50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19 in Turkey

Travel between cities are up to permission. All international flights are suspended.

จาก Sabiha Gokcen Airport ถึง อิสตันบูล โดย แท๊กซี่

อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Maslak hotel transfer, อิสตันบูล
45นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Bakirkoy hotel transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Zeytinburnu hotel transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Atasehir hotel transfer, อิสตันบูล
25นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Atasehir hotel transfer, อิสตันบูล
25นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Atasehir hotel transfer, อิสตันบูล
25นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Atasehir hotel transfer, อิสตันบูล
25นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Bostanci Hotel Transfer, อิสตันบูล
35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Bostanci Hotel Transfer, อิสตันบูล
35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Maltepe hotel transfer, อิสตันบูล
40นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Maltepe hotel transfer, อิสตันบูล
40นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Maslak hotel transfer, อิสตันบูล
45นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Maltepe hotel transfer, อิสตันบูล
30นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Bakirkoy hotel transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Bakirkoy hotel transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Zeytinburnu hotel transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Bakirkoy hotel transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Kartal hotel transfer, อิสตันบูล
30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Kartal hotel transfer, อิสตันบูล
30นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Kartal hotel transfer, อิสตันบูล
30นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Kartal hotel transfer, อิสตันบูล
30นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Sultanbeyli Bus Terminal, อิสตันบูล
25นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Sultanbeyli Bus Terminal, อิสตันบูล
25นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Sultanbeyli Bus Terminal, อิสตันบูล
25นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Sultanbeyli Bus Terminal, อิสตันบูล
25นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Istanbul New Airport
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Istanbul New Airport
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Istanbul New Airport
1ชั่วโมง
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Istanbul New Airport
1ชั่วโมง
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Zeytinburnu hotel transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Maltepe hotel transfer, อิสตันบูล
30นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Zeytinburnu hotel transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Beyoglu hotel transfer, อิสตันบูล
53นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Maslak hotel transfer, อิสตันบูล
45นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Maslak hotel transfer, อิสตันบูล
45นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Kadikoy hotel transfer, อิสตันบูล
35นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Besiktas hotel transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Besiktas hotel transfer, อิสตันบูล
50นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Besiktas hotel transfer, อิสตันบูล
50นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Taksim Hotel Transfer, อิสตันบูล
53นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Taksim Hotel Transfer, อิสตันบูล
53นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Taksim Hotel Transfer, อิสตันบูล
53นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Taksim Hotel Transfer, อิสตันบูล
53นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Beyoglu hotel transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Beyoglu hotel transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Besiktas hotel transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Beyoglu hotel transfer, อิสตันบูล
53นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Fatih hotel transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Kadikoy hotel transfer, อิสตันบูล
35นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Kadikoy hotel transfer, อิสตันบูล
45นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Kadikoy hotel transfer, อิสตันบูล
45นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Fatih hotel transfer, อิสตันบูล
53นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Uskudar Hotel Transfer, อิสตันบูล
35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Fatih hotel transfer, อิสตันบูล
53นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Fatih hotel transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
53นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
53นาที
คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
53นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
53นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง
อื่นๆ
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
เวลา
Uskudar Hotel Transfer, อิสตันบูล
35นาที
อี-ทิกเก็ต  คืนเงิน 
  ยานพาหนะ รวมทุกอย่าง

จาก Sabiha Gokcen Airport ถึง อิสตันบูล โดย รถตู้+แท๊กซี่ ตั๋วร่วม

00:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
01:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
01:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
02:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
02:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
03:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
03:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
04:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
04:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
05:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
05:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
06:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
06:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
07:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
07:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
08:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
08:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
09:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
09:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
10:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
10:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
11:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
11:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
12:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
12:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
13:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
13:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
14:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
14:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
15:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
15:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
16:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
16:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
17:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
17:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
18:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
18:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
19:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
19:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
20:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
20:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
21:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
21:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
22:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
22:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
23:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 
23:00
Sabiha Gokcen Airport, อิสตันบูล
00:05
Sultanahmet Hotel Transfer, อิสตันบูล
1ชั่วโมง 5นาที
คืนเงิน 

เวลา Sabiha Gokcen Airport ถึง อิสตันบูล

เวลา Sabiha Gokcen Airport ถึง อิสตันบูล
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Progo Van 6pax ตลอดเวลาTRY 201
Tranigo Van 02:00 – 03:05TRY 109
Tranigo Van 04:00 – 05:05TRY 109
Tranigo Van 06:00 – 07:05TRY 109
Tranigo Van 08:00 – 09:05TRY 109
Tranigo Van 10:00 – 11:05TRY 109
Tranigo Van 12:00 – 13:05TRY 109
Tranigo Van 14:00 – 15:05TRY 109
Tranigo Van 16:00 – 17:05TRY 109
Tranigo Van 18:00 – 19:05TRY 109
Tranigo Van 20:00 – 21:05TRY 109
Tranigo Van 22:00 – 23:05TRY 109

เส้นทางยอดนิยมใน ตุรกี

เดินทางจาก Sabiha Gokcen Airport ไป อิสตันบูลอย่างไร?

หากคุณต้องการเดินทางจาก Sabiha Gokcen Airport ไป อิสตันบูล, ตัวเลือกมีไม่มากนัก. วิธีเดียวที่เราเสนอคือ:

  • แท๊กซี่

ระยะทางจาก Sabiha Gokcen Airport ไกลจาก อิสตันบูล แค่ไหน ?

การเดินทางโดยถนนจาก Sabiha Gokcen Airport ไป อิสตันบูล เป็นระยะทาง 32 ไมล์ส (50 กม.). การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นระยะทาง 47 ไมล์ส (75 กม.).

ใช้เวลาเดินทางจาก Sabiha Gokcen Airport ไป อิสตันบูล นานแค่ไหน?

การเดินทางจาก Sabiha Gokcen Airport ไป อิสตันบูล ใช้เวลา 1 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย.

ราคาการเดินทางจาก Sabiha Gokcen Airport ไป อิสตันบูล เป็นเท่าไหร่ ?

หากเดินทางจาก Sabiha Gokcen Airport ไป อิสตันบูล ต้องเตรียมเงินไปอย่างน้อย TRY 276 สำหรับค่าตั๋ว.

มีเที่ยวเดินทางจาก Sabiha Gokcen Airport ไป อิสตันบูล กี่รอบต่อวัน ?

แท็กซี่ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถจองการเดินทางจาก อิสตันบูล ไป อิสตันบูล โดยเลือกเวลาใดก็ได้

ข้อแนะนำในการเดินทางระหว่าง Sabiha Gokcen Airport และ อิสตันบูล โดย แท๊กซี่ การเดินทางจาก Sabiha Gokcen Airport ไป อิสตันบูล มีตัวเลือกเป็น แท๊กซี่ เพียงวิธีเดียวสำหรับเส้นทางนี้ นี่คือข้อแนะนำที่จะช่วยยกระดับประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณในครั้งนี้.

แท็กซี่

ข้อควรจำก่อนทำการจองรถแท็กซี่:

  • เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด แจ้งจุดรับ-ส่งให้ถูกต้อง
  • โปรดแจ้งบริษัทล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนเส้นทาง หรือแวะจอดระหว่างการเดินทาง เนื่องจากราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  • ขณะการเดินทาง สามารถใช้เส้นทางตาม Google Maps หรือ GPS ได้

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดย แท๊กซี่ จาก Sabiha Gokcen Airport ไป อิสตันบูล เยอะไหม?

จนถึงตอนนี้, ตั๋ว 573 ใบถูกจอง เป็นตั๋ว แท๊กซี่ จาก Sabiha Gokcen Airport ไป อิสตันบูล ผ่านการบริการของเรา. โดยสามารถเช็ครีวิวได้ที่หน้าเพจ.