50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เซี่ยงไฮ้หงเฉียว ถึง หนิงโป โดย รถไฟ

05:02
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
09:27
หนิงโป
4ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
05:02
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
09:27
หนิงโป
4ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
05:02
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
09:27
หนิงโป
4ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
#G7541
06:00
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
07:55
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#G7541
06:00
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
07:55
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#G7541
06:00
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
07:55
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
06:21
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
11:16
หนิงโป
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
06:21
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
11:16
หนิงโป
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
06:21
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
11:16
หนิงโป
4ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#D3145
06:40
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
09:00
หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
#D3145
06:40
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
09:00
หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
#G7501
06:50
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
08:55
หนิงโป
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
#G7501
06:50
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
08:55
หนิงโป
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
#G7501
06:50
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
08:55
หนิงโป
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
#D2287
07:02
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
09:32
หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
#D2287
07:02
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
09:32
หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
07:02
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
09:17
หนิงโป
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
07:02
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
09:17
หนิงโป
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
#G7543
07:07
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
09:12
หนิงโป
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
#G7543
07:07
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
09:12
หนิงโป
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
#G7543
07:07
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
09:12
หนิงโป
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
#D3131
07:37
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
09:47
หนิงโป
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
#D3131
07:37
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
09:47
หนิงโป
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
#G7503
08:04
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
09:54
หนิงโป
1ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
#G7503
08:04
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
09:54
หนิงโป
1ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
#G7503
08:04
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
09:54
หนิงโป
1ชั่วโมง 50นาที
คืนเงิน 
#G7549
08:10
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
10:25
หนิงโป
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
#G7549
08:10
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
10:25
หนิงโป
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
#G7549
08:10
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
10:25
หนิงโป
2ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
#D3201
08:20
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
10:45
หนิงโป
2ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
#D3201
08:20
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
10:45
หนิงโป
2ชั่วโมง 25นาที
คืนเงิน 
#D3201
08:20
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
10:30
หนิงโป
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
#D3201
08:20
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
10:30
หนิงโป
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
#D3125
08:49
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
11:19
หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
#D3125
08:49
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
11:19
หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
#G7505
09:00
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
11:00
หนิงโป
2ชั่วโมง
คืนเงิน 
#G7505
09:00
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
11:00
หนิงโป
2ชั่วโมง
คืนเงิน 
#G7505
09:00
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
11:00
หนิงโป
2ชั่วโมง
คืนเงิน 
#D2285
09:05
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
11:25
หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
#D2285
09:05
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
11:25
หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
#G7581
09:16
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
11:36
หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
#G7581
09:16
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
11:36
หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
#G7581
09:16
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
11:36
หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
#D3205
09:35
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
11:55
หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
#D3205
09:35
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
11:55
หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
#D3107
09:40
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:25
หนิงโป
2ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
#D3107
09:40
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:25
หนิงโป
2ชั่วโมง 45นาที
คืนเงิน 
#G7587
09:58
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:03
หนิงโป
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
#G7587
09:58
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:03
หนิงโป
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
#G7587
09:58
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:03
หนิงโป
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
#G7507
10:14
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:09
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#G7507
10:14
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:09
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#G7507
10:14
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:09
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#D2281
10:28
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:33
หนิงโป
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
#D2281
10:28
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:33
หนิงโป
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
#G7589
10:33
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:38
หนิงโป
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
#G7589
10:33
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:38
หนิงโป
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
#G7589
10:33
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:38
หนิงโป
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
#D3135
10:41
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:21
หนิงโป
2ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
#D3135
10:41
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:21
หนิงโป
2ชั่วโมง 40นาที
คืนเงิน 
#G7509
10:58
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:53
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#G7509
10:58
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:53
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#G7509
10:58
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
12:53
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#G7599
11:10
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:05
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#G7599
11:10
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:05
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#G7599
11:10
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:05
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#D2283
11:24
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:34
หนิงโป
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
#D2283
11:24
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:34
หนิงโป
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
#G7537
11:29
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:39
หนิงโป
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
#G7537
11:29
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:39
หนิงโป
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
#G7537
11:29
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
13:39
หนิงโป
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
#D3207
11:48
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
14:18
หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
#D3207
11:48
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
14:18
หนิงโป
2ชั่วโมง 30นาที
คืนเงิน 
#G7511
12:08
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
14:08
หนิงโป
2ชั่วโมง
คืนเงิน 
#G7511
12:08
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
14:08
หนิงโป
2ชั่วโมง
คืนเงิน 
#G7511
12:08
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
14:08
หนิงโป
2ชั่วโมง
คืนเงิน 
#D3291
12:15
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
14:35
หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
#D3291
12:15
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
14:35
หนิงโป
2ชั่วโมง 20นาที
คืนเงิน 
#G7595
13:05
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
15:10
หนิงโป
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
#G7595
13:05
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
15:10
หนิงโป
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
#G7595
13:05
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
15:10
หนิงโป
2ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
#D3141
13:19
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
15:29
หนิงโป
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
#D3141
13:19
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
15:29
หนิงโป
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
#G7539
13:53
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
15:48
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#G7539
13:53
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
15:48
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#G7539
13:53
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
15:48
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#G7515
14:00
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
15:55
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#G7515
14:00
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
15:55
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#G7515
14:00
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
15:55
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#G7575
14:19
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
16:29
หนิงโป
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
#G7575
14:19
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
16:29
หนิงโป
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
#G7575
14:19
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
16:29
หนิงโป
2ชั่วโมง 10นาที
คืนเงิน 
#G7583
14:40
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
16:40
หนิงโป
2ชั่วโมง
คืนเงิน 
#G7583
14:40
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
16:40
หนิงโป
2ชั่วโมง
คืนเงิน 
14:45
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
17:20
หนิงโป
2ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
14:45
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
17:20
หนิงโป
2ชั่วโมง 35นาที
คืนเงิน 
#G7517
14:56
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
16:51
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#G7517
14:56
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
16:51
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#G7517
14:56
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
16:51
หนิงโป
1ชั่วโมง 55นาที
คืนเงิน 
#D3101
15:08
เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
17:43