50
กำลังเช็คที่นั่งว่าง
กำลังโหลดข้อมูลที่นั่ง...

จาก Portland Airport US (PDX) ถึง นิวยอร์ค (NYC) โดย เที่ยวบิน

#AA2577 #AA1768
05:30
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 1h 22m
Dallas Fort Worth Airport
17:04
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
8ชั่วโมง 34นาที
ทันที 
 
#DL2266 #DL809
06:00
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 2h 56m
Salt Lake City Airport
18:10
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
9ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AA1316 #AA1888
07:45
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 1h 9m
Dallas Fort Worth Airport
19:03
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
8ชั่วโมง 18นาที
ทันที 
 
#AS2950 #AS426
09:15
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 2h 34m
Seattle Tacoma Airport
21:17
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
9ชั่วโมง 2นาที
ทันที 
 
#AA1555 #AA294
09:59
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 1h 28m
Chicago OHare Airport
20:40
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
7ชั่วโมง 41นาที
ทันที 
 
#SY294 #DL1598
10:10
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 3h 27m
Minneapolis Airport
22:27
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
9ชั่วโมง 17นาที
ทันที 
 
#AS2808 #AS426
10:30
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 1h 20m
Seattle Tacoma Airport
21:17
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
7ชั่วโมง 47นาที
ทันที 
 
#DL690 #DL723
12:00
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 2h 20m
Salt Lake City Airport
23:28
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
8ชั่วโมง 28นาที
ทันที 
 
#WN2877 #WN2126
12:05
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 1h 40m
St Louis Airport
23:00
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
7ชั่วโมง 55นาที
ทันที 
 
#AA1083 #AA2434
12:54
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 45m
Phoenix Airport
23:59
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
8ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#DL791 #DL1598
13:23
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 27m
Minneapolis Airport
22:27
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
6ชั่วโมง 4นาที
ทันที 
 
#DL791 #DL1632
13:23
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 14h 47m
Minneapolis Airport
12:47
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
20ชั่วโมง 24นาที
ทันที 
 
#DL791 #DL842
13:23
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 15h 7m
Minneapolis Airport
13:13
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
20ชั่วโมง 50นาที
ทันที 
 
#UA5758 #B6916
15:00
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 4h 28m
San Francisco Airport
05:47
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
11ชั่วโมง 47นาที
ทันที 
 
#UA5758 #DL629
15:00
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 14h 46m
San Francisco Airport
16:05
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
22ชั่วโมง 5นาที
ทันที 
 
#DL688 #AA237
15:00
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 5h 41m
Los Angeles Airport
07:21
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
13ชั่วโมง 21นาที
ทันที 
 
#DL688 #DL1050
15:00
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 13h 41m
Los Angeles Airport
15:21
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
21ชั่วโมง 21นาที
ทันที 
 
#AS2672 #B6916
17:05
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 2h 25m
San Francisco Airport
05:47
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
9ชั่วโมง 42นาที
ทันที 
 
#WN454 #WN1002
19:20
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 11h 30m
Denver Airport
16:05
LGA La Guardia Airport, นิวยอร์ค
17ชั่วโมง 45นาที
ทันที 
 
#AS1298 #AS410
19:55
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 10h 9m
Los Angeles Airport
17:05
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
18ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 
#AS1298 #DL1050
19:55
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 8h 39m
Los Angeles Airport
15:21
JFK John F Kennedy Airport, นิวยอร์ค
16ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
 

จาก Portland Airport US (PDX) ถึง นวร์ก (NYC) โดย เที่ยวบิน

#UA1987 #UA513
07:00
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 1h 17m
Denver Airport
17:30
EWR Newark Airport
7ชั่วโมง 30นาที
ทันที 
 
#UA5539 #UA2418
07:45
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 1h 2m
San Francisco Airport
19:24
EWR Newark Airport
8ชั่วโมง 39นาที
ทันที 
 
#AS1237 #AS14
09:00
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 1h 34m
Seattle Tacoma Airport
19:54
EWR Newark Airport
7ชั่วโมง 54นาที
ทันที 
 
#AS2950 #AS14
09:15
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 1h 19m
Seattle Tacoma Airport
19:54
EWR Newark Airport
7ชั่วโมง 39นาที
ทันที 
 
#DL791 #DL4689
13:23
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 14h 27m
Minneapolis Airport
12:34
EWR Newark Airport
20ชั่วโมง 11นาที
ทันที 
 
#UA2240 #UA314
14:05
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 41m
Denver Airport
23:57
EWR Newark Airport
6ชั่วโมง 52นาที
ทันที 
 
#UA2240 #UA513
14:05
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 18h 11m
Denver Airport
17:30
EWR Newark Airport
1วัน 25นาที
ทันที 
 
#DL688 #UA1165
15:00
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 5h 36m
Los Angeles Airport
06:58
EWR Newark Airport
12ชั่วโมง 58นาที
ทันที 
 
#UA5758 #UA1025
15:00
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 15h 8m
San Francisco Airport
16:31
EWR Newark Airport
22ชั่วโมง 31นาที
ทันที 
 
#AS2672 #UA1025
17:05
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 13h 5m
San Francisco Airport
16:31
EWR Newark Airport
20ชั่วโมง 26นาที
ทันที 
 
#WN454 #UA314
19:20
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 19h 25m
Denver Airport
23:57
EWR Newark Airport
1วัน 1ชั่วโมง 37นาที
ทันที 
 
#AS2900 #AS14
19:45
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 14h 52m
Seattle Tacoma Airport
19:54
EWR Newark Airport
21ชั่วโมง 9นาที
ทันที 
 
#AS1298 #UA2304
19:55
PDX Portland Airport US, พอร์ทแลนด์
Stop 10h 39m
Los Angeles Airport
17:05
EWR Newark Airport
18ชั่วโมง 10นาที
ทันที 
 

เส้นทางยอดนิยมใน อเมริกา