50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานหงเฉียว (SHA) ถึง ฮ่องกง (ZUH) โดย เที่ยวบิน

#MU5137 #HX337
07:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 2h 55m
Capital Airport
15:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
8ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#CA1858 #HX313
07:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 10h
Capital Airport
23:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
15ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
08:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
10:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
08:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
10:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
08:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
11:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
08:50
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
11:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
09:20
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
12:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
09:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
12:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
09:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
12:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#MU5107 #HX313
11:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 6h 55m
Capital Airport
23:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
12ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#CA1502 #HX313
12:25
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 5h 15m
Capital Airport
23:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
11ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CA1520 #HX313
12:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 4h 50m
Capital Airport
23:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
10ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#CX5813
13:20
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
16:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#KA813
13:20
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
16:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#MU5201 #HX313
13:30
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 4h 25m
Capital Airport
23:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
10ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#CX5813
13:35
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
16:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#MU5155 #HX313
14:30
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 3h 30m
Capital Airport
23:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
9ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#CZ9161 #HX313
15:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 2h 55m
Capital Airport
23:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
8ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
15:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
17:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#MU5115 #HX313
15:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 2h 55m
Capital Airport
23:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
8ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
15:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
17:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
15:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
17:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
16:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
18:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#KA883
16:35
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
19:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#CZ3526 #CX5789
16:50
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 2h 50m
Guangzhou Baiyun Airport
23:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
6ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#FM9116 #CX5617
17:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 12h 45m
Xiamen Airport
09:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
16ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
19:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
21:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#FM9459 #HX6357
20:20
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 9h 15m
Guiyang Airport
10:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
14ชั่วโมง
ทันที 
 
#CA1856 #HX313
20:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 20h 55m
Capital Airport
23:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
1วัน 2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#CZ9285 #HX313
21:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 21h
Capital Airport
23:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
1วัน 2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#MU5331 #HX313
21:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 21h
Capital Airport
23:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
1วัน 2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#CA1886 #KA997
21:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 3h 5m
Capital Airport
07:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
9ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#CA1886 #HX313
21:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 19h 55m
Capital Airport
23:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
1วัน 1ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#CA1886 #CX5901
21:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 11h 45m
Capital Airport
16:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
18ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#MU5311 #CX5781
22:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 9h 30m
Guangzhou Baiyun Airport
11:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
13ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#MU9909 #MU203
23:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 8h 30m
Xian Xianyang Airport
13:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
14ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#HO1267 #HX497
23:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
Stop 6h 25m
Chongqing Airport
10:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
11ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานผู่ตง (PVG) ถึง ฮ่องกง (ZUH) โดย เที่ยวบิน

#5J679 #5J112
01:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
Stop 9h 50m
Manila Airport
18:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
16ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#9C8921
07:05
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
10:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#KA857
07:10
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
10:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#CX5857
07:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
10:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#CA1216 #CX5943
08:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
Stop 4h 35m
Xian Xianyang Airport
19:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
10ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
08:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
11:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
08:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
11:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#KA831
08:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
11:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#CX5831
08:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
11:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
08:50
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
11:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง
ทันที 
 
08:50
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
11:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง
ทันที 
 
09:15
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
11:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
09:15
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
11:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
09:15
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
11:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
09:15
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
11:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#9C8921
09:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
12:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง
ทันที 
 
09:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
12:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
09:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
12:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#KA5365
09:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
12:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
09:50
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
12:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
09:50
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
12:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
11:05
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
#KA803
11:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
11:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
11:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
12:00
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
12:15
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#KA877
12:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
15:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#MU5007 #CI909
12:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
Stop 20h 35m
Taoyuan Airport
12:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
1วัน 30นาที
ทันที 
 
12:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
12:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
12:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX5865
12:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
15:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง
ทันที 
 
#KA877
12:55
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
16:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
13:15
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
16:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
13:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
16:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง
ทันที 
 
#KA5367
13:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
16:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
13:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
16:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
13:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
16:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
13:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
16:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
13:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
16:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#KA5367
13:45
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
16:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง
ทันที 
 
#KA833
14:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
17:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#CX5833
14:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
17:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#CZ3095 #CI909
14:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
Stop 18h 25m
Taoyuan Airport
12:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
22ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#CX5805
14:45
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
17:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง
ทันที 
 
#CX5893
15:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
18:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#KA893
15:50
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
18:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที