50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Kuala Lumpur Airport ถึง รัฐยะโฮร์ โดย เที่ยวบิน+รถไฟ ตั๋วร่วม

#AK6046
07:15
KUL Kuala Lumpur Airport
08:10
JHB Johor Airport, Johor Bahru
55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 28 นาที)
#42
KTM
14:38
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
16:14
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 36นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 59นาที
#OD9113
07:30
KUL Kuala Lumpur Airport
08:30
JHB Johor Airport, Johor Bahru
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที 15กิโลกรัม
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 8 นาที)
#42
KTM
14:38
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
16:14
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 36นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 44นาที
#AK6051
09:50
KUL Kuala Lumpur Airport
10:45
JHB Johor Airport, Johor Bahru
55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 53 นาที)
#42
KTM
14:38
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
16:14
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 36นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
6ชั่วโมง 24นาที
11:30
KUL Kuala Lumpur Airport
12:30
JHB Johor Airport, Johor Bahru
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 16 นาที, 8.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 36 นาที)
#42
KTM
15:06
Kulai, รัฐยะโฮร์
16:14
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 8นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
4ชั่วโมง 44นาที
#AK6042
12:35
KUL Kuala Lumpur Airport
13:30
JHB Johor Airport, Johor Bahru
55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 7 ชั่วโมง 9 นาที)
#26
KTM
20:39
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
22:34
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง 59นาที
#AK6034
14:25
KUL Kuala Lumpur Airport
15:25
JHB Johor Airport, Johor Bahru
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 14 นาที)
#26
KTM
20:39
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
22:34
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 9นาที
#AK9034
14:35
KUL Kuala Lumpur Airport
15:35
JHB Johor Airport, Johor Bahru
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 4 นาที)
#26
KTM
20:39
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
22:34
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
7ชั่วโมง 59นาที
14:35
KUL Kuala Lumpur Airport
15:30
JHB Johor Airport, Johor Bahru
55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 9 นาที)
#26
KTM
20:39
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
22:34
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
7ชั่วโมง 59นาที
#OD2403
15:20
KUL Kuala Lumpur Airport
16:20
JHB Johor Airport, Johor Bahru
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที 15กิโลกรัม
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง 19 นาที)
#26
KTM
20:39
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
22:34
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
7ชั่วโมง 14นาที
#AK6036
16:45
KUL Kuala Lumpur Airport
17:45
JHB Johor Airport, Johor Bahru
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 54 นาที)
#26
KTM
20:39
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
22:34
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
5ชั่วโมง 49นาที
#AK6040
16:50
KUL Kuala Lumpur Airport
17:50
JHB Johor Airport, Johor Bahru
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 49 นาที)
#26
KTM
20:39
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
22:34
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
5ชั่วโมง 44นาที
17:45
KUL Kuala Lumpur Airport
18:35
JHB Johor Airport, Johor Bahru
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 16 นาที, 8.2 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 36 นาที)
#26
KTM
21:11
Kulai, รัฐยะโฮร์
22:34
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 23นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
4ชั่วโมง 49นาที
#AK6032
18:45
KUL Kuala Lumpur Airport
19:45
JHB Johor Airport, Johor Bahru
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 18 นาที)
#44
KTM
23:03
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
00:39
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 36นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
5ชั่วโมง 54นาที
#AK6044
18:50
KUL Kuala Lumpur Airport
19:45
JHB Johor Airport, Johor Bahru
55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 18 นาที)
#44
KTM
23:03
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
00:39
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 36นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
5ชั่วโมง 49นาที
19:05
KUL Kuala Lumpur Airport
19:55
JHB Johor Airport, Johor Bahru
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 8 นาที)
#44
KTM
23:03
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
00:39
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 36นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
5ชั่วโมง 34นาที
#OD680
20:45
KUL Kuala Lumpur Airport
21:45
JHB Johor Airport, Johor Bahru
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที 15กิโลกรัม
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 23 นาที)
#40
KTM
09:08
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
11:06
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 58นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
14ชั่วโมง 21นาที
#AK9030
20:50
KUL Kuala Lumpur Airport
21:45
JHB Johor Airport, Johor Bahru
55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 11 ชั่วโมง 23 นาที)
#40
KTM
09:08
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
11:06
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 58นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
14ชั่วโมง 16นาที
#AK6048
21:35
KUL Kuala Lumpur Airport
22:30
JHB Johor Airport, Johor Bahru
55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 38 นาที)
#40
KTM
09:08
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
11:06
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 58นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
13ชั่วโมง 31นาที
#AK9721
21:35
KUL Kuala Lumpur Airport
22:35
JHB Johor Airport, Johor Bahru
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 33 นาที)
#40
KTM
09:08
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
11:06
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 58นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
13ชั่วโมง 31นาที
21:45
KUL Kuala Lumpur Airport
22:35
JHB Johor Airport, Johor Bahru
50นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 10 ชั่วโมง 33 นาที)
#40
KTM
09:08
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
11:06
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 58นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
13ชั่วโมง 21นาที
#AK9936
22:20
KUL Kuala Lumpur Airport
23:20
JHB Johor Airport, Johor Bahru
1ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 48 นาที)
#40
KTM
09:08
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
11:06
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 58นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
12ชั่วโมง 46นาที
#AK6038
22:40
KUL Kuala Lumpur Airport
23:35
JHB Johor Airport, Johor Bahru
55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 26 นาที, 12.9 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 33 นาที)
#40
KTM
09:08
Kempas Baru, รัฐยะโฮร์
11:06
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 58นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
12ชั่วโมง 26นาที

จาก Terminal 1 Seremban ถึง รัฐยะโฮร์ โดย รถบัส+รถไฟ ตั๋วร่วม

13:30
Terminal 1 Seremban, รัฐเนกรีเซมบีลัน
17:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 9 นาที, 4.6 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที)
#26
KTM
20:15
Johor Bahru
22:34
Kluang, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 19นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง 4นาที
15:30
Terminal 1 Seremban, รัฐเนกรีเซมบีลัน
19:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 9 นาที, 4.6 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง 10 นาที)
#44
KTM
22:40
Johor Bahru
00:39
Kluang, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 59นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง 9นาที

จาก Seremban Terminal 1 ถึง รัฐยะโฮร์ โดย รถบัส+รถไฟ ตั๋วร่วม

13:30
Seremban Terminal 1, รัฐเนกรีเซมบีลัน
17:15
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
3ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี ใช้บริการแท็กซี่ (มีค่าใช้จ่าย) - 9 นาที, 4.6 กิโลเมตร (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง)
#26
KTM
20:15
Johor Bahru
22:34
Kluang, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 19นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง 4นาที

จาก Terminal 1 Seremban ถึง รัฐยะโฮร์ โดย รถบัส+รถบัส ตั๋วร่วม

08:30
Terminal 1 Seremban, รัฐเนกรีเซมบีลัน
12:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง
15:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
17:25
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 55นาที
09:00
Terminal 1 Seremban, รัฐเนกรีเซมบีลัน
10:30
Pagoh Bus Station, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 30นาที
 รับรหัสการจองทันที
เปลี่ยนสถานี เดิน - 11 นาที, 800 m (เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง)
13:30
Muar, รัฐยะโฮร์
15:30
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
6ชั่วโมง 30นาที
09:30
Terminal 1 Seremban, รัฐเนกรีเซมบีลัน
13:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง
16:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
18:25
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 55นาที
10:30
Terminal 1 Seremban, รัฐเนกรีเซมบีลัน
14:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง
17:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
19:25
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 55นาที
10:30
Terminal 1 Seremban, รัฐเนกรีเซมบีลัน
14:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง
17:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
19:25
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 55นาที
12:30
Terminal 1 Seremban, รัฐเนกรีเซมบีลัน
16:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง
19:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
21:25
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 55นาที
12:30
Terminal 1 Seremban, รัฐเนกรีเซมบีลัน
16:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง
19:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
21:25
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 55นาที
14:30
Terminal 1 Seremban, รัฐเนกรีเซมบีลัน
18:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง
21:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
23:25
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 55นาที
17:30
Terminal 1 Seremban, รัฐเนกรีเซมบีลัน
21:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 30 นาที
07:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
08:55
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
15ชั่วโมง 25นาที
17:30
Terminal 1 Seremban, รัฐเนกรีเซมบีลัน
21:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 9 ชั่วโมง 30 นาที
07:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
08:55
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
15ชั่วโมง 25นาที
18:30
Terminal 1 Seremban, รัฐเนกรีเซมบีลัน
22:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 8 ชั่วโมง 30 นาที
07:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
08:55
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
14ชั่วโมง 25นาที
20:30
Terminal 1 Seremban, รัฐเนกรีเซมบีลัน
00:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 6 ชั่วโมง 30 นาที
07:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
08:55
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
12ชั่วโมง 25นาที
21:30
Terminal 1 Seremban, รัฐเนกรีเซมบีลัน
01:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 5 ชั่วโมง 30 นาที
07:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
08:55
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
11ชั่วโมง 25นาที
23:00
Terminal 1 Seremban, รัฐเนกรีเซมบีลัน
03:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
4ชั่วโมง
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 4 ชั่วโมง
07:00
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
08:55
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
9ชั่วโมง 55นาที

จาก Seremban Terminal 1 ถึง รัฐยะโฮร์ โดย รถบัส+รถบัส ตั๋วร่วม

10:00
Seremban Terminal 1, รัฐเนกรีเซมบีลัน
13:45
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
3ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที
16:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
18:25
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 25นาที
10:00
Seremban Terminal 1, รัฐเนกรีเซมบีลัน
13:45
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
3ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที
16:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
18:25
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 25นาที
11:45
Seremban Terminal 1, รัฐเนกรีเซมบีลัน
15:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
3ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 3 ชั่วโมง
18:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
20:25
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 40นาที
13:00
Seremban Terminal 1, รัฐเนกรีเซมบีลัน
16:45
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
3ชั่วโมง 45นาที
 รับรหัสการจองทันที
เที่ยวถัดไป 2 ชั่วโมง 45 นาที
19:30
Larkin Bus Terminal, Johor Bahru
21:25
Kluang Bus Station, รัฐยะโฮร์
1ชั่วโมง 55นาที
 รับรหัสการจองทันที
เวลารวม
8ชั่วโมง 25นาที

ความเห็นจากผู้เดินทาง นอกเหนือจากยอด 104 ผู้โดยสารเดินทางกับเราในเส้นทางนี้

ที่ 12Go ผู้ประกอบการของเราให้บริการ สามอย่าง ดังนี้:

ราคาถูก , เร็ว , ดี - แต่ส่วนมากคุณสามารถเลือกได้เพียงแค่ 2 อย่างเท่านั้น!
ราคาถูก และ เร็ว มักจะไม่ ดี (เช่น รถประจำทางไปยังถนนข้าวสาร, รถประจำทางท้องถิ่น หรือรถไฟชั้น 3)
ราคาถูก และ ดี มักจะไม่ เร็ว (เช่น รถไฟวีไอพีในประเทศไทย)
เร็ว และ ดี มักจะไม่ ราคาถูก (เช่น บริการรถลีมูซีนส่วนตัว หรือรถโดยสาร VIP24 และรถด่วน)

ให้คุณเลือก! โปรดจำไว้ว่าแม้ว่าเราจะตรวจสอบบริการอย่างใกล้ชิด, แต่เราก็ยังคงเป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายของผู้ให้บริการเท่านั้น - ซึ่งหมายความว่าเรามุ่งเน้นที่บริการจองตั๋วและความพร้อมใช้งานของเส้นทางมากกว่า การบริการที่คุณได้รับในวันนี้ ^ _ ^

14 มี.ค. 2019
bus Express, SS International Express
★★★★★
Good service from start to finish.
23 ก.พ. 2019
bus VIP, Qistna Express
★★★☆☆
The bus was delayed but the attendant staff were not able to tell me how long it will be delayed. All they said were you just have to wait after 2 hrs, we will refund the money. We didn’t have 2 hrs to wait so they suggested that I bought new tickets for different bus lines for the next departure time and we did. But before the new bus comes, the delayed bus arrived so we hopped on that bus and we wasted 2 new tickets that we just bought. We wish that the staff can be informed better for communication with passengers.
22 ม.ค. 2019
bus Express, SS International Express
★★★★☆
Vous faites payer 7 riggint en plus du prix normal
19 ม.ค. 2019
bus VIP, Seasons Express
★★★☆☆
Bus was delayed
2 ก.ย. 2018
bus VIP 24, Sri Maju Group
★★★★★
Good & smooth journey but if have an extra stop in between will be great.
10 ก.ค. 2018
bus VIP, Transnasional
★★★★☆
The bus left 20 minutes after scheduled departure and arrived 20 minutes late. The ride was nice and quiet.
20 มิ.ย. 2018
bus VIP 24, Sri Maju Group
★★☆☆☆
Driver took too long of a break at the Bus stop and asked us to transfer to a different bus so he doesn't have to stop in Johorm Bahru anymore.
1 เม.ย. 2018
bus VIP, Seasons Express
★★★★☆
Nice and spacious bus

เส้นทางยอดนิยมใน มาเลเซีย