50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก เซี่ยงไฮ้หงเฉียว ถึง ฮ่องกง โดย รถไฟ

14:10
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
22:30
XJA Hong Kong West Kowloon
8ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 
14:10
AOH เซี่ยงไฮ้หงเฉียว
22:30
XJA Hong Kong West Kowloon
8ชั่วโมง 20นาที
ทันที  คืนเงิน 

จาก ท่าอากาศยานหงเฉียว (SHA) ถึง ฮ่องกง โดย เที่ยวบิน

#HX1721
08:05
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
11:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
08:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
11:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#HX1517
08:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
11:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
08:30
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
10:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#HX1017
09:20
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
12:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#HX1519
09:20
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
12:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
09:50
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
12:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
09:50
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
11:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CX5813
13:25
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
16:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA813
13:25
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
16:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
13:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
16:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#HX1845
15:00
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
17:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#HX1813
15:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
18:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
15:25
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
18:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
15:45
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
18:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
16:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
18:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
16:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
18:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#CX5883
16:50
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
19:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
#KA883
16:50
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
19:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
16:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
19:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
16:55
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
19:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
18:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
20:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
18:10
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
20:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
19:15
SHA ท่าอากาศยานหงเฉียว, เซี่ยงไฮ้
21:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 

จาก ท่าอากาศยานผู่ตง (PVG) ถึง ฮ่องกง โดย เที่ยวบิน

#KA857
07:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
10:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
07:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
09:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
07:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
09:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
07:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
10:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#KA871
08:15
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
10:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#CX5871
08:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
11:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#HX1501
08:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
11:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#CX5831
08:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
11:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#KA831
08:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
11:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
09:10
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
11:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
09:10
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
12:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
09:15
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
11:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#9C8921
09:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
12:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง
ทันที 
 
09:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
11:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
09:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
11:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
09:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
12:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
09:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
12:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
09:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
12:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#HX1701
09:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
12:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
09:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
12:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#HX1511
09:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
12:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#HX1811
09:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
12:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#KA5365
09:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
12:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
10:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
12:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#HX1507
11:05
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
13:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
11:05
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14:25
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
 
11:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
13:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#KA803
11:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#CX5803
11:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#HX1503
12:00
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
12:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
15:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
12:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
15:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
12:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
12:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
14:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#KA5367
12:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
15:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
12:45
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
15:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
12:45
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
15:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX5865
12:50
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
15:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#KA865
13:00
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
15:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#HX1509
13:10
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
16:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
13:15
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
15:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
13:15
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
15:40
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#CX5877
13:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
16:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
13:25
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
15:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#KA877
13:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
16:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#9C8715
13:50
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
16:50
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง
ทันที 
 
#CX5805
14:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
17:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#CX5833
14:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
17:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#KA805
14:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
17:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#KA833
14:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
17:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#CX5893
15:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
18:00
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#9C8959
15:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
18:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
3ชั่วโมง
ทันที 
 
#KA893
15:50
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
18:30
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#HX1505
16:15
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
19:05
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
16:20
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
18:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
16:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
18:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#KA875
16:35
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
19:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
16:50
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
19:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
16:50
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
19:15
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
16:55
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
19:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
16:55
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
19:45
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
16:55
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
19:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
17:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
20:10
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#KA5369
17:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
20:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
18:30
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
20:55
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
#KA891
18:40
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
21:20
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#HX1723
18:45
PVG ท่าอากาศยานผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
21:35
HKG ท่าอากาศยานฮ่องกง
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที