m
Pu Dong Airport
12:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
12ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#MU514 #CZ6077
23:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 4h 10m
Pu Dong Airport
12:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
12ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#MU514 #MU281
23:20
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 17h 50m
Pu Dong Airport
01:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
1วัน 1ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#OZ9686 #VN3403
23:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 2h 10m
Incheon Airport
12:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
13ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#OZ9686 #OZ735
23:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 12h 30m
Incheon Airport
22:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
23ชั่วโมง
ทันที 
 
#OZ9686 #KE681
23:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 2h 10m
Incheon Airport
12:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
13ชั่วโมง
ทันที 
 
#OZ9686 #VN409
23:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 3h 20m
Incheon Airport
13:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
13ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#RS546 #VN409
23:40
REP ท่าอากาศยานเสียมเรียบ
Stop 3h 20m
Incheon Airport
13:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินห์
13ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดหมายจาก จังหวัดเสียมราฐ ถึง โฮจิมินห์

PM
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Cambodia Angkor Air, 17 ต.ค. 2019
Small airplane, not so comfortable, very noisy and a little scary. However the trip went smoothly, the pilots where great!
JN
เที่ยวบิน ชั้นประหยัด, Cambodia Angkor Air, 9 ต.ค. 2019
Very easy flight
2.4
129 ความคิดเห็นจากลูกค้า
5
5%
4
16%
3
25%
2
17%
1
37%

เส้นทางยอดนิยมใน กัมพูชา

เดินทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไป โฮจิมินห์อย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไป โฮจิมินห์, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • เที่ยวบิน

ระยะทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไกลจาก โฮจิมินห์ แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก จังหวัดเสียมราฐ ไป โฮจิมินห์ เป็นระยะทาง 344836 ไมล์ส (554841 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 265259 ไมล์ส (426801 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไป โฮจิมินห์ นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไป โฮจิมินห์ ใช้เวลา 2 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไป โฮจิมินห์ เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไป โฮจิมินห์ ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย USD 97.38 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไป โฮจิมินห์ กี่รอบต่อวัน ?

เที่ยวบินจาก จังหวัดเสียมราฐ ไป โฮจิมินห์ ให้บริการ 1 เที่ยวต่อวัน

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง จังหวัดเสียมราฐ และ โฮจิมินห์ โดย เที่ยวบิน การเดินทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไป โฮจิมินห์ มีตัวเลือกเป็น เที่ยวบิน เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

เครื่องบิน

ข้อควรจำก่อนซื้อตั๋วเครื่องบิน:

  • แนะนำว่าควรทำการจองตั๋วล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์เพื่อประหยัดเวลาที่สนามบินอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเพิ่มโอกาสในเลือกที่นั่งมากขึ้น ในกรณีของตั๋วที่ไม่ได้ทำการจองที่นั่งไว้
  • ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย (security checks) อาจใช้เวลา - แนะนำว่าควรไปถึงสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย 1.5 ชั่วโมงโดยประมาณ สายการบินที่เดินทางจาก จังหวัดเสียมราฐ ไปยัง โฮจิมินห์
    Cambodia Angkor Air, Vietnam Airlines (เวียดนาม แิอร์ไลน์).

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย เที่ยวบิน จาก จังหวัดเสียมราฐ ไป โฮจิมินห์ เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 532 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว เที่ยวบิน จาก จังหวัดเสียมราฐ ไป โฮจิมินห์ ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.