50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

07:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
12:35
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
07:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
13:15
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
13:00
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง
ทันที 
08:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
12:55
บุนเลย์, สิงคโปร์
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:30
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:00
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง
ทันที 
10:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:35
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:10
วู้ดแลนดส์เช็กพอยท์, สิงคโปร์
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
11:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
16:30
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง
ทันที 
11:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
16:25
บุนเลย์, สิงคโปร์
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
11:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:15
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:15
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:10
วู้ดแลนดส์เช็กพอยท์, สิงคโปร์
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
13:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:25
บุนเลย์, สิงคโปร์
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
13:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:35
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
13:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:35
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
13:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:30
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง
ทันที 
13:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
19:15
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:30
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:00
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง
ทันที 
15:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:05
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
15:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
19:40
วู้ดแลนดส์เช็กพอยท์, สิงคโปร์
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
15:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:30
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง
ทันที 
15:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:25
บุนเลย์, สิงคโปร์
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
17:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
22:00
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง
ทันที 
17:15
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
22:45
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
22:30
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง
ทันที 
17:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
22:25
บุนเลย์, สิงคโปร์
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
18:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
00:00
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
23:35
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
19:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
00:30
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง
ทันที 
19:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
00:25
บุนเลย์, สิงคโปร์
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
20:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
01:30
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
06:00
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
8ชั่วโมง 30นาที
อี-ทิกเก็ต 
22:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
03:30
The Plaza Eltabina, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
22:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
03:00
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง
ทันที 
22:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
03:05
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
22:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
02:55
บุนเลย์, สิงคโปร์
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
22:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
02:40
วู้ดแลนดส์เช็กพอยท์, สิงคโปร์
4ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
23:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
04:30
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง
ทันที 
23:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
04:25
บุนเลย์, สิงคโปร์
4ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
23:59
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
04:59
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง
ทันที 

จาก TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

10:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
15:00
ตึกไอเอ็มเอ็ม, สิงคโปร์
5ชั่วโมง
ทันที 
10:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
14:00
ตึกไอเอ็มเอ็ม, สิงคโปร์
4ชั่วโมง
ทันที 
16:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
21:00
ตึกไอเอ็มเอ็ม, สิงคโปร์
5ชั่วโมง
ทันที 
16:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
20:00
ตึกไอเอ็มเอ็ม, สิงคโปร์
4ชั่วโมง
ทันที 
16:15
TBS กัวลาลัมเปอร์
20:15
ตึกไอเอ็มเอ็ม, สิงคโปร์
4ชั่วโมง
ทันที 
23:55
TBS กัวลาลัมเปอร์
03:55
ตึกไอเอ็มเอ็ม, สิงคโปร์
4ชั่วโมง
ทันที 

จาก เบอร์จายาไทม์สแควร์ ถึง สิงคโปร์ โดย รถบัส

07:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
12:15
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
07:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
12:15
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
07:30
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
12:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
07:30
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
12:35
บุนเลย์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
07:45
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
13:00
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
08:30
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
13:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
08:31
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
13:46
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
09:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
14:05
บุนเลย์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
09:30
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
14:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
10:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
15:15
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
10:01
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
15:16
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
11:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
16:15
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
11:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
16:05
บุนเลย์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
11:30
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
16:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
12:30
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
17:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
13:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
18:15
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
13:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
18:05
บุนเลย์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
13:30
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
18:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
14:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
19:15
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
14:30
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
19:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
14:31
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
19:46
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
14:32
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
19:47
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
14:33
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
19:48
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
15:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
20:15
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
15:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
20:15
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
15:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
20:05
บุนเลย์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
15:30
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
20:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
15:31
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
20:46
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
15:32
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
20:47
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
15:33
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
20:48
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
16:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
21:15
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
16:30
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
21:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
16:31
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
21:46
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
16:32
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
21:47
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
16:33
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
21:48
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
17:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
22:05
บุนเลย์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
17:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
22:15
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
17:30
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
22:45
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
18:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
23:15
โกลเดนไมล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
18:00
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์
23:15
โกลเดนไมล์คอมเพล็กซ์, สิงคโปร์
5ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
18:30
เบอร์จายาไทม์สแควร์, กัวลาลัมเปอร์