50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...
COVID-19: Czech Republic

All trips between non-European countries and the EU / Schengen Area are suspended until April, 15th.

จาก Prague Railway Station ถึง เบอร์โน โดย รถไฟ

05:20
Prague Railway Station
07:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
05:20
Prague Railway Station
07:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
05:20
Prague Railway Station
07:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
05:20
Prague Railway Station
07:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
05:20
Prague Railway Station
07:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
05:20
Prague Railway Station
07:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
05:20
Prague Railway Station
07:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
05:20
Prague Railway Station
07:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
07:20
Prague Railway Station
09:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
07:20
Prague Railway Station
09:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
07:20
Prague Railway Station
09:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
07:20
Prague Railway Station
09:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
07:20
Prague Railway Station
09:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
07:20
Prague Railway Station
09:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
07:20
Prague Railway Station
09:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
07:20
Prague Railway Station
09:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
09:20
Prague Railway Station
11:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
09:20
Prague Railway Station
11:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
09:20
Prague Railway Station
11:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
09:20
Prague Railway Station
11:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
09:20
Prague Railway Station
11:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
09:20
Prague Railway Station
11:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
09:20
Prague Railway Station
11:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
09:20
Prague Railway Station
11:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
11:20
Prague Railway Station
13:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
11:20
Prague Railway Station
13:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
11:20
Prague Railway Station
13:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
11:20
Prague Railway Station
13:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
11:20
Prague Railway Station
13:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
11:20
Prague Railway Station
13:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
11:20
Prague Railway Station
13:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
11:20
Prague Railway Station
13:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
13:20
Prague Railway Station
15:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
13:20
Prague Railway Station
15:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
13:20
Prague Railway Station
15:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
13:20
Prague Railway Station
15:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
13:20
Prague Railway Station
15:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
13:20
Prague Railway Station
15:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
13:20
Prague Railway Station
15:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
13:20
Prague Railway Station
15:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
15:20
Prague Railway Station
17:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
15:20
Prague Railway Station
17:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
15:20
Prague Railway Station
17:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
15:20
Prague Railway Station
17:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
15:20
Prague Railway Station
17:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
15:20
Prague Railway Station
17:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
15:20
Prague Railway Station
17:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
15:20
Prague Railway Station
17:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
16:20
Prague Railway Station
18:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
16:20
Prague Railway Station
18:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
16:20
Prague Railway Station
18:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
16:20
Prague Railway Station
18:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
16:20
Prague Railway Station
18:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
16:20
Prague Railway Station
18:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
16:20
Prague Railway Station
18:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
16:20
Prague Railway Station
18:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
17:20
Prague Railway Station
19:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
17:20
Prague Railway Station
19:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
17:20
Prague Railway Station
19:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
17:20
Prague Railway Station
19:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
17:20
Prague Railway Station
19:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
17:20
Prague Railway Station
19:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
17:20
Prague Railway Station
19:42
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 22นาที
ทันที 
17:20
Prague Railway Station
19:46
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
18:20
Prague Railway Station
20:49
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 29นาที
ทันที 
18:20
Prague Railway Station
20:49
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 29นาที
ทันที 
18:20
Prague Railway Station
20:49
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 29นาที
ทันที 
18:20
Prague Railway Station
20:53
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
18:20
Prague Railway Station
20:37
Adamov nadr, เบอร์โน
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที 
18:20
Prague Railway Station
20:53
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
18:20
Prague Railway Station
20:37
Adamov nadr, เบอร์โน
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที 
18:20
Prague Railway Station
20:37
Adamov nadr, เบอร์โน
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที 
18:20
Prague Railway Station
20:37
Adamov nadr, เบอร์โน
2ชั่วโมง 17นาที
ทันที 
18:20
Prague Railway Station
20:53
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
18:20
Prague Railway Station
20:53
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 33นาที
ทันที 
18:20
Prague Railway Station
20:49
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 29นาที
ทันที 
20:20
Prague Railway Station
22:50
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:20
Prague Railway Station
22:50
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:20
Prague Railway Station
22:50
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:20
Prague Railway Station
22:50
Brno Zidenice
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
20:20
Prague Railway Station
22:54
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 34นาที
ทันที 
20:20
Prague Railway Station
22:54
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 34นาที
ทันที 
20:20
Prague Railway Station
22:54
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 34นาที
ทันที 
20:20
Prague Railway Station
22:54
Brno hl nadrazi
2ชั่วโมง 34นาที
ทันที 

จาก Prague Railway Bus Station ถึง เบอร์โน โดย รถบัส

15:00
Prague Railway Bus Station
17:35
Brno Hotel Grand
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
19:15
Prague Railway Bus Station
21:40
Brno Hotel Grand
2ชั่วโมง 25นาที
ทันที 
 
20:10
Prague Railway Bus Station
23:00
Brno Hotel Grand
2ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
22:00
Prague Railway Bus Station
00:20
Brno Hotel Grand
2ชั่วโมง 20นาที
ทันที 
23:30
Prague Railway Bus Station
02:00
Brno Hotel Grand
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 

จาก ปราก ยูเอเอ็น ฟลอเรนซ์ ถึง เบอร์โน โดย รถบัส

04:00
ปราก ยูเอเอ็น ฟลอเรนซ์
06:30
Brno Hotel Grand
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
05:30
ปราก ยูเอเอ็น ฟลอเรนซ์
08:00
Brno Hotel Grand
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
06:00
ปราก ยูเอเอ็น ฟลอเรนซ์
08:55
Brno Hotel Grand
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
07:00
ปราก ยูเอเอ็น ฟลอเรนซ์
09:30
Brno Hotel Grand
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
09:00
ปราก ยูเอเอ็น ฟลอเรนซ์
11:30
Brno Hotel Grand
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
10:00
ปราก ยูเอเอ็น ฟลอเรนซ์
12:35
Brno Hotel Grand
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที 
11:00
ปราก ยูเอเอ็น ฟลอเรนซ์
13:30
Brno Hotel Grand
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
12:00
ปราก ยูเอเอ็น ฟลอเรนซ์
14:55
Brno Hotel Grand
2ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
13:00
ปราก ยูเอเอ็น ฟลอเรนซ์
15:30
Brno Hotel Grand
2ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
13:30
ปราก ยูเอเอ็น ฟลอเรนซ์
16:05
Brno Hotel Grand
2ชั่วโมง 35นาที
ทันที