50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เซี่ยงไฮ้ ถึง ซูโจว โดย รถไฟ

04:14
SHH เซี่ยงไฮ้
05:34
SZH ซูโจว
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
04:14
SHH เซี่ยงไฮ้
05:34
SZH ซูโจว
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
04:14
SHH เซี่ยงไฮ้
05:34
SZH ซูโจว
1ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
04:28
SHH เซี่ยงไฮ้
05:38
SZH ซูโจว
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
04:28
SHH เซี่ยงไฮ้
05:38
SZH ซูโจว
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
04:29
SHH เซี่ยงไฮ้
05:39
SZH ซูโจว
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7072
05:48
SHH เซี่ยงไฮ้
06:18
SZH ซูโจว
30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7072
05:48
SHH เซี่ยงไฮ้
06:18
SZH ซูโจว
30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7072
05:48
SHH เซี่ยงไฮ้
06:18
SZH ซูโจว
30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7032
05:53
SHH เซี่ยงไฮ้
06:28
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7032
05:53
SHH เซี่ยงไฮ้
06:28
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1970
06:10
SHH เซี่ยงไฮ้
06:35
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1970
06:10
SHH เซี่ยงไฮ้
06:35
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D3072
06:14
SHH เซี่ยงไฮ้
06:49
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D3072
06:14
SHH เซี่ยงไฮ้
06:49
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1802
06:15
SHH เซี่ยงไฮ้
06:40
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1802
06:15
SHH เซี่ยงไฮ้
06:40
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7076
06:20
SHH เซี่ยงไฮ้
06:55
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7076
06:20
SHH เซี่ยงไฮ้
06:55
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7076
06:20
SHH เซี่ยงไฮ้
06:55
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:26
SHH เซี่ยงไฮ้
06:51
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
06:26
SHH เซี่ยงไฮ้
06:51
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D3002
06:38
SHH เซี่ยงไฮ้
07:13
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D3002
06:38
SHH เซี่ยงไฮ้
07:13
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7002
06:48
SHH เซี่ยงไฮ้
07:23
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7002
06:48
SHH เซี่ยงไฮ้
07:23
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D2206
06:58
SHH เซี่ยงไฮ้
07:33
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D2206
06:58
SHH เซี่ยงไฮ้
07:33
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:00
SHH เซี่ยงไฮ้
07:25
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:00
SHH เซี่ยงไฮ้
07:25
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:00
SHH เซี่ยงไฮ้
07:25
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:05
SHH เซี่ยงไฮ้
07:35
SZH ซูโจว
30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7034
07:10
SHH เซี่ยงไฮ้
07:45
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7034
07:10
SHH เซี่ยงไฮ้
07:45
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7034
07:10
SHH เซี่ยงไฮ้
07:45
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:12
SHH เซี่ยงไฮ้
07:37
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:12
SHH เซี่ยงไฮ้
07:37
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:12
SHH เซี่ยงไฮ้
07:37
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1974
07:17
SHH เซี่ยงไฮ้
07:42
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1974
07:17
SHH เซี่ยงไฮ้
07:42
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1974
07:17
SHH เซี่ยงไฮ้
07:42
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D3056
07:19
SHH เซี่ยงไฮ้
07:54
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D3056
07:19
SHH เซี่ยงไฮ้
07:54
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:22
SHH เซี่ยงไฮ้
07:47
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:22
SHH เซี่ยงไฮ้
07:47
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:22
SHH เซี่ยงไฮ้
07:47
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7102
07:25
SHH เซี่ยงไฮ้
08:05
SZH ซูโจว
40นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7102
07:25
SHH เซี่ยงไฮ้
08:05
SZH ซูโจว
40นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7102
07:25
SHH เซี่ยงไฮ้
08:05
SZH ซูโจว
40นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7102
07:25
SHH เซี่ยงไฮ้
08:00
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7102
07:25
SHH เซี่ยงไฮ้
08:00
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7102
07:25
SHH เซี่ยงไฮ้
08:00
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:28
SHH เซี่ยงไฮ้
07:58
SZH ซูโจว
30นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:28
SHH เซี่ยงไฮ้
07:58
SZH ซูโจว
30นาที
ทันที  คืนเงิน 
07:28
SHH เซี่ยงไฮ้
07:58
SZH ซูโจว
30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D3064
07:31
SHH เซี่ยงไฮ้
08:06
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D3064
07:31
SHH เซี่ยงไฮ้
08:06
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D2212
07:34
SHH เซี่ยงไฮ้
08:09
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D2212
07:34
SHH เซี่ยงไฮ้
08:09
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1232
07:34
SHH เซี่ยงไฮ้
08:04
SZH ซูโจว
30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1232
07:34
SHH เซี่ยงไฮ้
08:04
SZH ซูโจว
30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1232
07:34
SHH เซี่ยงไฮ้
08:04
SZH ซูโจว
30นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7080
07:44
SHH เซี่ยงไฮ้
08:19
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7080
07:44
SHH เซี่ยงไฮ้
08:19
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7080
07:44
SHH เซี่ยงไฮ้
08:19
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7004
08:00
SHH เซี่ยงไฮ้
08:25
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7004
08:00
SHH เซี่ยงไฮ้
08:25
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7268
08:05
SHH เซี่ยงไฮ้
08:40
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7268
08:05
SHH เซี่ยงไฮ้
08:40
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:05
SHH เซี่ยงไฮ้
08:30
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:05
SHH เซี่ยงไฮ้
08:30
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7036
08:10
SHH เซี่ยงไฮ้
08:45
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1952
08:10
SHH เซี่ยงไฮ้
08:35
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1952
08:10
SHH เซี่ยงไฮ้
08:35
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7036
08:10
SHH เซี่ยงไฮ้
08:45
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7036
08:10
SHH เซี่ยงไฮ้
08:45
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7232
08:15
SHH เซี่ยงไฮ้
08:50
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7232
08:15
SHH เซี่ยงไฮ้
08:50
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7232
08:15
SHH เซี่ยงไฮ้
08:50
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:24
SHH เซี่ยงไฮ้
08:49
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:24
SHH เซี่ยงไฮ้
08:49
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:24
SHH เซี่ยงไฮ้
08:49
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7206
08:25
SHH เซี่ยงไฮ้
09:10
SZH ซูโจว
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7206
08:25
SHH เซี่ยงไฮ้
09:10
SZH ซูโจว
45นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:30
SHH เซี่ยงไฮ้
08:55
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:30
SHH เซี่ยงไฮ้
08:55
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7084
08:37
SHH เซี่ยงไฮ้
09:12
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7084
08:37
SHH เซี่ยงไฮ้
09:12
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:42
SHH เซี่ยงไฮ้
09:07
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
08:42
SHH เซี่ยงไฮ้
09:07
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D2216
08:42
SHH เซี่ยงไฮ้
09:17
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#D2216
08:42
SHH เซี่ยงไฮ้
09:17
SZH ซูโจว
35นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1866
08:47
SHH เซี่ยงไฮ้
09:12
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G1866
08:47
SHH เซี่ยงไฮ้
09:12
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7104
08:48
SHH เซี่ยงไฮ้
09:28
SZH ซูโจว
40นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7104
08:48
SHH เซี่ยงไฮ้
09:13
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7104
08:48
SHH เซี่ยงไฮ้
09:13
SZH ซูโจว
25นาที
ทันที  คืนเงิน 
#G7104
08:48
SHH เซี่ยงไฮ้
09:28
SZH ซูโจว
40นาที
ทันที  คืนเงิน