จาก ริกา (ลัตเวีย)

ออสเตรีย

อาเซอร์ไบจาน

สาธารณรัฐเช็ก หรือ เช็กเกีย

ฝรั่งเศส

จอร์เจีย

ฮังการี

ไอซ์แลนด์

ไอร์แลนด์

อิสราเอล

คาซัคสถาน

มอลตา

เนเธอร์แลนด์

โปรตุเกส

สวีเดน

สวิตเซอร์แลนด์

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

อุซเบกิสถาน