50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง ลังกาวี โดย รถบัส+แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ ตั๋วร่วม

TBS Kuala Lumpur - Butterworth - George Town - Kuah Jetty
23:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
05:35
บัตเตอร์เวิร์ท ปีนัง
5ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
อื่นๆ
สถานีรถไฟบัตเตอร์เวิร์ธ
เวลา
จอร์จทาวน์, รัฐปีนัง
1ชั่วโมง 15นาที
คืนเงิน 
08:30
ท่าจอดเรือเฟอรี่ปีนัง
11:35
กั๊วะเจ๊ทตี้, ลังกาวี
3ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
เวลารวม
10ชั่วโมง 10นาที

จาก ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ (KUL) ถึง ลังกาวี (LGK) โดย เที่ยวบิน

#AK6308
06:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
07:25
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6312
07:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
08:20
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#AK6324
08:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:05
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6326
08:45
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
09:55
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
09:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:10
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AK9308
09:50
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
10:55
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK9336
10:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
11:05
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
11:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
12:00
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
55นาที
ทันที 
 
#AK6304
12:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
13:10
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6318
12:15
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
13:20
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK9326
12:20
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
13:25
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
13:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
14:15
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#OD2206
13:25
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
14:40
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#AK6302
14:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
15:10
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6316
14:25
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
15:40
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#OD7208
14:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
15:40
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
14:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
15:25
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
55นาที
ทันที 
 
#AK6306
15:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
16:15
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6310
15:30
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
16:35
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#OD7202
16:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
17:25
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#OD7028
16:25
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
17:40
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#OD7030
16:50
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
18:05
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#AK6327
17:00
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
18:05
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6322
17:45
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
18:55
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
18:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:10
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK6314
18:45
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
19:55
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#OD2214
18:50
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
20:05
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
20:05
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
21:05
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง
ทันที 
 
#AK9318
20:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
21:15
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#AK6320
21:10
KUL ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์
22:15
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 

จาก สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์ (SZB) ถึง ลังกาวี (LGK) โดย เที่ยวบิน

#OD1413
07:00
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
08:15
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#OD7408
08:00
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
09:15
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#OD7416
09:30
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
10:45
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
10:50
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
12:05
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
11:30
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
12:45
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#OD1414
11:40
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
12:55
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#OD1408
13:40
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
14:55
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
14:10
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
15:25
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#OD7414
15:50
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
17:05
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 
#OD1416
20:40
SZB สุลต่านอับดุลอาซิสชาห์, รัฐสลังงอร์
21:55
LGK ท่าอากาศยานลังกาวี
1ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
 

เวลา รัฐสลังงอร์ ถึง ลังกาวี

เวลา รัฐสลังงอร์ ถึง ลังกาวี
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
AirAsia Economy #AK630806:20 – 07:25MYR 128.67
AirAsia Economy #AK632408:00 – 09:05MYR 128.26
AirAsia Economy #AK933610:00 – 11:05MYR 94.96
AirAsia Economy #AK630412:05 – 13:10MYR 138.58
AirAsia Economy #AK630214:05 – 15:10MYR 138.58
Malindo Air Economy #OD720216:10 – 17:25MYR 257.46
Malaysia Airlines Economy #MH145018:10 – 19:10MYR 124.45
AirAsia Economy #AK631418:45 – 19:55MYR 128.26
Malindo Air Economy #OD221418:50 – 20:05MYR 257.46
Malaysia Airlines Economy #MH145620:05 – 21:05MYR 124.45
AirAsia Economy #AK931820:10 – 21:15MYR 94.96
Malindo Air Economy #OD141620:40 – 21:55MYR 257.46

เส้นทางยอดนิยมใน มาเลเซีย

จะเดินทางจาก รัฐสลังงอร์ ไป ลังกาวี อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก รัฐสลังงอร์ ไป ลังกาวี คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • เที่ยวบิน
  • รถบัส
  • เรือเฟอร์รี่
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ เที่ยวบิน สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถบัส+แท๊กซี่+เรือเฟอร์รี่ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก เที่ยวบิน ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ MYR 458.91 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย เที่ยวบิน เพราะ เที่ยวบิน เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง MYR 100.04 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก รัฐสลังงอร์ ถึง ลังกาวี?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 317 ไมล์ (509 กิโลเมตร) จาก รัฐสลังงอร์ ไปยัง ลังกาวี. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 245 ไมล์ (394 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก รัฐสลังงอร์ ไป ลังกาวี?

ถ้าคุณเดินทางจาก รัฐสลังงอร์ ไป ลังกาวี คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 1 จนถึง 11 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก รัฐสลังงอร์ ไป ลังกาวี?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก รัฐสลังงอร์ ไป ลังกาวี แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก AirAsia (AirAsia): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย เที่ยวบิน คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ MYR 100.04 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย เที่ยวบิน - a one-way เที่ยวบิน ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ MYR 458.91 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก รัฐสลังงอร์ ไป ลังกาวี:

  • ตั๋วเครื่องบิน - ตั้งแต่ MYR 100.00 บาท จนถึง MYR 459.00 บาท;
  • bus+charter+ferry ราคาตั๋ว: MYR 293.00 - MYR 293.00. รอบรถออกเดินทางจาก รัฐสลังงอร์ ไป ลังกาวี มีตั้งแต่ 23:45 นาฬิกา ที่ TBS Kuala Lumpur จนถึง 23:45 นาฬิกา ที่ TBS Kuala Lumpur

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก รัฐสลังงอร์ ไปที่ ลังกาวี กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • เดินทางด้วยเครื่องบินจาก รัฐสลังงอร์ ไปยัง ลังกาวี มีไฟลท์ประมาณ 40 เที่ยวต่อวัน.
  • เส้นทาง 3 โดย bus+charter+ferry จาก รัฐสลังงอร์ ไปยัง ลังกาวี ออกเดินทางตั้งแต่ 23:45 โมง จาก TBS Kuala Lumpur จนถึงเวลา 23:45 ที่ TBS Kuala Lumpur

เดินทางด้วยเครื่องบินจาก รัฐสลังงอร์ ไปยัง ลังกาวี มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก รัฐสลังงอร์ ไปยัง ลังกาวี มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก รัฐสลังงอร์ ไปยัง ลังกาวี ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

โดยเครื่องบิน

การเดินทางโดยเครื่องบินจาก รัฐสลังงอร์ ไป ลังกาวี ใช้เวลาน้อยที่สุด. แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินจะราคาแพง แต่ในความเป็นจริงคุณสามารถเสิร์ชหาราคาตั๋วโปรโมชั่นถูกๆ ซึ่งอาจจะถูกกว่าตั๋วรถไฟหรือตั๋งเรือเร็วด้วยซ้ำ โดยปกติ สำหรับเส้นทางนี้ ราคาตั๋วเครื่องบินจะเริ่มต้นที่ MYR 100.00 บาท.

ข้อคำนึงก่อนขึ้นเครื่องบิน:
แนะนำว่าให้คุณจองตั๋วเครื่องบินก่อนวันเดินทางไว้แต่เนิ่นๆ และเช็คอินไฟลท์ของคุณออนไลน์เพื่อความรวดเร็ว ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถเซฟเวลาไปได้ถึงกว่า 2 ชม. แทนที่จะต้องต่อคิวยาวเหยียดที่สนามบินเพื่อเช็คอิน และการเช็คอินออนไลน์ คุณยังมีโอกาสเลือกที่นั่งก่อนใครอีกด้วย
เผื่อเวลาเดินผ่านจุดตรวจสัมภาระด้วย ดังนั้น เผื่อเวลาไปถึงที่แอร์พอร์ตก่อนไฟลท์ออกสัก 1.5 ชม. ก็จะดี.
สายการบินที่บินจาก รัฐสลังงอร์ ไปยัง ลังกาวี AirAsia (AirAsia), Malaysia Airlines, Malindo Air

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก รัฐสลังงอร์ ไปยัง ลังกาวี

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก รัฐสลังงอร์ ไปยัง ลังกาวี แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 81% เลือกเดินทางโดย bus+charter+ferry
  • 19% เลือกนั่งเครื่องบิน.