50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก ท่าอากาศยานดองฮอย (VDH) ถึง โฮจิมินห์ โดย เที่ยวบิน

07:50
VDH ท่าอากาศยานดองฮอย, ก๋วงบินห์
09:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
09:35
VDH ท่าอากาศยานดองฮอย, ก๋วงบินห์
11:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
10:10
VDH ท่าอากาศยานดองฮอย, ก๋วงบินห์
11:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
11:05
VDH ท่าอากาศยานดองฮอย, ก๋วงบินห์
12:45
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
12:05
VDH ท่าอากาศยานดองฮอย, ก๋วงบินห์
13:40
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
12:10
VDH ท่าอากาศยานดองฮอย, ก๋วงบินห์
13:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
#VJ263
12:25
VDH ท่าอากาศยานดองฮอย, ก๋วงบินห์
14:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
12:50
VDH ท่าอากาศยานดองฮอย, ก๋วงบินห์
14:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
13:50
VDH ท่าอากาศยานดองฮอย, ก๋วงบินห์
15:30
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
14:25
VDH ท่าอากาศยานดองฮอย, ก๋วงบินห์
16:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
16:15
VDH ท่าอากาศยานดองฮอย, ก๋วงบินห์
17:55
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
17:00
VDH ท่าอากาศยานดองฮอย, ก๋วงบินห์
18:35
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
17:10
VDH ท่าอากาศยานดองฮอย, ก๋วงบินห์
18:50
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
17:20
VDH ท่าอากาศยานดองฮอย, ก๋วงบินห์
18:15
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
55นาที
ทันที 
 
#VJ261
17:30
VDH ท่าอากาศยานดองฮอย, ก๋วงบินห์
19:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
17:30
VDH ท่าอากาศยานดองฮอย, ก๋วงบินห์
19:05
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
 
20:20
VDH ท่าอากาศยานดองฮอย, ก๋วงบินห์
22:00
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 
20:30
VDH ท่าอากาศยานดองฮอย, ก๋วงบินห์
22:10
SGN ท่าอากาศยานโฮจิมินฮ์
1ชั่วโมง 40นาที
ทันที 
 

เวลา ก๋วงบินห์ ถึง บินห์เซือง

เวลา ก๋วงบินห์ ถึง บินห์เซือง
ชื่อการขนส่งเวลาสำหรับเส้นทางราคา
Jetstar Pacific Economy #BL51107:50 – 09:30VND 2,237k
Jetstar Pacific Economy #BL51009:35 – 11:15VND 2,237k
Vietnam Airlines Economy #VN407110:10 – 11:45VND 8,150k
Vietnam Airlines Economy #VN407712:05 – 13:40VND 8,150k
Jetstar Pacific Economy #BL51712:10 – 13:50VND 2,237k
VietJet Air Economy #VJ26312:25 – 14:05VND 1,015k
Vietnam Airlines Economy #VN740314:25 – 16:00VND 8,150k
Jetstar Pacific Economy #BL51516:15 – 17:55VND 2,237k
Vietnam Airlines Economy #VN740117:00 – 18:35VND 8,150k
VietJet Air Economy #VJ26117:30 – 19:10VND 1,015k
Vietnam Airlines Economy #VN407320:20 – 22:00VND 8,150k
Jetstar Pacific Economy #BL51920:30 – 22:10VND 2,237k

เส้นทางยอดนิยมใน เวียดนาม