50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีกลังเซ็นทรัล ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

08:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
11:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
08:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
11:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
08:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
11:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
10:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
13:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
10:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
13:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
10:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
13:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
10:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
13:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
12:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
15:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
12:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
15:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
12:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
15:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
14:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
17:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
14:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
17:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
14:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
17:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
14:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
17:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
14:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
17:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
14:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
17:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
14:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
17:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
16:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
19:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
16:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
19:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
16:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
19:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
18:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
21:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
18:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
21:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
18:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
21:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
18:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
21:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
18:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
21:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
20:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
23:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
20:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
23:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
20:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
23:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
21:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
00:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 

จาก สถานีชาห์อาลัม ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

09:00
สถานีชาห์อาลัม, รัฐสลังงอร์
11:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
สถานีชาห์อาลัม, รัฐสลังงอร์
15:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
สถานีชาห์อาลัม, รัฐสลังงอร์
15:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
สถานีชาห์อาลัม, รัฐสลังงอร์
19:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:30
สถานีชาห์อาลัม, รัฐสลังงอร์
23:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:30
สถานีชาห์อาลัม, รัฐสลังงอร์
23:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

07:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
10:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
10:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
07:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
10:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
11:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
11:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
08:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
11:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
12:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
12:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
12:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
12:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
13:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
13:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
13:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
11:30
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
14:00
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
15:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
15:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
15:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
16:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
16:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
16:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
14:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
16:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
17:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
17:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
17:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
18:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
18:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
18:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
18:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
19:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
19:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
17:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
19:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
20:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
20:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
18:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
20:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
22:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
22:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
22:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
23:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
23:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:00
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล, กัวลาลัมเปอร์
23:30
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2 ถึง รัฐมะละกา โดย รถบัส

07:45
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
10:45
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
07:45
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
10:45
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
07:45
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
10:45
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
08:45
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
11:45
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
08:45
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
11:45
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
08:45
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
11:45
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
09:45
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
12:45
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
09:45
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
12:45
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
09:45
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
12:45
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
09:45
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
12:45
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
10:45
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
13:45
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
10:45
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
13:45
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที 
10:45
ท่าอากาศยานนานาชาติเคแอล 2, กัวลาลัมเปอร์
13:45
ท่ารถเมลากา เซนทรัล, รัฐมะละกา
3ชั่วโมง
ทันที