50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีกลังเซ็นทรัล ถึง รัฐตรังกานู โดย รถบัส

09:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
17:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
8ชั่วโมง
ทันที 
09:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
17:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
8ชั่วโมง
ทันที 
09:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
17:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
8ชั่วโมง
ทันที 
21:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
05:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
8ชั่วโมง
ทันที 
21:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
05:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
8ชั่วโมง
ทันที 
21:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
05:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
8ชั่วโมง
ทันที 
21:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
05:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
8ชั่วโมง
ทันที 
22:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
06:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
8ชั่วโมง
ทันที 

จาก TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง รัฐตรังกานู โดย รถบัส

09:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
16:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
17:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
18:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
19:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
20:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
00:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
05:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
05:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
06:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:59
TBS กัวลาลัมเปอร์
07:29
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง รัฐตรังกานู โดย รถบัส

10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
19:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
01:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
03:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
03:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
03:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
04:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
04:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
04:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
05:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
05:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:15
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
23:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก สถานี 1 เซเรมบัน ถึง รัฐตรังกานู โดย รถบัส

10:30
สถานี 1 เซเรมบัน, รัฐเนกรีเซมบีลัน
19:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
9ชั่วโมง
ทันที 
21:30
สถานี 1 เซเรมบัน, รัฐเนกรีเซมบีลัน
06:30
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
9ชั่วโมง
ทันที 

จาก Kualah Pilah Bus Station ถึง รัฐตรังกานู โดย รถบัส

11:30
Kualah Pilah Bus Station, รัฐเนกรีเซมบีลัน
16:15
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
22:15
Kualah Pilah Bus Station, รัฐเนกรีเซมบีลัน
03:00
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 

จาก ปูตราจายาเซ็นทรัล ถึง รัฐตรังกานู โดย รถบัส

09:45
ปูตราจายาเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
17:45
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
8ชั่วโมง
ทันที 
09:45
ปูตราจายาเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
17:45
เฮนเตียนบาส เอ็มพีเคที, รัฐตรังกานู
8ชั่วโมง
ทันที