ราชบุรี ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

ราชบุรี ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK)

กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

รายการแนะนำ

ทันที สามารถคืนเงินได้
17:00
สถานีขนส่งแม่กลอง, สมุทรสงคราม
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14 ที่นั่ง
3.8
18:40
ท่ารถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ทันที สามารถคืนเงินได้
13:00
สถานีขนส่งแม่กลอง, สมุทรสงคราม
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14 ที่นั่ง
3.8
14:40
ท่ารถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
04:05
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #86 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
06:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ

จาก ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย รถตู้

ทันที
11:00
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14 ที่นั่ง
3.3
13:20
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ทันที
14:00
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14 ที่นั่ง
3.3
16:20
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ทันที
16:00
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14 ที่นั่ง
3.3
18:20
สถานีรถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ

จาก สถานีขนส่งแม่กลอง ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย รถตู้

ทันที สามารถคืนเงินได้
07:00
สถานีขนส่งแม่กลอง, สมุทรสงคราม
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14 ที่นั่ง
3.8
08:40
ท่ารถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ทันที สามารถคืนเงินได้
11:00
สถานีขนส่งแม่กลอง, สมุทรสงคราม
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14 ที่นั่ง
3.8
12:40
ท่ารถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ทันที สามารถคืนเงินได้
13:00
สถานีขนส่งแม่กลอง, สมุทรสงคราม
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14 ที่นั่ง
3.8
14:40
ท่ารถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ทันที สามารถคืนเงินได้
15:00
สถานีขนส่งแม่กลอง, สมุทรสงคราม
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14 ที่นั่ง
3.8
16:40
ท่ารถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ
ทันที สามารถคืนเงินได้
17:00
สถานีขนส่งแม่กลอง, สมุทรสงคราม
ใช้เวลา 1ชั่วโมง 40นาที นาที ในการเดินทางโดยรถตู้ ประเภท ภูมิภาค 14 ที่นั่ง
3.8
18:40
ท่ารถตู้หมอชิตใหม่, กรุงเทพ

จาก ราชบุรี ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย รถไฟ

สามารถคืนเงินได้
02:05
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #174 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
04:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
02:45
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #174 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
05:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
02:45
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #174 ชั้น ชั้น 2 นอนพัดลม
05:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
03:05
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #168 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
05:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
03:05
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #168 ชั้น ชั้น 2 นอนพัดลม
05:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
03:05
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 30นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #168 ชั้น ชั้น 2 นั่งพัดลม
05:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
03:50
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 5นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #42 ชั้น ชั้น 3 (ปรับอากาศ)
05:55
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
03:50
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 5นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #44 ชั้น ชั้น 2 นั่งปรับอากาศ
05:55
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
04:05
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #86 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
06:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
04:05
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #86 ชั้น ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
06:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
06:10
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #84 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
08:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
06:10
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #84 ชั้น ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
08:35
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
06:25
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 35นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #170 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
09:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
06:25
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 35นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #170 ชั้น ชั้น 2 นอนพัดลม
09:00
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
06:50
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #172 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
09:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
06:50
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 25นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #172 ชั้น ชั้น 2 นอนพัดลม
09:15
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
07:49
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 21นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #46 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
10:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
07:50
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #38 ชั้น ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
10:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
07:50
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #38 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
10:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
07:50
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 20นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #38 ชั้น ชั้น 2 เฉพาะสุภาพสตรี
10:10
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
08:13
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 17นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #32 ชั้น ชั้น 2 นอนปรับอากาศ
10:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ
สามารถคืนเงินได้
08:13
ราชบุรี
ใช้เวลา 2ชั่วโมง 17นาที นาที ในการเดินทางโดยรถไฟ #32 ชั้น ชั้น 1 นอนปรับอากาศ
10:30
หัวลำโพง, กรุงเทพ

เวลา ราชบุรี ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง

เวลา ราชบุรี ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Thailand Limo by Datum ความสะดวกสบาย ตลอดเวลา$ 82.31
Kim Taxi Thailand ชั้นประหยัด ตลอดเวลา$ 59.83
Win Song Samut ภูมิภาค 14 ที่นั่ง 07:00 - 08:40$ 4.75
Bangkok Damnoen 996 ภูมิภาค 14 ที่นั่ง 11:00 - 13:20$ 5.38
Win Song Samut ภูมิภาค 14 ที่นั่ง 13:00 - 14:40$ 4.75
Bangkok Damnoen 996 ภูมิภาค 14 ที่นั่ง 14:00 - 16:20$ 5.38
Bangkok Damnoen 996 ภูมิภาค 14 ที่นั่ง 16:00 - 18:20$ 5.38
Win Song Samut ภูมิภาค 14 ที่นั่ง 17:00 - 18:40$ 4.75

เส้นทางยอดนิยมใน ประเทศไทย

จะเดินทางจาก ราชบุรี ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง อย่างไรดี?

หากคุณกำลังคิดจะเดินทางจาก ราชบุรี ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง คุณสามารถเลือกเดินทางได้หลายรูปแบบ โดยคุณสามารถเลือกได้ตามประเภทของยานพาหนะที่คุณต้องการ:

  • รถไฟ
  • แท๊กซี่

ถ้าคุณต้องการความรวดเร็ว เราขอแนะนำ แท๊กซี่ สำหรับตัวเลือกที่ดีที่สุด แต่ถ้าคุณพอมีเวลา เราแนะนำให้คุณเลือกตัวเลือกที่ย่อมเยาว์กว่า เช่น รถไฟ เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณเลือก แท๊กซี่ ถือเป็นตัวเลือกที่แพงที่สุด ด้วยราคาเริ่มต้นที่ USD 118.39 บาท โดยประมาณ. หากคุณอยากเซฟค่าตั๋วลงมาอีกหน่อย เราแนะนำให้เลือกเดินทางด้วย รถไฟ เพราะ รถไฟ เป็นตัวเลือกที่ราคาย่อมเยาว์ โดยเริ่มต้นเพียง USD 15.23 บาท เท่านั้น

ไกลแค่ไหนกันจาก ราชบุรี ถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง?

ถ้าคุณเลือกเดินทางทางบก คุณจะต้องนั่งรถทั้งหมดเป็นระยะทาง 50 ไมล์ (80 กิโลเมตร) จาก ราชบุรี ไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง. แต่ถ้าคุณเลือกบินโดยเครื่องบิน จะต้องบินเป็นระยะทาง 52 ไมล์ (83 กิโลเมตร).

นั่งรถนานแค่ไหนจาก ราชบุรี ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง?

ถ้าคุณเดินทางจาก ราชบุรี ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง คุณจะใช้เวลาเดินทางแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของยานพาหนะที่คุณใช้ในการเดินทาง หากรวมเวลาเผื่อเบ็ดเสร็จแล้ว คุณจะใช้เวลานั่งรถประมาณตั้งแต่ 2 จนถึง 2 ชั่วโมง.

แพงไหม หากเดินทางจาก ราชบุรี ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง?

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางจาก ราชบุรี ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง แตกต่างไปตามประเภทยานพาหนะ เพื่อความประหยัด เราแนะนำให้คุณเลือก Thai Railways (การรถไฟแห่งประเทศไทย): เพราะว่าหากคุณเดินทางด้วย รถไฟ คุณจะประหยัดได้พอสมควรเลยทีเดียว โดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่ USD 15.23 บาท เท่านั้น.

อย่างไรก็ดี ถ้าไม่เน้นประหยัดมาก แต่ต้องการความสะดวกเยอะหน่อย การเดินทางด้วย แท๊กซี่ - a one-way แท๊กซี่ ก็ไม่ได้แพงมากนัก ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ USD 118.39 บาท.

เราลองเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยของตั๋วประเภทต่างๆมาให้คุณ สำหรับการเดินทางจาก ราชบุรี ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง:

  • ตั๋วรถตู้ : USD 4.75 - USD 5.38;
  • ตั๋วรถไฟ - ตั้งแต่ USD 15.23 บาท จนถึง USD 15.23 บาท;

นอกเหนือจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแท็กซี่ก็ได้ แต่ราคาก็จะสูงหน่อย ตั้งแต่ USD 60.15 บาท ไปจนถึง USD 118.39 บาท.

เดินทางด้วยแท็กซี่ราคาค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อย ราคาจะมีตั้งแต่ บาท Baht ไปจนถึง บาท Baht

มีรถออกจาก ราชบุรี ไปที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง กี่เที่ยวต่อวัน?

เช่นกัน ขึ้นอยู่กับประเภทของพาหนะที่คุณจะเลือก คร่าวๆ ดังนี้ คือ.

  • รถตู้จาก ราชบุรี ไป ท่าอากาศยานดอนเมือง มีรถตลอดทั้งวัน - ทั้งวันมีรถอยู่ประมาณ 8 เที่ยวต่อวัน.
  • เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด 1 เที่ยวต่อวัน.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี เพียงแต่ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ราชบุรี ไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง ในเวลาใดก็ได้


เดินทางด้วยเครื่องบินจาก ราชบุรี ไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง มีเที่ยวบินประมาณ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถบัส เช้าสุดมีรถออกตั้งแต่ โมงเช้า (morning time) และคุณยังสามารถนั่งรถเที่ยวเย็นได้เลทสุดถึง ทุ่ม (night time) มีเที่ยวรถ เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยรถไฟ มีทั้งหมด เที่ยวต่อวัน.
เดินทางด้วยเรือเร็วจาก ราชบุรี ไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง มีทั้งหมด 2 เที่ยวต่อวัน คือ รอบเช้า และรอบบ่าย.

แท็กซี่ก็เป็นทางเลือกที่ดี แม้ราคาอาจจะแพงหน่อย แต่คุณสามารถจองแท็กซี่เพื่อเดินทางจาก ราชบุรี ไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง ในเวลาใดก็ได้

แล้ว….เดินทางทางไหนเหมาะที่สุดสำหรับเส้นทางนี้?

รถแท็กซี่

การเรียกรถแท็กซี่จาก ราชบุรี ไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง ถือเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด เพราะคุณสามารถที่จะเลือกเวลาเดินทางได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องยึดตามตารางเวลาของผู้ให้บริการ หรือจะแวะข้างทาง หรือแวะไปยังที่ที่คุณต้องการจะไปเพิ่มเติมก็ได้ คุณสามารถที่จะเลือกประเภทของรถและระดับความสะดวกสบายในการโดยสารได้ตามอิสระ

ส่วนราคานั้นขึ้นอยู่กับเส้นทาง โดยแท็กซี่ในเส้นทางนี้ ราคาเริ่มต้นจาก USD 60.15 บาท เป็นต้นไป

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถแท็กซี่: ทางที่ดี คุณควรจะเปิด Google Maps หรือ GPS navigator ควบคู่ไปด้วย เผื่อกันหลงทาง

รถไฟ

บ่อยครั้ง การนั่งรถไฟอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะว่าการเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยมากกว่าการนั่งรถบัสที่อาจประสบอุบัติเหตุกลางทางเมื่อไหร่ก็ได้ในขณะที่ราคาตั๋วใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ การเดินทางด้วยรถไฟเป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมหากคุณอยากเดินทางในตอนกลางคืน สำหรับการเดินทางเป็นระยะทางไกลๆ รถไฟก็สะดวกสบายไม่น้อย และหากเลือกชั้นรถไฟที่ดีขึ้นมาหน่อย คุณยังได้เอนกายพักผ่อนมากกว่านั่งรถบัสด้วยซ้ำ

ข้อคำนึงก่อนขึ้นรถไฟ:
คำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเองก่อนเลือกชั้นตั๋วรถไฟ โดยส่วนใหญ่ ตั๋วรถไฟชั้นสองก็เพียงพอที่จะทำให้คุณเดินทางได้อย่างสะดวกสบายแล้ว โดยปกติจะมี 2 หรือ 4 เตียงในแต่ละส่วน และมักเป็นตู้ปรับอากาศ

ถ้าคุณมองหาความสะดวกสบายมากยิ่งกว่านี้ แนะนำให้จองตั๋วรถไฟชั้นหนึ่ง ที่นั่งของตั๋วชั้นหนึ่งจะมี Wi-Fi ฟรีให้ใช้บนรถไฟ รวมทั้งมีของว่างและเครื่องดื่มรวมอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อย

รถตู้

รถตู้สาธารณะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสำหรับการเดินทางจาก ราชบุรี ไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง. ถ้าเรื่องของเวลาในการเดินทางเป็นสิ่งที่คุณคำนึงถึงมากที่สุด รถตู้สาธารณะจะทำให้คุณสามารถเดินทางได้เร็วพอๆกับรถแท็กซี่เลยทีเดียว ในขระที่ราคาถูกกว่าหลายเท่าตัว ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถตู้สาธารณะส่วนใหญ่สามารถไปรอขึ้นรถและจ่ายที่รถตู้ได้เลยก็จริง แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน การจองออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งไว้ก่อนจะดีที่สุด

ในเส้นทางที่ไม่มีรถไฟหรือรถประจำทางให้บริการ จะมียังวินรถตู้ให้บริการจาก ราชบุรี ไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง.

สิ่งที่คุณควรคำนึงในขณะที่เดินทางด้วยรถตู้สาธารณะ คือ หากคุณมีสัมภาระมากหรือมีขนาดใหญ่ รถตู้จะไม่มีที่ว่างเพียงพอให้เก็บสัมภาระของคุณได้ ไม่เหมือนรถไฟหรือเครื่องบิน ดังนั้น หากคุณจะเลือกนั่งรถตู้สาธารณะ ให้เตรียมเฉพาะของที่คุณจำเป็นต้องใช้จริงๆติดตัวไปเท่านั้น.

ยานพาหนะยอดนิยมในการเดินทางจาก ราชบุรี ไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง

หากคุณกำลังจะถามว่าเดินทางยังไง ให้สะดวกที่สุด จาก ราชบุรี ไปยัง ท่าอากาศยานดอนเมือง แล้วล่ะก็ คำตอบคือ เพื่อที่จะเลือกตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด เราได้จัดการถามผู้ใช้บริการของเราจำนวนไม่ต่ำกว่า 1000 คน ที่จองกับเรา และนี่คือคำตอบของพวกเขา:

  • 10% เลือกแบบไม่รีบนักด้วยการนั่งรถไฟ.
  • 9% นิยมใช้บริการรถตู้สาธารณะ.