จาก ซังตาไรโปรตุเกส (โปรตุเกส)

ออสเตรีย

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

เนเธอร์แลนด์

เซอร์เบีย

อังกฤษ

เวเนซุเอลา