50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก สถานีกลังเซ็นทรัล ถึง รัฐยะโฮร์ โดย รถบัส

08:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
12:30
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง
ทันที 
08:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
12:30
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง
ทันที 
13:45
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
17:45
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง
ทันที 
13:45
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
17:45
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง
ทันที 
14:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
18:30
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง
ทันที 
14:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
18:30
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง
ทันที 
15:45
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
19:45
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง
ทันที 
18:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
22:00
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง
ทันที 
19:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
23:00
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง
ทันที 
19:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
23:00
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง
ทันที 
20:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
00:30
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง
ทันที 
20:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
00:30
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง
ทันที 
21:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
01:00
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง
ทันที 

จาก สถานีกลังเซ็นทรัล ถึง โจโฮร์บะฮ์รู โดย รถบัส

10:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
14:15
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
17:30
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
21:45
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
23:00
สถานีกลังเซ็นทรัล, รัฐสลังงอร์
03:15
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 

จาก TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง รัฐยะโฮร์ โดย รถบัส

07:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
12:15
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
07:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
12:15
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
07:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
12:15
พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
08:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
12:45
สถานีรถโดยสารกูไล, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
08:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
13:15
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
09:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
14:15
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
09:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
14:15
พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
10:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
12:30
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
12:30
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
12:30
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
12:15
สถานีรถโดยสารเซกามัต, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
10:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
14:45
สถานีรถโดยสารกูไล, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
11:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
15:45
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
11:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
15:45
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
11:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
15:45
พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
11:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
15:45
สถานีรถโดยสารกูไล, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
12:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
16:45
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
12:45
TBS กัวลาลัมเปอร์
17:30
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
12:45
TBS กัวลาลัมเปอร์
17:30
พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
13:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
17:45
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
13:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
15:15
สถานีรถโดยสารเซกามัต, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
14:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
18:45
พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
14:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
16:15
สถานีรถโดยสารเซกามัต, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
14:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
18:45
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
15:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
19:45
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
15:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
18:00
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
18:00
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
15:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
18:00
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
16:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
20:45
พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
16:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
20:45
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
17:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
21:45
พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
17:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
19:15
สถานีรถโดยสารเซกามัต, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
17:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
21:45
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
17:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
21:45
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
17:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
21:15
สถานีรถโดยสารกูไล, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
18:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
22:45
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
18:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
22:45
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
18:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
22:45
พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
19:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
23:45
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
19:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
21:15
สถานีรถโดยสารเซกามัต, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
20:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
00:15
สถานีรถโดยสารกูไล, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
20:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
01:15
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
20:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
01:15
พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
20:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
01:15
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
21:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
23:15
สถานีรถโดยสารเซกามัต, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
21:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
23:30
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
23:30
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
23:30
สถานีรถโดยสารปาโกห์, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
21:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
02:15
พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
21:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
02:15
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
22:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
00:15
สถานีรถโดยสารเซกามัต, รัฐยะโฮร์
2ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
23:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
03:45
พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
23:00
TBS กัวลาลัมเปอร์
03:45
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
23:30
TBS กัวลาลัมเปอร์
03:45
สถานีรถโดยสารกูไล, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 15นาที
ทันที 
23:59
TBS กัวลาลัมเปอร์
04:44
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
23:59
TBS กัวลาลัมเปอร์
04:44
บาตูปาหัต, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
23:59
TBS กัวลาลัมเปอร์
04:44
พาเซอร์ กูดัง, รัฐยะโฮร์
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 

จาก ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์ ถึง โจโฮร์บะฮ์รู โดย รถบัส

07:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
12:15
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
07:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
12:15
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
07:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
12:15
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
08:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
13:15
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
09:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:15
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
10:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
14:50
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:45
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
11:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
15:45
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
12:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
16:45
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
12:45
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:30
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
13:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:45
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
13:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:50
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
13:30
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
17:40
สถานีรถโดยสารเกลังปาตาห์, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
14:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
18:45
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
15:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
19:20
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
15:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
19:45
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
16:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
20:45
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
17:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
21:45
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
17:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
21:45
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
18:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
22:45
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
18:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
22:45
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
18:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
22:45
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
19:00
ท่ารถโดยสาร TBS กัวลาลัมเปอร์
23:45
ท่ารถลาร์คิน, โจโฮร์บะฮ์รู
4ชั่วโมง 45นาที
ทันที